Uit de pen van Pater Peter

DAG LIEVE MENSEN !

Vorig jaar was het zoals gebruikelijk maar een kleine verkoudheid, maar nu sloeg het griepvirus in volle hevigheid toe. Na elf kerstvieringen moest ik me bij een van de laatste hiervan aan het altaar vasthouden. Waarschijnlijk was er toen al een virusmonster bezig. Ik redde het Kindje wiegen in Grootebroek op Eerste Kerstdag nog wel, maar tijdens mijn rit de volgende dag naar de medebroeders in Gent was het mis. Onderweg bezocht ik in Zeist mijn vader van 93.

Ik kon van de spierpijn nauwelijks uit de auto komen, met als resultaat dat er op de flat van mijn vader nu twee oude mannen rondliepen! Samen nog gesproken en een boterham gegeten, Gent afgezegd en terug naar huis, mijn bed in! De buurvrouw gebeld, mijn engel in goede en slechte tijden! Zij leverde begrip, bezorgdheid en kippensoep! En de dokter schreef paracetamol, etc voor. Ze had het waarschijnlijk al druk genoeg.

Voor het eerst in zeker vijftien jaar lag ik een keer een paar dagen op bed. Ik moest drie vieringen overlaten aan onze vrijwilligers! Een uitvaart en de twee Oudejaarsvieringen…
Ik ben ze eeuwig dankbaar. Wat een heerlijk gevoel dat kerk gewoon doorgaat.
En dan heb je in die dagen ook tijd om over allerlei zaken wat dieper na te denken, bijvoorbeeld dat ik het wat rustiger aan moet doen en juist ook wat aan mezelf moet gaan denken.

Dat ik ook rust moet nemen enz. En tijdens zo’n ziek zijn wordt er ook aan oude littekens gekrabbeld. Dat doet dan weer zeer. En opnieuw moet je je dan afvragen of je niet dingen anders moet doen. Die spierpijn is weer bijna over als ik dit schrijf, maar de les er uit geleerd is nog wel voelbaar.

Ik merk aan de verhalen van mijn collega-pastoors (verantwoordelijk tegenwoordig voor een regio) dat het overal hetzelfde is. Het is worstelen met onze kerk en dat op allerlei manieren. Toen ik uit militaire dienst stapte als aalmoezenier na 21 jaar, dacht ik dat ik na drie oorlogen wel alles had beleefd. De afgelopen twaalf jaar waren echter, naast de vele zeer mooie dingen, het zwaarst.

Gelukkig heb ik heel veel fantastische vrijwilligers, harde werkers om mij heen. Ze steunen me door dik en dun. Ze willen naar mijn sores luisteren en leven met me mee en bemoedigen me. Zonder hen was ik nergens, we zijn op die manier echt samen kerk! Dank jullie wel! Ik hoop niet dat dit overkomt als een zeurverhaal, maar dat het ook herkenbaar is.

Misschien moeten we samen naar wegen zoeken om elkaar echt heel te houden en liefdevol te bemoedigen en te beschermen. Misschien mag de strijdkreet voor dit jaar zijn: Brengen we elkaar een kop kippensoep? Een gezond 2018 toegewenst!

Tot de volgende keer! Pater Peter

DAG LIEVE MENSEN ! (2)

Ik schrijf dit artikeltje op Aswoensdag en dan kom je er als pater niet onderuit om iets te zeggen over De Vasten. Het Evangelie vandaag vertelt ons in ieder geval dat we ons niet opvallend moeten uitsloven. Daar verdenk ik eigenlijk nauwelijks nog iemand van. En ook dat je blij en opgeruimd moet zijn en niet moet gaan lopen somberen! Dat is eigenlijk wel een heel goede. Er zijn nog steeds veel mensen die herinneringen hebben aan het bekende trommeltje en aan het niet eten van vlees. Het is niet verboden om daar eventueel nog creatief wat mee te doen, maar het gaat om het resultaat…

De net begonnen vastentijd is een tijd van inkeer en ook reiniging. Die as van vandaag vertelt ons dat we sterfelijk zijn en dat we dus ook niets kunnen meenemen. Rijk en arm worden in de dood weer hetzelfde, een hele geruststelling. Ik vind het zelf een tijd van stilte, nadenken en bidden. Als uiterlijke dingen er bij helpen om dat beter te doen dan is dat oké. Anders kun je het net zo goed laten. Misschien is het wel zo aardig, als ik jullie hieronder wat tips geef om in deze periode over na te denken of om over te bidden. Verder is het natuurlijk altijd goed om wat extra’s te doen voor de Voedselbank (over eten gesproken) in deze periode of eens een extra bezoekje te brengen…

Een aantal vastentips:
1. Een kwartiertje per dag praten met God of beter, naar Hem luisteren!
2. Een half uurtje per dag wandelen met God; liefst natuurlijk buiten. Fietsen mag ook!
3. Nodig eens een alleenstaande bij je aan tafel.
4. Wees bewust intens dankbaar en tel je zegeningen per dag!
5. Durf eens (als je niet ging) naar de kerk te gaan! Het zijn best lieve mensen!
6. Geniet van de natuur, praat desnoods met vogels, honden of katten. Een kip mag ook! (persoonlijk goede ervaringen).
7. Probeer de dingen weer eens (op)nieuw te bekijken!
8. Ken je eigen tekortkomingen en houd toch van jezelf!
9. Probeer (met je partner) weer eens dat gevoel van verliefdheid terug te krijgen en te vieren.
10. Praat eens met een Heilige, ze zijn er voor en vinden het leuk!

Zo kan vasten ook leuk zijn en vooral religieus. En het voordeel is dat het gezond is voor lichaam en geest.
Veel plezier!

Tot de volgende keer! Pater Peter

Advertenties

Van de Parochieraad

Er is een nieuwe parochieraad (in wording)!

Beste mensen,

Afgelopen jaar hebben we spijtig genoeg afscheid genomen van de parochieraad.

Het goede nieuws is dat we weer begonnen zijn met een nieuwe raad!
De rollen moeten nog verder ingevuld worden en we zijn allemaal nog zoekende, maar we hebben een start gemaakt. De eerste vergaderingen hebben al plaatsgevonden.
We komen echter nog twee of drie mensen te kort, zie hieronder.

Als nieuwe parochieraad willen we natuurlijk de oude parochieraadsleden bedanken voor hun inzet gedurende de verschillende jaren en ook nu nog tijdens de overgangsperiode.

Hieronder worden de nieuwe leden aan u voorgesteld.

