Nieuws

Goed nieuws, er is een nieuwe Parochieraad gevormd!

Inmiddels is de eind vorig jarig ontstane Adviescommissie alweer vier keer samengekomen, waarbij over verschillende thema’s is gesproken en diverse ideeën worden nu ook uitgewerkt om hier gestalte aan te gaan geven in de nabije toekomst. Op onze voorlaatste bijeenkomst is dan u ook eindelijk formeel een nieuwe parochieraad gevormd vanuit de adviescommissie, welke wel gewoon samen blijft bestaan en ook voorlopig bijeenkomen. Dit daar er echt nog wel veel werk aan de winkel, is en veel handen maken licht werk, zoals een gezegde luidt. Afgelopen 9 april hebben we wederom bijeenkomst gehouden en zijn de nieuwe parochieraad leden ook officieel benoemd.

Ook staat onze volgende bijeenkomst, op 21 mei, alweer op de agenda.

PAROCHIERAAD:

Voorzitter Dhr Ton Deen 0615 907 427
Secretaris Mw Ineke van Mulukom 0228 511 309
Penningmeester Dhr Jan Broersen 0622 445 566
Coördinator werkgroepen Dhr Peter van Staveren 0653 503 593
Coördinator werkgroepen Dhr Piet Reus (Lutjebroek) 0228 513 293

U kunt ons óók bereiken via het e-mailadres: parochieraad@hotmail.com

ADVIESCOMMISSIE LEDEN:

Dhr Gerard Broersen 0651 835 615
Mw Sylvia Groot 0228 724 086
Mw Anne-Marie Brieffies (Regio coördinator) 0618 443 366
Pater Peter Peelen sj. 0651 306 697
Advertenties