Vieringen/misintenties

Zondag 26 maart 10.00 uur Woco viering
Voorganger: Diaken Zürlohe
Koor: Gemengd Koor
Lector: Wil Visser

Misintenties
Betty Rood-Neuvel
Paula Muskiet
Jan Olav Hinke

Mededelingen over de misintenties

Met ingang van 1 maart a.s. zal het vieringenrooster voor onze parochie, en ook voor de andere vijf parochies in onze regio er anders uit gaan zien. Per weekend zal er voortaan niet in alle zes maar in slechts drie parochies (kerken) een viering zijn. Hiervoor is een regionaal vieringenrooster gemaakt waarin de vieringen zoveel mogelijk evenredig over de parochies zijn verdeeld. Dit betekent voor onze parochie tevens dat de zaterdagmaand/zondagmaand omgewisseld gaan worden. Voor de reeds aangevraagde intenties gaat het volgende gelden: de intenties die in een weekend van “geen viering” vallen, zullen worden verplaatst naar de eerstvolgende viering in onze eigen kerk. Op deze parochiesite is te lezen wanneer er in onze kerk een viering is en welke intenties dan zullen worden afgelezen.

Wie aan reeds aangevraagde intenties een andere invulling wil geven kan dit aangeven via het parochiesecretariaat, gevestigd in de pastorie aan de Zesstedenweg 158,
tel 0228-515126, e-mail: secretariaat@johannesdedoper.info.
Geopend op woensdag- en donderdagochtend van 9.30-11.30 uur.

Voor de overige Regiovieringen klik hier!