Voorzitter: Vacature
Notuliste: Regina Walthuis.
Penningmeester: Vacature
Afgevaardigde regiobestuur: Ton Deen
Bouwkundige: Nog nader in te vullen

We zijn dus nog op zoek naar twee of drie verse krachten

, die het leuk vinden om contacten te onderhouden met de diverse werkgroepen van vrijwilligers. Te denken valt aan mensen die overdag wat meer tijd over hebben, bijvoorbeeld gepensioneerden die in hun vrije tijd wat willen betekenen voor onze gemeenschap.
We vergaderen 10 tot 12 keer per jaar.

We zouden het zeer op prijs stellen! Aanmelden kan via Pater Peelen.

Indien u vragen, verzoekjes of opmerkingen heeft kunt u contact met hen opnemen door een e-mail te zenden naar:
parochieraad@hotmail.com

Oproepen


Oproepen : (Klik erop om het te lezen)

Volwassen misdienaars gezocht!
Nieuwe kosters gezocht!
Kinderkoor Happy Kids
Word vrijwilliger bij De Baanbreker!
Eigentijds Bisdomblad: Samen Kerk
Vier je relatie!
De Zonnebloem
Het Elevatie-klokje
Kerkschoonmaak en oproep!
Tank en Schenk
Er zijn voor de ander!
Uitvaart onder leiding van parochianen
Wie komt het team van de Kerkuiltjes versterken?
De zonnebloem spaart postzegels


Volwassen misdienaars gezocht!

In onze parochie maken we bij uitvaarten gebruik van volwassen misdienaars. Onze jonge misdienaars zijn meestal naar school of zij vinden het niet zo prettig om dit te doen. Wij zouden graag onze groep willen uitbreiden. Je wordt natuurlijk niet zomaar in het diepe gegooid maar krijgt alle hulp die nodig is.

Wie durft dit aan?

Als het je wat lijkt kun je bellen met Riet Broersen 06 160 525 83

Terug naar boven


Nieuwe kosters gezocht!

Graag willen wij ons kostersteam door uitbreiding gaan versterken, zodat we de werkzaamheden beter kunnen verdelen. Vele handen maken immers licht werk! Is het misschien ook iets voor jou? Het zal heel mooi zijn als er iemand, man of vrouw, zich aanmeldt.

Als koster ben je gastheer of gastvrouw van onze parochiekerk. Je treft voorbereidingen voor de kerkviering en voor, tijdens en na de viering ben je het aanspreekpunt voor de kerkgangers, voorganger en misdienaars. Heel dankbaar en sociaal werk ervaren wij al vele jaren!!

Natuurlijk zorgen wij voor een goede begeleiding in de beginperiode. Toos Sijs is al enthousiast voor dit werk geworden en heeft zich inmiddels aangemeld, maar wij hebben nog een tweede persoon erbij nodig. Wil jij ook in dit gezellige team mee werken, meld je aan!

Koster Loes, tel.0228-513780

Terug naar boven


Kinderkoor Happy Kids

We zijn inmiddels al weer gestart met het nieuwe seizoen en aan het oefenen voor de regioviering en de eerstvolgende gezinsviering. We hebben afscheid genomen van enkele leden en weer nieuwe kinderen verwelkomd. Op dit moment zijn we met zo’n 13-14 kinderen.

Kinderen vanaf ongeveer 6 jaar, die het leuk vinden om te zingen zijn van harte welkom.
We repeteren op maandagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur (vanaf 9 jaar tot 20.00).
Voor meer informatie kan contact gezocht worden met Miep Wessing (0229-242021) of
Luciènne Slijkerman Megelink (0228-522315).

Terug naar boven


Word vrijwilliger bij De Baanbreker!

Wilt u anderen helpen en uzelf nuttig maken?
Word vrijwilliger bij De Baanbreker!

De Baanbreker is een leerwerkbedrijf voor mensen met beperkingen. Op alle projecten bij de organisatie wordt gewerkt door vrijwilligers. Door de diversiteit in de organisatie is er als vrijwilliger veel mogelijk en zijn er altijd werkzaamheden die bij u passen. Op dit moment is de organisatie dringend opzoek naar nieuwe vrijwillige medewerkers.

Bij de Baanbreker komen mensen met een beperking voor dagbesteding. Dit zijn mensen met een GGZ-achtergrond, mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen hebben bij de Baanbreker een plekje in de maatschappij en vanuit deze veilige omgeving kunnen zij zichzelf verder ontwikkelen en leren. Op alle projecten van de organisatie wordt gewerkt door vrijwilligers, samen met de deelnemers. Dit is heel mooi en waardevol werk.

Vrijwilligerswerk doet u niet alleen voor anderen, maar ook voor uzelf. Wat kan vrijwilligerswerk voor u betekenen:
– een opstapje naar betaald werk
– nieuwe mensen leren kennen
– structuur en zingeving bieden
– leren van nieuwe vaardigheden en het ontdekken van eigen kwaliteiten
– het geeft anderen en uzelf een goed gevoel

Als vrijwilliger bij de Baanbreker zijn er vele verschillende taken en werkzaamheden die u zou kunnen doen. Zo heeft de organisatie een kringloopwinkel, een kunstwinkel, een meubelwerkplaats, een kunstatelier (in Hoorn), een dak- en thuislozenproject, een keramiekatelier en veel activiteiten in het activiteitencentrum. Elk project heeft weer eigen werkzaamheden, denk bijvoorbeeld aan: marktplaatsbeheer, rijden op de auto als chauffeur, het opknappen van meubeltjes, koken, winkelwerkzaamheden en natuurlijk het begeleiden van mensen.

Voor de buitenmensen die vrijwilligerswerk willen doen beheert de Baanbreker samen met de Leekerweidegroep ‘Hertenkamp Het Groene Hart’ en stadscamping ‘de Vest’. Mensen die vrijwilligerswerk willen doen, kunnen dit bij de Baanbreker doen naar eigen interesses en kwaliteiten. Vrijwilligers doen vrijwilligerswerk op vastgestelde tijden: van een paar uur tot meerdere dagen per week of per maand.

Dringend wordt er gezocht naar vrijwilligers voor: de kunstwinkel voor in het weekend, koken op het dak- en thuislozenproject op vrijdagmiddag, de meubelwerkplaats, de kringloopwinkel op maandagmiddag, de eetgroepen op dinsdagmiddag en woensdagochtend, stadscamping ‘de Vest’ en de heemtuin. De actuele vrijwilliger vacatures vindt u op www.baanbrekerenkhuizen.nl

Wilt u het verschil maken voor de deelnemers van de Baanbreker?
Meld u dan meteen aan, dit kan telefonisch of via email: 0228-317416 of info@baanbrekerenkhuizen.nl
De Baanbreker | Harpstraat 3-5 | 1601GN Enkhuizen |

Terug naar boven


Eigentijds Bisdomblad: Samen Kerk

Het bisdomblad: Samen Kerk (40 pagina’s) dat eens per twee maanden verschijnt en achter in de kerk ligt om mee te nemen, is in een nieuw jasje gestoken.
Het ziet er goed verzorgd uit en aan diverse onderwerpen wordt aandacht besteed.

