Nieuws

De AVG (Algemene Verordening Gegevens) en de RK. Kerk

Er is veel te doen in Nederland rond de AVG.
De R.K. Kerk neemt hierin een bijzondere positie in en heeft een eigen reglement “ Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies”.
Op dit moment wordt gewerkt aan een aanpassing aan de AVG.
Dat de R.K. Kerk een eigen reglement heeft komt doordat er verschil is, tussen het bestuursrecht en het kerkelijk recht.

Het is elke parochie toegestaan persoonsgegevens te verwerken, als de parochie een gerechtvaardigd belang heeft om;
– een goede organisatie van de parochiegemeenschap te faciliteren
– contact met haar leden te onderhouden
– haar kerkelijke opdracht uitvoert

Lid zijn van de R.K. Kerk betekent dat van betrokkenen geen aparte toestemming nodig is.
Daarom zal bijvoorbeeld aan ouders van een dopeling, bij aanmelding, wel sprake zijn schriftelijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens en wordt een privacy verklaring verstrekt.

Voor het publiceren van een foto of video waarop iemand herkenbaar in beeld wordt gebracht, bij de vieringen, het parochieblad en of de website, is wel altijd toestemming van betrokkene nodig.

Wordt het parochieblad online gepubliceerd, of openbaar verspreid mogen er geen persoonsgegevens zonder toestemming worden gepubliceerd. In dat geval dienen de gegevens van het parochiesecretariaat te worden vermeld.

Verder informatie over de AVG en de R.K. Kerk vindt u op de website
www.rkk-avg.nl

Regionale ondersteuning door pastor Wim Evers

Om de pastores en de groepen die voorgaan in vieringen in onze parochies te ondersteunen de komende periode, dit na het vertrek van kapelaan Pawel Banaszak, gaat vanaf de maand mei pastor Wim Evers voor in parochies binnen onze regio.

Emeritus pastor Wim Evers woont in Hoogkarspel. Voorheen was hij pastor bij justitie. Hij heeft zich spontaan gemeld bij pater Peter Peelen sj. en zijn hulp aangeboden daar waar nodig en gewenst is.

Na een aantal prettige gesprekken met de pastores en de afgevaardigden van het regiobestuur, is afgesproken dat pastor Wim in onderling overleg wordt ingeroosterd daar waar nodig is.
Wij zijn blij met deze ondersteuning en wensen pastor Wim dan ook een inspirerende tijd toe.

Voor alle duidelijkheid: pastor Evers is géén vervanger van kapelaan Banaszak, hij ondersteunt de regio alleen door af en toe als invalkracht met vergoeding voor te gaan in vieringen.

Namens regio West-Friesland ZO!
Anne-Marie Brieffies, regiocoördinator
d.d. 14 mei 2018

Pater Nic. Bakker even terug in Grootebroek

Op zondag 29 juli om 10.00 uur (vorige Voorloper verkeerde tijd) zal Pater Nic. Bakker voorgaan in een eucharistieviering uit dankbaarheid.

Hij is nu een maand op vakantie bij zijn familie in Nederland en wil graag in zijn geboortedorp Grootebroek voorgaan in de viering. Om zich weer meer thuis te voelen in het Westfriese polderland dat zo’n grote invloed heeft gehad op zijn manier van denken en doen. Hij heeft jaren gewerkt in Brazilië, waarheen het gezin Bakker in de jaren 50 naartoe is geëmigreerd. Hij leefde onder de armsten der armsten in de verre buitenwijken van de miljoenenstad Sao Paulo, maar gaf ook pastoraatles aan theologiestudenten van een Katholieke universiteit.

We heten hem in het bijzonder en u allen welkom in deze Eucharistieviering. Na de viering is er onder het genot van een kopje koffie /thee gelegenheid om kennis met hem te maken en eventueel zijn boek aan te schaffen.

Werkgroep Bijzondere Vieringen Riet Broersen en Ria Botman
Zie hier het bericht in de krant:

Advertenties