Nieuws

Goed nieuws, er is een nieuwe Parochieraad!

Inmiddels is de eind vorig jarig ontstane Adviescommissie alweer vier keer samengekomen, waarbij over verschillende thema’s is gesproken. Diverse ideeën worden nu uitgewerkt om hier in de nabije toekomst gestalte aan te gaan geven. Op onze laatste bijeenkomst is dan nu ook eindelijk vanuit de adviescommissie formeel een nieuwe parochieraad gevormd, welke wel gewoon samen blijft bestaan en ook voorlopig samen bijeenkomen. Dit daar er echt nog wel veel werk aan de winkel is en “vele handen maken licht werk”, zoals een gezegde luidt.

Bij deze wil ik nu graag een speciaal woord van dank zeggen aan de tien mensen die gedurende de afgelopen zes maanden veel enthousiasme en inzet hebben getoond voor de parochieraad die nu een feit is.

Er wordt gewerkt aan een enquêteformulier voor onze parochianen om zo hun wensen te horen en te weten te komen wat er verder speelt. Ook willen we iets speciaals gaan doen met de jongvolwassenen binnen onze parochie met een project dat momenteel loopt. Volgende keer meer hierover.

De aanvraag voor de Bisschoppelijke machtiging voor de reparatie van het dak en de bliksembeveiliging is ingediend bij het Bisdom. Deze zomer gaat dit gebeuren. Verder zijn er al enkele gasstralers gerepareerd en die op het priesterkoor zijn binnenkort ook aan de beurt.

Sinds eind oktober heeft Gerard Lakeman de taken van vicevoorzitter overgenomen van Jan Mekenkamp. We streven binnen de regio naar steeds meer samenwerking daar waar dat mogelijk is zoals bij de Doop, Eerste Heilige Communie, Vormselgroepen en de diverse parochiekoren. Ook bijvoorbeeld door gezamenlijke Eucharistievieringen, zoals er nu een zal zijn op Witte Donderdag in de St. Lucas Parochie te Venhuizen.

Als laatste aan iedereen alvast hele fijne Paasdagen gewenst.

Ton Deen
Voorzitter – Parochieraad St. Johannes de Doper, Grootebroek
Afgevaardigde – Regiobestuur Parochies West-Friesland ZO!

Advertenties