Eigentijds is het artikel over een internet-pastor die verantwoordelijk is voor: http://www.biddenonderweg.org; http://www.ignatiaansbidden.org; http://www.inalledingen.org; http://www.verderkijken.org.
U kunt ook een abonnement (€. 30,00) nemen, dan krijgt u het rechtstreeks thuis gestuurd. Bel hiervoor: 023-5112600.

Terug naar boven


Vier je relatie!

Encounter! Lente in je relatie.www.encounter.nl
of bel Gerard en Ada Ligthart: 0228-517317

Terug naar boven


De Zonnebloem

Wat kan de Zonnebloem voor u betekenen?

De Zonnebloem, afdeling Grootebroek, heeft op dit moment 24 vrijwilligers, die regelmatig mensen bezoeken. Wij bezoeken mensen, die wij onze gasten noemen, die een lichamelijke beperking hebben door leeftijd, ziekte of handicap.

Naast een bezoek thuis door onze vrijwilligers organiseren wij ook een aantal activiteiten voor onze gasten. Deze vinden voornamelijk in De Stek in Grootebroek plaats.
Bijvoorbeeld:
• Een gezellige middag in september (de Picknick) met een broodmaaltijd
• Een kerstmiddag in december
• Een uitstapje naar een tuincentrum, bijv. naar de Kerstmarkt
• Een bingomiddag
• Op Witte Donderdag een oecumenische viering
• Met de andere afdelingen uit de regio wordt er een boottocht en een artiestenmiddag georganiseerd. Of een verrassingstocht met de bus
• En misschien heeft u zelf ook een wens om ergens in de regio naar toe te gaan samen met een Zonnebloem-vrijwilliger….

Hoe wordt u Zonnebloem-gast?
Wij kennen niet iedereen die in aanmerking komt voor onze bezoekjes of de activiteiten.
Wij horen het dan ook graag van u als u iemand kent die graag Zonnebloemgast wil worden. U kunt uzelf natuurlijk ook aanmelden.
Bij ziekte of rouw besteden we ook aandacht aan mensen, bijv. door het sturen van een kaartje of een bezoekje. Ook dit horen we graag van u.

Wij zijn ook op zoek naar: Enthousiaste (mannelijke) vrijwilligers
Wat gaat u doen?
• het regelmatig bezoeken van een of meer mensen met een fysieke beperking voor een goed gesprek of een luisterend oor.
• samen met een zieke of gehandicapte iets leuks ondernemen, zoals een kopje koffie drinken, een museum bezoeken of een wandeling maken.
• hand- en spandiensten verrichten tijdens georganiseerde bijeenkomsten voor de gasten van de afdeling.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Corry Broersen,
contactpersoon bezoekwerk,
telefoon: 0228-512002

Terug naar boven


Het Elevatie-klokje

Als u dit leest is, D.V, het elevatie-klokje al feestelijk “ingeluid” tijdens de Eucharistieviering van zondag 4 september j.l. We zijn verheugd dat we dit reliek uit de tijd van de bouw van onze kerk weer functioneel hebben kunnen maken. Als enig kerkklokje in Stede Broec heeft deze de Duitse bezetter overleefd!

We willen vanaf deze plaats alle schenkers bedanken voor hun bijdrage groot of klein. Mocht u nu denken: hé ja, wel van plan geweest doch vergeten: het rekeningnummer blijft NL95 RABO 0117 6003 69 t.n.v. Parochie St Johannes de Doper onder vermelding van elevatie-klokje. Alvast bedankt.

PM: DV = Deo Volente is een uitdrukking m.n. in gebruik bij onze Protestante medegelovigen, die naast de Paaskaars en de Allerzielenviering ook inmiddels de liturgische gewaden (stola’s) opnieuw hebben geïntroduceerd. Dan zijn we met dit elevatie-klokje toch blijvend onderscheidend: een elevatie tijdens de Eucharistieviering zullen zij niet gauw invoeren! Fijn zo een onderscheid in gemeenschappelijkheid.

Nico Nieuwendijk.
Terug naar boven


Kerkschoonmaak en oproep!

Begin september was het weer zover: grote schoonmaak in kerk en sacristie. Diverse harde werkers hebben weer de handen uit de mouwen gestoken om alles te ontdoen van spinrag, stof, vlekken en vuil. Er werd geraagd, geveegd, stof gezogen, gedweild, gepoetst, kaarsenvet weggeschraapt en wat al niet meer.

Uiteraard was er in de pauze een heerlijke kop koffie (met dank aan Riet) en een welverdiend gebakje, waarbij zowel de schoonmakers, alsook de mannen die hebben geraagd en de mannen van het begraafplaatsonderhoud hartelijk werden bedankt voor hun inzet! Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers……

Gelukkig kunnen we in onze parochie nog over heel wat vrijwilligers beschikken maar toch komt het af en toe voor dat bepaalde groepen versterking kunnen gebruiken, zo ook de schoonmaakgroepen.

Daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen aan u allen want de schoonmaakgroepen hebben dringend versterking nodig!

Wat vragen wij: 5 keer per jaar een woensdagochtend (9.00-12.00 uur) van uw tijd om met een gezellig groepje vrijwilligers de reguliere kerkschoonmaak te doen. Niet moeilijk, wél leuk. Én het wordt zeer gewaardeerd!

Uiteraard is er een koffiepauze in het parochiecentrum die altijd extra gezellig is omdat er ook andere vrijwilligers aanschuiven.
Van harte welkom!

Voor verdere informatie en opgave kunt u bellen of mailen naar ondergetekende
(0228-518237) nam.schouten@quicknet.nl of naar het secretariaat (0228-515126).

Groeten van Antoinette Schouten, kerkschoonmaakgroep.

Terug naar boven


Tank en Schenk

Bij het Tamoil tankstation in Grootebroek kun je 1 eurocent per liter schenken aan een goed doel. Ons kinderkoor Happy Kids is zo’n goed doel. Denkt u aan hen?
Happy Kids oefent elke maandagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur in ons parochiecentrum onder leiding van een ervaren dirigent. Dit koor zingt tijdens de gezinsvieringen in onze kerk.

Terug naar boven


Er zijn voor de ander!

