Nieuws

Regionale ondersteuning door pastor Wim Evers

Om de pastores en de groepen die voorgaan in vieringen in onze parochies te ondersteunen de komende periode, dit na het vertrek van kapelaan Pawel Banaszak, gaat vanaf de maand mei pastor Wim Evers voor in parochies binnen onze regio.

Emeritus pastor Wim Evers woont in Hoogkarspel. Voorheen was hij pastor bij justitie. Hij heeft zich spontaan gemeld bij pater Peter Peelen sj. en zijn hulp aangeboden daar waar nodig en gewenst is.

Na een aantal prettige gesprekken met de pastores en de afgevaardigden van het regiobestuur, is afgesproken dat pastor Wim in onderling overleg wordt ingeroosterd daar waar nodig is.
Wij zijn blij met deze ondersteuning en wensen pastor Wim dan ook een inspirerende tijd toe.

Voor alle duidelijkheid: pastor Evers is géén vervanger van kapelaan Banaszak, hij ondersteunt de regio alleen door af en toe als invalkracht met vergoeding voor te gaan in vieringen.

Namens regio West-Friesland ZO!
Anne-Marie Brieffies, regiocoördinator
d.d. 14 mei 2018

Pater Nic. Bakker even terug in Grootebroek

Wellicht heeft u ook het artikel gelezen in het NHD over zoals hij het zelf noemt
“de laatste Missionaris van Nederland “, Pater Nic. Bakker is geboren en getogen in Grootebroek. Hij is op 12-jarige leeftijd naar het seminarie gegaan en zijn ouders zijn geëmigreerd naar Brazilië naar Holambra.
Nadat Nic. in België zijn noviciaat had afgerond is hij hen in 1960 achterna gegaan.
Brazilië is een arm land; hij werkte daar jarenlang onder de armsten der armsten in de verre buitenwijken van de miljoenenstad Sao Paulo, maar gaf ook pastoraatles aan theologiestudenten van een katholieke universiteit.
Hij heeft daar een boek over geschreven: “Mijn geloof, mijn kerk, mijn wereld”, dat deze zomer in het Nederlands wordt vertaald.

Als hij in Nederland op vakantie is om zijn 3 zussen te zien die weer teruggegaan zijn en zich weer thuis te voelen in het West-Friese polderland dat zo’n grote invloed heeft gehad op zijn manier van denken en doen, wil hij ook graag in een viering voorgaan in zijn geboorteplaats, Grootebroek.
We heten hem in het bijzonder en u allen welkom in de Eucharistieviering van 29 juli om 19.00 uur.

Werkgroep Bijzondere Vieringen, Riet Broersen en Ria Botman

Advertenties