Nieuws

Actie KERKBALANS 2018

“Onze kerk,
waar we samen een gemeenschap zijn
en geven aan anderen”

Met dit thema is van 20 januari tot 3 februari de actie Kerkbalans. Hiervoor wordt vriendelijk uw bijdrage gevraagd. De opbrengst van de actie is geheel bestemd voor onze eigen parochie. Onze penningmeester bericht u hierover in zijn brief. Hieronder staat ie nogmaals.

Degenen die een automatische doorlopende incasso hebben afgegeven hoeven niet te reageren. De overige parochianen die meedoen aan de actie Kerkbalans en de nieuwe parochianen zullen door onze vrijwilligers persoonlijk benaderd worden. Is er op 3 februari nog niemand bij u lang geweest en wilt u ook meedoen, laat het ons dan even weten.

Namens de werkgroep,
Karin de Wit.
513486
g.jdewit@hetnet.nlKerkbalans 2018

Beste mensen,

Sinds 1 januari is er een nieuwe Parochieraad met voor mij de dankbare taak van penningmeester. Ook ik zal proberen om samen met anderen uw gelden en giften zorgvuldig te beheren zodat er geen dubbeltje onnodig of te veel wordt uitgegeven. Maar dat is mij als geboren Grootebroeker van huis uit wel geleerd.

In het blad van het Bisdom verwoordt de Bisschop het als volgt: We zijn door de Kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met de mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ”ieder voor zich” lijkt te zijn, is het de Kerk die verbindt.

Onze voorouders en ouders hebben op hun manier het R.K. geloof beleden en in 1929 onze prachtige kerkgebouw neergezet. En nu is het onze beurt om die geschiedenis om te zetten in een toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding en balans terecht kan in onze Kerk Johannes de Doper.

Kerkbalans is om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. We hebben uw financiële bijdrage hard nodig voor de kosten van de priester, de kosters en de koren en ook voor het onderhoud van de kerk.

Beleefd vragen wij uw begrip en ondersteuning middels een bijdrage.

U beslist zelf welke bijdrage u aan Kerkbalans wilt geven en deze is overigens (deels) aftrekbaar van de belasting. Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder “Giften aan goede doel”(ANBI). Als u kiest voor een periodieke schenking is het hele bedrag aftrekbaar. Een formulier kunt u downloaden van de site onder Financiële ondersteuning Kerkbalans of met slechts een telefoontje op woensdag en donderdagmorgen aanvragen bij het parochiesecretariaat telefoon 0228-515126.

Het bankrekeningnummer is:
NL95RABO.0117600369 t.n.v. R.K. Sint Johannes de Doper Grootebroek.

Voor meer informatie kunt u ook mij altijd bellen: 06-53286433

René Laan, penningmeester.
Karin de Wit en Kees Noordeloos, Kerkbalanscoördinatoren.

Advertenties