Wij, het bestuur van de Begrafenis- en crematievereniging St. Barbara, ontvingen onderstaand bericht: “Ik heb nog de allerbeste herinneringen aan en waardering voor jullie werk en inzet, alsmede van de medewerkers van St. Barbara, ten tijde van het overlijden van mijn vrouw. Soms ontschiet het mij om mijn dank uit te spreken, terwijl ik jullie hulp en steun, zeker in die verdrietige periode als ongelooflijk goed en heilzaam heb ervaren.”

Dit bericht is voor u vast een reden om lid te worden van de Begrafenis- en crematievereniging St. Barbara Grootebroek.
Zie www.sint-barbara.nl of bel 513780.

Terug naar boven


Uitvaart onder leiding van parochianen

We zijn op zoek naar parochianen, die mee willen doen aan de cursus “Uitvaart onder leiding van parochianen”. Deze oproep geldt voor alle parochianen uit onze regio West-Friesland ZO! Pastor Co Kuin wil deze cursus leiden, zoals hij al enkele keren eerder heeft gedaan.

We kunnen ons voorstellen dat dit best een stap is. Meedoen aan deze cursus schept niet de verplichting dat je uitvaarten moet leiden. Eerst aftasten of dit iets voor je is. Mogelijk assisteren bij een uitvaart. Jij bent zelf degene die beslist wat wel en niet bij je past en wat je wel en niet aankunt.

Wil je meer info, dan mag je altijd contact opnemen met Pastor Co Kuin, tel. 0228-561711 of per email: coriakuin@hetnet.nl

Aanmelden mag ook bij Co Kuin of via het parochiesecretariaat in Venhuizen:
email: lucas.venhuizen@hetnet.nl

Misschien vind je een maatje om dit samen te gaan doen. We zouden het fijn vinden als de cursus in overleg van start kan gaan.
Namens de Lucasparochie en de samenwerkende regioparochies.

Zenden aan:
Secretariaat parochie St. Johannes de Doper
Zesstedenweg 158
1613 KD Grootebroek
Tel.nr. 0228-515126

Terug naar boven


Wie komt het team van de Kerkuiltjes versterken?

Wie komt het team van de Kerkuiltjes versterken?
Het team van de Kerkuiltjes heeft versterking nodig. Kun je tijd vrijmaken om eens per maand op een woensdagmiddag de Kerkuiltjes te begeleiden?

De Kerkuiltjes is de kinderclub van onze parochie, alle kinderen tussen de 4 en 8 jaar zijn van harte welkom. De middagen duren van 14.00 uur tot 15.15 uur.

We vertellen verhalen uit de kinderbijbel of een prentenboek. We leggen deze verhalen op een eenvoudige manier uit en vertalen dit naar het dagelijks leven en de belevingswereld van de kinderen. Aan de hand van dat thema maken wij een knutselwerkje, doen spelletjes, e.d. Soms spelen we het verhaal uit, bijvoorbeeld met Kerstmis.

De kinderen beleven hier veel plezier aan. Dát maakt het nou leuk om de kinderen te begeleiden. Zo maken zij op een speelse manier kennis met de verhalen van Jezus.

Het team komt eens per 2 maanden bij elkaar om de thema’s voor te bereiden. Zo kunnen we de taken verdelen, want vele handen maken licht werk en alleen op die manier kunnen de Kerkuiltjes blijven voortbestaan.

Je kunt natuurlijk altijd een keer meedraaien, ook geschikt als maatschappelijke stage.

Lijkt het je leuk, neem contact op met:
Jozien Broersen: 0228-513945
of Karin de Wit: 0228-513486
Of email : g.jdewit@hetnet.nl

Terug naar boven


De zonnebloem spaart postzegels

In de komende maanden vallen er waarschijnlijk weer vakantiegroeten in de bus. Met de postzegels die hierop zijn geplakt kunt u de Zonnebloem helpen hun inkomsten te verruimen. Dit geldt uiteraard ook voor alle andere post.

Ze zijn welkom bij de familie K. Veul, Compagniestraat 26.

Terug naar boven

Korte Mededelingen


Korte Mededelingen : (Klik erop om het te lezen)

Poolse vieringen in de Theresiakapel, Hem
Kopij De Voorloper
Wekelijks repetities koren in het parochiecentrum:
Gezins- en jongerenpastoraat
Opbaarruimte bij de kerk
Dopen
Koffietijd in ‘t Stadsplein
Kerkhof en (nacht)vorst
Zoekt en je zult vinden
Stille Kracht
Te Huur


Poolse vieringen in de Theresiakapel, Hem

Kerk Hem

Elke zondag om 9.30 uur is er in Venhuizen, in de Theresiakapel (Hemmerbuurt 122) een viering in het Pools. Deze vieringen worden verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.

Terug naar boven


Kopij De Voorloper

OPNAME VAN INGELEVERDE KOPIJ IS TER BEOORDELING VAN DE REDACTIE
Inleveren tot uiterlijk zaterdag 14 april a.s.
Email: devoorloper@quicknet.nl

Terug naar boven


Wekelijks repetities koren in het parochiecentrum:

Op maandagavond 19.00 uur repetitie Happy kids in zaal 2
Op dinsdagavond 19.15 uur repetitie gemengd koor in zaal 1 en 2
Op donderdagavond 19.30 uur repetitie Together in zaal 1 en 2
Terug naar boven


Gezins- en jongerenpastoraat

Voor informatie over tiener- en jongerenactiviteiten kunt u contact opnemen met:
Fred Slijkerman, tel. 0228-522315.
Op vrijdagavond 20.00 uur repetitie Joko (interparochieel koor) in de Martinuskerk, Bovenkarspel
Terug naar boven


Opbaarruimte bij de kerk

Sinds begin dit jaar is het niet meer mogelijk het uitvaartcentrum aan de Verlengde Raadhuislaan te gebruiken voor het opbaren van overledenen.

Veel mensen staan er niet bij stil of weten niet dat bij de kerk een opbaarruimte aanwezig is, die 24 uur per etmaal door de nabestaanden via de buitenzijde met een eigen sleutel kan worden bezocht. Deze ruimte is vorige maand van een nieuwe vloerbedekking voorzien.

Geeft u deze mogelijkheid aan anderen door, want we horen achteraf dat mensen hiervan niet op de hoogte zijn. De ruimte kan door iedereen, voorheen of nu wonend in Grootebroek worden gebruikt.

Er wordt een redelijk tarief gerekend en voor leden van de Uitvaartvereniging St. Barbara te Grootebroek geldt een gereduceerd tarief.
Bel voor nadere informatie over of bezichtiging van de opbaarruimte,
Ewald Kuin tel. 0228-513780.
Terug naar boven


Dopen

Opgave voor het dopen bij: Karin Buijsman tel. 0228-515404. Graag een geboortekaartje naar het parochiecentrum sturen.
Zie op de site ook : Werkgroepen / Catachese & Voorbereiding / Dopen.

