Uitvaart o.l.v. parochiaan

Ook in onze parochie is er een groepje van vrijwilligers dat bij afwezigheid van de Priester, voorgaat in een afscheidsviering. Om deze taak uit te kunnen voeren hebben zij een cursus gevolgd.

Indien de Priester afwezig is wordt er door twee personen van onze Uitvaartgroep contact gelegd tussen de familie van een overledene. Er wordt aangegeven wat de volgorde van de dienst kan zijn. Hiervoor gebruiken we het boekje ‘Uitvaartliturgie’ van onze parochie.

Natuurlijk houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van de familie. Er is de mogelijkheid om andere lezingen te kiezen en er kan zang of muziek zijn waardoor de nabestaanden zich extra verbonden voelen met hun dierbare overledene. Ook kunnen familieleden of bekenden zelf iets laten horen tijdens de dienst.

De familie kan tijdens de voorbereidingen van de afscheidsviering altijd contact blijven onderhouden met de voorgangers. Met elkaar willen we een waardig en persoonlijk afscheid verzorgen.

Contactpersoon
Wil Visser-Herder
0228 511 439