Terug naar boven


Koffietijd in ‘t Stadsplein

Voor mensen die net iets te vaak alleen thuis zitten organiseert Sociaal-cultureel Centrum ’t Stadsplein iedere eerste zondag van de maand van 11.00-13.00 uur KOFFIETIJD, waarbij u van harte welkom bent voor een kopje koffie of thee en een gezellig praatje. (€ 3,00 p/keer)

Nieuw dit seizoen is ZONDAGMIDDAGTIJD, iedere derde zondag van de maand van 14.30-16.30 uur. Ook hier staan de koffie en thee klaar en is er daarnaast ook gelegenheid om geheel vrijblijvend gezellig een spelletje te doen zoals klaverjassen, Rummikub, sjoelen, Scrabble of een potje biljarten. (€ 3,00 p/keer)

Aansluitend aan deze middag kunt u zich opgeven voor ETENSTIJD van 17.00-19.00 uur, waarbij u voor een kleine vergoeding een heerlijke maaltijd voorgezet krijgt, klaargemaakt door onze enthousiaste vrijwilligers. (€ 9,50 p/keer)
Aanmelden via ’t Stadsplein
Hoofdstraat 17, Bovenkarspel, tel: 0228-515576
website: http://www.tstadsplein.nl email: info@tstadsplein.nl
Terug naar boven


Kerkhof en (nacht)vorst

Voor het geval dat er nog wat (nacht)vorst mocht komen zouden de vrijwilligers, die het kerkhof bijhouden, het heel fijn van u vinden als u de glaswerken en andere materialen, die stuk kunnen vriezen, van de graven wilt verwijderen.
Terug naar boven


Zoekt en je zult vinden

Maar dat is niet altijd even makkelijk. Als hulpmiddel is er nu een boek verschenen dat heet “Twitteren met God” waarin vele vragen en heldere antwoorden staan… Voor meer achtergrondinformatie is er een gratis app bij.
Na lezing kun je beter antwoorden op vragen van je kinderen en ook voor jezelf is het verhelderend. Voor verdere informatie en aankoop zie: http://www.tweetingwithgod.com
Terug naar boven


Een stille kracht

Af en toe bezoek ik het kerkhof en dan ook het Mariakapelletje. Wat ik zo mooi vind is dat er altijd een kaarsje brand en zijn ze op, dan staan er zo weer nieuwe. Ik weet dat degene die dit mogelijk maakt geen pluim wil hebben, maar wil hem hierbij toch een schouderklopje geven. Nogmaals bedankt!

Jacquelline Stosz
Terug naar boven


TE HUUR

Ruim appartement boven het parochiecentrum. Het appartement is beschikbaar vanaf 9 september a.s. en heeft een oppervlakte van ongeveer 80 m² en een balkon op het zuiden. De huurprijs is € 650,00 per maand, inclusief gas, water en electra. De borg bedraagt 2x de huurprijs. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat.

Terug naar boven

Diversen


Diversen : (Klik erop om het te lezen)

Bedankt! 400e Voorloper
De Parochieveiling 2017
Mensen tellen in Lourdes
Wonderen
Een opmerkelijk klokje in Grootebroek
Even voorstellen: de webmaster
Een nieuwe aanwinst op het kerkhof
Vormsel(viering) en opbrengst voedselbank
Bietendag
Inkomsten en uitgaven 2015
Zo maar eens een stukje lezen
Mededeling begraafplaatsbeheer
Jongeren-evenementen


Bedankt! 400e Voorloper

Hierbij willen wij iedereen bedanken die in de afgelopen jaren
heeft bijgedragen aan het bereiken van deze mijlpaal!

Dus inzenders van stukjes, werkgroepen, bezorgers, redactieleden, correctie-lezers, secretariaatsmedewerkers, vouwers, lezers, bestuursleden, printers van toen en nu:

Bedankt !

Terug naar boven

De Parochieveiling 2017

Het merendeel van de dorpen in West-Friesland heeft een parochie- of gemeenschapsveiling. Die veilingen worden vooral in de horecabedrijven gehouden en daar worden, via een afslager bij opbod de artikelen verkocht.

Bij onze kerk hebben wij in Grootebroek een hele andere werkwijze. Onze artikelen staan voor een vaste prijs vermeld in een catalogus. Wij kennen een verdeling in wijken, waarbij de catalogus door een groep vrijwilligers (de lopers) aan huis wordt bezorgd waarna de koopopdracht, een of twee weken daarna weer wordt opgehaald.

De catalogus is gevuld met een kleine honderd artikelen waaronder: de taart, de kaartmiddag, het kraslot, een kistje aardbeien, een biljartavond, tot het bedrijvenbezoek aan toe. Alles gaat bij ons voor vaste prijzen. In het verleden werd, over de veiling, nog weleens de opmerking gemaakt, dat “de sfeer in het Wapen van Grootebroek” werd gemist.

Nu heeft men het al heel lang, over die gezelligheid, in die ontmoetingen met elkaar, juist bij die verschillende activiteiten uit onze catalogusveiling. De gemeenschap Grootebroek ontmoet elkaar bij die verschillende evenementen. Het bedrijvenbezoek, al twaalf jaar, een succesvolle traditie, was afgelopen jaar bij Aannemingsbedrijf Kuin bv en bij fruitkwekerij ’t Keetje. Die honderd kopers hebben een “topdag” gehad.

In 2015 hadden wij een netto-opbrengst van € 26.700,00 en in 2016 was dat € 28.500,00.
De opbrengst van vorig jaar ging vooral naar de noodzakelijke werkzaamheden, die aan het dak moesten worden uitgevoerd.

Voor 2017 het volgende; van onze secretaris Nico Nieuwendijk ontvingen wij de mededeling dat de voordeuren van de kerk tien jaar terug onder handen zijn genomen. “Nu moeten deze afgekrabd worden en daarna weer in de lak gezet.” Daarmee zullen de deuren weer hun glans terugkrijgen. En voor dat doel gaan wij ons als parochieveilingcomité in 2017 inzetten.

Piet Reus
Terug naar boven


Mensen tellen in Lourdes

Op 27 september 2016 vertrokken we naar Lourdes met de West-Friese Bedevaartgroep die werd geleid door Harry en Marriet Vet, mijn nichtje, die het heel bijzonder vond dat er familie van haar deze bedevaart samen mee ging maken en Pastor Co Kuin en zijn vrouw Ria. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling. Vanaf Schiphol vlogen we naar Toulouse, waarna we een prachtige bustocht hadden naar Lourdes. Een bergachtig landschap met de enorme Pyreneeën, die langzaam voor ons opdoemden.

Het thema “Barmhartigheid” kwam in alle vieringen terug. Mooie gesprekken met onze medepelgrims, herinneringen van ons gezin en onze familie Laan passeerden de revue. Hoogtepunten waren; viering met 20000 mensen in de Pius x basiliek, samen naar de grot, waar we de meegenomen intenties en foto’s bij Maria hebben gebracht.

Het ontsteken van kaarsen; wees een licht voor je medemens, was zo waardevol om te mogen doen! Met Marriet Vet deden we de kleine kruisweg bij prachtige marmeren beelden van 2.50 meter hoog. Ook goede verhalen, waarbij bij ons de tranen rijkelijk stroomden (we noemen het nu emotionele incontinentie). In de Bron van Lourdes gingen sommigen van ons bij Maria in bad, geholpen door lieve Franse vrouwen om zo al onze zorgen van ons af te laten spoelen. Dit alles beleefden we INTENS.

We bezochten Batres, waar Bernadette bij haar voedster heeft geleefd. Samen hebben we ook een bustocht door de Pyreneeën gedaan waar Fred, onze Limburgse reisleider, veel vertelde over Sassis, waar nog 200 bewoners over zijn, over Pont d” Napoleon op 100m hoogte en over al het andere moois waar we langs kwamen.

De laatste dag hadden we de handoplegging; om elkaar bescherming te bieden en onze liefde vloeide rijkelijk uit onze harten en tranen over onze wangen. Ons Lourdesavontuur wensen we iedereen toe; medemenselijkheid, troost, hulp, liefde was in deze week de Rode Draad door onze Reis

Ria Laan, Nel Degeling, Elma de Moel, Els en Rinus van de Ark,
Lizet Vreeker en José Kok.
Terug naar boven


Wonderen

bestaan nog. Het is maar hoe we naar de werkelijkheid kijken. Met een groep van zo’n 60 Westfriezen zijn we terug uit Lourdes. “Als het goed is, dan hebben jullie de extra looptrap op de terugweg niet nodig!” zo plaagt de bus ondernemer me.

Hij doelt op de wonderen, die in Lourdes zouden gebeuren: van ineens weer kunnen lopen, van ziekte worden genezen. Bijzondere gebeurtenissen, die niet te verklaren zijn. Iets spectaculairs. Een beetje hocus pocus.

Daarvoor moeten we niet in Lourdes zijn. Toch maken we mooie dingen mee: Nieuwe liefde die opbloeit tussen mensen die hun partner hebben verloren, terwijl ze daar helemaal niet op uit zijn. Berusting vinden in het verlies van dierbaren. Aanvaarding van een ongeneselijke ziekte. Tijdens een kruisweg tot inzicht komen, dat we homo’s vanwege hun geaardheid vastgespijkerd hebben en zorgen dat ze van het kruis afgehaald worden.

Eindelijk begrip ondervinden voor de boosheid voor wat iemand is overkomen. Je geaccepteerd voelen en mogen zijn wie je bent. Een groep als vreemden voor elkaar begonnen en na een paar dagen saamhorig, eensgezind en spontaan elkaar helpend. Ervaren dat door Maria en Bernadette er meer is tussen hemel en aarde. Voor mij zijn dit wonderen. Diep menselijke gebeurtenissen, die in een barmhartige en warme sfeer spontaan groeien ondanks de strenge bewaking i.v.m. veiligheid.

Pastor Co Kuin.
Terug naar boven


Een opmerkelijk klokje in Grootebroek

Tijdens de restauratiewerkzaamheden aan de achterkant van ons kerkgebouw die het kerkbestuur laat uitvoeren, kwam een zeer opmerkelijk feit aan het licht. Het kleine torentje, hetgeen zelf ook dringend restauratie nodig had (zoals bleek nadat de steigers bij dit ontoegankelijke torentje geplaatst waren), staat boven op het dak van het koor (de apsis).
Klokje1
Hierin bleek een klokje te hangen met de letters PETIT ET FRITSEN ME FUNDERUNT en het jaartal 1927 (P en F hebben mij gegoten). Deze klok is dus van voor de oorlog en heeft de klokkenvordering in de oorlog overleefd. Van het feit van deze opmerkelijke overleving is naar ons weten niet veel bekend.
Klokje2
Navraag bij degenen die leefden in de tijd van de klokkenvordering bracht tot nog toe geen licht in de zaak. Was het te moeilijk om te bereiken? En waarom is hij niet meegenomen in de lijst van monumentale klokken die reeds vanaf 1938 werd bijgehouden?

De Duitsers waren in de jaren 1942-1943 naarstig op zoek naar alles wat koper of brons was om kanonnen te gieten. Het kerkbestuur kreeg op 16 december 1942 een brief van de bezetter dat de klokken gevorderd zouden worden. Zo werd onze kerk op 16 maart 1943 van haar grote klok van 510 kg uit de toren beroofd en nog een kleinere klok van 90 kg.

Volgens een inventarisatie van het Rijksbureau van Monumentenzorg, in samenwerking met de Nederlandse klokken- en orgelraad, gekoppeld aan de administratie van de firma P. Meulenberg te Heerlen in opdracht van de bezetter, zijn op dezelfde dag twee klokken geroofd uit de toren van de Protestantse kerk. Een grote uit het jaar 1890 van 497 kg en een van 89 kg. Beide werden afgevoerd naar de haven van Hamburg in Duitsland.

De Duitsers lieten zelfs het klooster van de Zusters van Liefde niet met rust. Op 11 juni 1943 roofden zij uit hun kapel aan de Zesstedenweg (nu kantoor ENRA fietsverzekeringen) nog een klokje van 27 kg. Deze (kleinere) zusterklok van de klok in het apsis-torentje, ook gegoten bij Petit en Fritsen in 1927, werd getransporteerd naar Amsterdam. Deze klok werd wel vermeld in de voornoemde inventarisatie.

Rein Deen wist zich te herinneren dat er een vrachtwagen op het kerkplein heeft gestaan waar de grote luiklokken in getakeld werden. Dit onder gemor van de mensen en onder het prevelen van een gedicht: wat inhield dat je met kanonnen gemaakt van kerkklokken geen oorlog kan winnen.

Cor Koomen wist zich te herinneren dat hij vanuit de Pukkies-school (6 jaar oud) naast de Mariaschool aan de Raadhuislaan de klokken zag afdalen vanaf de zuidkant van de Hervormde kerktoren met op de klok een staande Duitse militair!

De mensen waren zeer ontdaan door deze roof. In een tijd van gecensureerde kranten en het verder ontbreken van eerlijke berichtgeving, waren in het dorp de wildste geruchten in omloop. Wat was er waar en wat was niet waar. Het klokgelui was toch een vorm van verbinding met elkaar. Wat we ons heden ten dage niet meer realiseren was het gebruik en functie van de klok!

In deze tijd met radio, tv en mobiele telefoons kunnen we ons de functie van de klok toentertijd nauwelijks meer voorstellen: tijdsindicator en brenger van heugelijk en droevig nieuws, maar ook werden de klokken geluid bij gevaar voor brand of overstromingen.

Nu was er alleen stilte en onzekerheid op het eind van de angstige oorlogstijd. Er was sprake van dat de Grootslagpolder ook eventueel geïnundeerd zou worden, een angst voor alle tuinders!! Het eerste wat na de oorlog dan ook werd gedaan was er voor zorgen om zo snel mogelijk weer klokken te verkrijgen voor de kerk.

De functie en naam van het klokje in de apsistoren is de volgende: voorheen, voor het Vaticaans Concilie, stond de priester met de rug naar het kerkschip en de mensen in de kerk, het gelaat biddend gericht naar het altaar. Tijdens de consecratie werden de kelk en de hostie opgeheven boven zijn hoofd in een offerande aan God. Het moment van de transsubstantiatie.

Dan luidde de misdienaars bel 3 maal en het elevatieklokje (van opheffen, elevator/élever) klonk helder met 3 tikjes, zodat iedereen die niet in de gelegenheid was de H. Mis bij te wonen in gedachten even bij het wonder van de eucharistie kon stilstaan.

Als Parochieraad hebben we gemeend te moeten proberen een en ander weer in werkende staat te brengen met moderne radiografische middelen, maar nog wel bediend door de originele koperkleurige drukknop. We zullen er prudent gebruik van gaan maken, zonder overlast van langdurig luidende klokken.

Mocht u als bewoner van het Zesstedenpark met uitzicht op het torentje, als parochiaan of als Stedebroecker met gevoel voor historie een bijdrage willen geven voor het restaureren van het torentje en de inwerkingstelling van het geheel, dan is dat mogelijk.

Een gift is welkom op banknr: NL95 RABO 0117 6003 69 t.n.v. Joh. De Doper onder vermelding van restauratie klokkentorentje. Onze Parochiegemeenschap is ANBI geregistreerd en dus is uw gift aftrekbaar van de belasting.

Bij elke zoveelste mille aan binnengekomen gelden laten we het klokje zondags om 14.00 uur eens luiden. Wanneer?? Dat zullen we nader communiceren, evt. via Facebook of internet en lokale krant, want gelukkig zijn er nu meerdere communicatiemiddelen dan in de naargeestige oorlogstijd.

Dank voor uw aandacht en eventuele bijdrage!
Gerard Sijm en Nico Nieuwendijk

Terug naar boven


Even voorstellen: de webmaster

In mijn dagelijks werk ben ik Service Level Controller bij IBM voor het ABN-AMRO account. Ik ben verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van alle services van de bank, o.a. het internetbankieren.

Wanneer zich een onbeschikbaarheid voordoet van een van de services van de bank, zorg ik ervoor dat het z.s.m. wordt opgelost, door het inschakelen van de juiste oplospartijen.

Als er geen zicht is op een oplossing zorg ik ervoor dat de juiste mensen worden ingeschakeld om het tot een crisis te laten “promoveren”.
Daarbij ben ik verantwoordelijk dat alles in goede banen geleid wordt en dat het management wordt ingelicht over de ontwikkelingen en de tijdsduur van de oplossing.

Mijn werkzaamheden voor de kerk zijn het up-to-date houden van de website, het verwerken van de informatie die ik aangeleverd krijg in de vorm van De Voorloper en er voor zorgen dat de mensen geïnformeerd worden d.m.v. het publiceren van de vieringen en evenementen e.d.

René Laan.
Terug naar boven


Een nieuwe aanwinst op het kerkhof

Op het veldje dat gereserveerd is voor uitstrooiing van de as van overledenen is iets fraais ontstaan de laatste maanden. Neen, niet iets dat spontaan in de lente is opgekomen, maar door maanden van noeste arbeid door de mensen werkzaam op het kerkhof is een kunstwerk ontstaan.

Aanwinst

Dick Visser leverde en construeerde zeer precies het houtwerk en dit staand in het lood van zeer duurzaam hout, in overleg gevormd naar een kopie van het fraaie tegelwerk boven ons portaal met de spreuk: Deo Optimo Maximo.

Het schilderwerk werd in vele laagjes met liefde en vakmanschap verzorgd door Thijs Baars; de andere heren van de ploeg hielpen met raad en daad, gevraagd en ongevraagd.

Weer een project klaar! Het ziet er prachtig uit! Voor u ter info: het strooiveldje ligt links van de urnentuin.

Heren namens het bestuur heel hartelijk dank!
Nico Nieuwendijk
Terug naar boven


Vormsel(viering) en opbrengst voedselbank

Op 16 april jl. was voor 30 jongeren de feestelijke Vormselviering in de Sint Martinuskerk, hierbij waren bijna 500 mensen aanwezig. Deze jongeren waren afkomstig uit 4 parochies, Enkhuizen (1), Bovenkarspel (14), Grootebroek (9) en Lutjebroek (6). Het toedienen van het Vormsel is het 3e sacrament van de initiatie, naast het doopsel en (eerste) communie.

Het Vormsel is de persoonlijke gebeurtenis van Pinksteren. Deze jongeren ontvingen de H. Geest in gebed, handoplegging en zalving met chrisma. En zijn nu leerlingen van Jezus. Christen-zijn betekent ook christen-doen.

In de voorbereiding wordt hier ook aandacht besteed met de werken van barmhartigheid. De vormelingen uit de eerste 3 parochies zijn op bezoek geweest bij de voedselbank in Hoorn en hebben vervolgens voedsel ingezameld en meegebracht naar de vormselviering (een stationwagen vol).

Ook de collecte tijdens deze viering was geheel voor de voedselbank, in totaal € 560,00. Hiervan is nog voor ruim € 300,00 voedsel gekocht (weer een auto vol). Hiermee hebben wij als geloofsgemeenschap een kleine bijdrage kunnen leveren aan mensen die het hard nodig hebben.

De voedselbank was er zeer blij mee, zie het ontvangen bericht van hen hieronder. Allemaal bedankt namens de vormelingen en de begeleiders van de regionale vormselwerkgroep.
Fred Slijkerman

Beste vormelingen en begeleiders,

Dat kwam bijzonder goed uit, dat ik vanmiddag toevallig tegelijk met jullie bij de voedselbank aankwam! Ik ben diep onder de indruk van de geweldige opbrengst van de voedselinzameling, die de vormelingen voor de voedselbank West-Friesland hebben gehouden.

Naast de indrukwekkende opbrengst in natura, werd me ook nog eens € 245,- aan contanten in handen gedrukt!!! Dat prachtige bedrag heb ik inmiddels overgemaakt aan de penningmeester. En ik begreep, dat er eerder deze week ook al een hoeveelheid goederen door jullie is afgeleverd bij de voedselbank. Al met al een bijzonder geslaagd project!

Ik hoop dat zowel de vormelingen als de begeleiders een goed gevoel over deze actie hebben. Als voedselbank zijn we er in elk geval bijzonder blij mee! Wil je onze dankbaarheid ook overbrengen aan de parochianen die deze actie hebben gesteund?

Ik vond het ook heel plezierig om jullie in de voedselbank te mogen ontvangen en rondleiden. Heel hartelijk bedankt voor jullie positieve betrokkenheid bij ons werk!

Namens de Voedselbank West-Friesland,
Henk Schouten
Secr. St. Vrienden van de Voedselbank WF
Terug naar boven


Zaterdag 24 september jl., Bietendag!

Namens de Bietendag-organisatie bedanken we jullie allemaal weer voor de vele vormen van bijdragen die wij van jullie hebben mogen ontvangen.

Met een trouwe groep deelnemers en nieuwkomers hebben we gewerkt en gewandeld voor de sponsorloop voor onze projecten in Chili. Wij kijken dankbaar terug op deze bijzondere dag vol mooie ontmoetingen. Via dit bericht willen wij iedereen bedanken voor de bijdrage en inzet! Deelnemers, donateurs, werkgevers en alle betrokkenen…

De opbrengst van dit jaar gaat naar het kindertehuis “Principito De Los Rios” in Valdivia. Wij ondersteunen dit kindertehuis met materialen voor een zeer nodige verbouwing die de leefomgeving zal verbeteren voor de kindjes daar.

Tijdens de sponsorloop konden de wandelaars als spelvorm ook een bijdrage leveren door het ondersteunen van twee overspannen medewerkers van een veel te vol en arm kindertehuis. Zij hadden dringend behoefte aan hulp en die werd meteen door de wandelaars geboden.

Door de werkers kon er dit jaar op 2 zaterdagen gewerkt worden voor de Bietendag. Door het mooie nazomerweer ging het ineens erg hard met de peren, deze konden dus al eerder worden geplukt. Naast het perenplukken is er op andere vertrouwde plekken gewerkt. Het mooie weer maakte de Bietendag weer tot een zeer geslaagde dag.

Opbrengst
De opbrengst van dit jaar was € 11.855,=.
Hierin zijn ook de giften opgenomen die we het afgelopen half jaar ontvangen hebben van de vele trouwe sponsors. Bedankt en tot volgend jaar!

Vriendelijke groeten van de Bietendag-organisatie.

Terug naar boven


Inkomsten en uitgaven 2015

Beste Parochianen,

Herhaaldelijk wordt u middels de Kerkbalans en Parochieveiling gevraagd om een financiële bijdrage te leveren om onze prachtige kerk Johannes de Doper zowel liturgisch als gebouw in stand te houden. Derhalve voel ik mij gehouden om u enige inzage te geven in de inkomsten en uitgaven van 2015.

kosten-2015

De cijfers van 2016 hebben we nog niet paraat. Deze zullen echter iets ongunstiger uitvallen vanwege een grote noodzakelijke restauratie in dit jaar van circa € 72.000,=
vanwege lekkage aan de daken van de kerk en pastorie.

Met gelijke bijdragen en lopende vaste kosten zal het resultaat in 2016 negatief zijn met zo’n € 16.000,=. Dit geeft aan dat de bijdragen van u als parochiaan echt hard nodig zijn en dat er zelfs een verhoging gewenst is om de komende jaren alle kosten te kunnen dekken. De Kerkbalans, die deze maand gehouden wordt, beveel ik u om die reden dan ook warm aan. Zodra de definitieve cijfers bekend zijn zullen we dit in De Voorloper laten zien. Bij vragen kunt u mij altijd bezoeken of bellen.

Met vriendelijke groeten,
Jan Broersen, penningmeester.

Terug naar boven


Zo maar eens een stukje lezen

Zo maar eens een stukje lezen over een onderwerp dat je bezig houdt.
In de catalogus van de parochieveiling lees ik in de aanbiedingsbrief over het begrip deur of deuren, waarbij verwezen wordt naar teksten in de bijbel.

De dag erna leest pater Peter tijdens de viering een lang evangelie voor, dat gaat over dorst naar een menswaardig leven. Hij geeft aan het eind van de viering het advies om de tekst thuis in de bijbel nog eens even na te lezen.

Nu moet ik eerlijk bekennen dat het er niet zo snel van komt, want het leest nogal moeilijk. Maar toch! Daarom heb ik eerder al eens de Bijbel in Gewone Taal aangeschaft en het verhaal opnieuw gelezen. Ik moet u zeggen dat het dan heel begrijpelijk over komt.

In deze bijbel staan ook thema’s, zoals hard werken, kinderen, gelukkig zijn, vrede, trouw en nog veel meer, met verwijzing naar teksten hier over.
Aanschaffen of iemand cadeau doen? Zie: http://www.bijbelgenootschap.nl.

Terug naar boven


Mededeling begraafplaatsbeheer

Hierbij maakt de beheerder van de begraafplaats bekend dat hij het voornemen heeft onderstaande graven te laten ruimen. Het betreft de volgende graven:

Vak M 2: F. Ligthart
M. Weel
Vak M 4: H. Bosman
M. Laan –Reus

Dit gaat om algemene graven waarvan de looptijd is verstreken en welke niet verlengd kunnen worden. Heeft u vragen over bovenstaande mededeling dan kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats.

De heer J. Noordhout tel. 514382

Terug naar boven


Jongeren-evenementen

Een drietal evenementen voor jongeren, die wij hierbij van harte aanbevelen: Wereldjongerendag (WJDag) – Teens Get Together en Tienerkamp Break-out 2017

Op 9 april a.s. (Palmzondag) is de 32e WJDag in Wieringerwerf. De dag begint met een eucharistieviering in de Christus Koningkerk. Aansluitend het jongerenprogramma dat door het jongerenplatform georganiseerd is. Meer info op http://www.jongekerk.nl/nieuwsberichten/wjd

Vrijdag 21 april is de 2e Teens Get Together bij tienergroep Kan’t ff te Hilversum. Voor alle tieners uit het bisdom. Aanmelden en meer info op http://www.jongekerk.nl/nieuwsberichten/tieners.

Het Tienerkamp Break-out 2017 vindt plaats van 3 t/m 7 augustus in Heiloo. Info op http://www.jongekerk.nl

Matthijs Jansen
Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam

Terug naar boven