Uit de pen van

Bericht van de Kapelaan

Beste parochianen,

Zo zitten u en ik reeds in de meimaand, welke met oktober samen toegewijd is aan ons aller Moeder Maria. De maand ook van het nieuwe leven. De knoppen aan de bomen bottelen uit, het gras kleurt weer groen en de lammetjes lopen weer in de wei. God laat Zich kennen in Zijn schepping; als het nieuwe leven ontwaakt in het voorjaar kun je een glimp opvangen van de scheppingskracht van de natuur en daarmee ook van de Schepper zelf.

Natuur is altijd grensverleggend. Hebt u al de beelden gezien van olifanten in de straten van India? Wolven en everzwijnen op de pleinen van diverse grote steden? Herten in de tuinen van mensen?
Nu een zekere ziekte ons binnenshuis vasthoudt en het verkeer beperkt is, verlegt de natuur haar grenzen en neemt weer in bezit wat wij haar al zo lang hebben afgenomen: ruimte om te groeien. Planten die je steeds snoeit kunnen zich niet ontwikkelen. Dieren die je opsluit in hokken of tussen traliehekken kunnen zich niet ontplooien. Natuur die je maar blijft vergiftigen en zeeën die je maar blijft volproppen met plastic krijgen niet de mogelijkheid zich te herstellen.

Zo gaat dat ook op met mensen; als je jezelf beknot of dit door anderen laat doen aan jouw persoon, word je iets ontnomen dat juist zo heel natuurlijk is: namelijk de kans tot groei! Dezelfde Heilige Geest van God die de kiemkracht / levensadem is van de schepping, is diezelfde Geest die u en mij blijft aansporen tot groei in geestelijke zin. Bekering tot het goede zal ik het maar noemen. Net als wanneer je gebiecht hebt en je daarna weer met een schone lei kunt beginnen en je richten mag op het “nieuwe” leven.

Ondanks alle beperkingen die ons op het sociale vlak ten deel vallen is er gelukkig dus ook ruimte voor om uw sociale contact met onze Heer en Schepper te intensiveren. Denk aan het bidden van de rozenkrans of een kaarsje opsteken in de parochiekerken die op zondagmorgen opengesteld zijn tussen 11 en 12 uur, na de livestream-mis op YouTube. Als u zelf nog goede ideeën hebt deelt u die dan gerust met anderen.

Succes en blijf gezond!

Hartelijke groet kapelaan Peter Piets

Zondag 28 juni Thema Gastvrijheid

Gastvrijheid is een groot goed in alle tijden en culturen. Het werkt voor iedereen positief. Gastvrij zijn naar je naaste is ook gastvrij zijn voor God zelf en dat kan soms verrassende dingen opleveren. De vraag aan ons die Jezus vandaag stelt is: Durven wij de uitdaging aan te kiezen voor een open en gastvrije houden tegenover onze medemensen onze mede parochianen. En zijn wij bereid om op te staan en erop uit te gaan.

God, wakker het vuur
van de hoop in ons aan
zodat ons harnas van
onverschilligheid wegsmelt
en we vol vertrouwen
naar de toekomst kijken.

Laat de ideeën
Voor onze gemeenschappen
in ons opborrelen
en help ons om
zo door te geven
en er iets mee te doen.

Maak ons tot mensen
die bruisen van energie
en tintelen van levenslust
bezield met een kracht
die bergen kan verzetten
en stormen weerstaan.

Laat ons enthousiasme
aanstekelijk werken
zodat onze gemeenschappen
vol worden met mensen
die er samen iets goeds
van willen maken.

Dat parochianen wens ik u in parochiegemeenschap van harte toe.

Wim Zürlohe Diaken in opleiding

Van de Parochieraad

Nieuws van de Parochieraad

Beste parochianen

We hopen dat het met u allen goed gaat in deze vervelende tijd. Het belangrijkste is gezondheid, daar doen we het met z’n allen voor. Toch hopen we ook dat we onze familie en vrienden weer in onze armen mogen sluiten en dat de voor ons normale dingen, die we mochten doen voor de Corona, weer langzaam op gang gaan komen.

Inmiddels hebben we de kerk ook corona-proef gemaakt met linten en stickers, alles gebaseerd op anderhalve meter. Aankomende zondag 28 juni is er tussen 11.00 en 12:00 uur gelegenheid om een kaarsje op te steken in onze kerk. De vieringen beginnen weer op 5 juli.

Het is erg jammer dat dit jaar de parochieveiling niet door kan gaan, dat betekent een forse aderlating voor de kerk. We hopen dat u de kerk toch wilt steunen en vragen u vriendelijk om een gift aan de parochieveiling over te maken. Het rekeningnummer is: NL37 RABO 0117 6820 20, onze dank is groot.

Ik wil u allen een mooie zomer toewensen en dat we elkaar weer in gezondheid zullen ontmoeten.

Vriendelijke groeten
Piet Reus van de Parochieraad.

Protocol rond het bezoeken van liturgische vieringen

Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen alleen dan plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.

• U dient vooraf voor een viering te reserveren, daarvoor komt een online reserveringssysteem. De link om te reserveren staat op onze website.
• U dient bij corona-gerelateerde klachten altijd thuis te blijven, ook als u al gereserveerd heeft. Hoesten en niezen doen we in de elleboog.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten, handgel staat voor u klaar.
• Volg de aanwijzingen van de twee begeleiders achter in de kerk op wat betreft de looprichtingen en neem plaats op de aangegeven plaatsen in de kerk.
• Bij de vredeswens geven we elkaar geen hand.
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
• Als u te communie gaat wordt er anderhalve meter afstand in acht genomen.
• Voor het ontvangen van de communie dient u uw handen te reinigen. Handgel staat aan twee zijden opgesteld
• De communie krijgt u op een passende wijze aangereikt.
• De collecte wordt gehouden met een collectebus bij de uitgang. Deze is ook bestemd voor het kaarsengeld.
• Er is geen intentieboek aanwezig.
• Tot 1 september zal er geen koor aanwezig zijn, wij zorgen wel voor muzikale omlijsting, maar het is verboden om mee te zingen.
• Na afloop koffie drinken kan in deze tijd niet doorgaan.
• Wilt u bij Maria een kaarsje aansteken, wacht dan totdat er niemand meer in de kleine kapel aanwezig is.

Daarnaast dienen de kerkbezoekers zich ten alle tijden aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Dit protocol is onder voorbehoud van wijzigingen als de omstandigheden daar om vragen.

Oproepen


Oproepen : (Klik erop om het te lezen)

Catalogus Parochie-veiling gaat niet door
Strooiveld op de begraafplaats
Actie Kerkbalans 2019
Gezocht een dirigent voor ons koor.
Opvolger gezocht Ziekentriduüm
The Missionary School
Gezocht: gospelzangers/zangeressen
Volwassen misdienaars gezocht!
Nieuwe koster gezocht!
Kinderkoor Happy Kids
Word vrijwilliger bij De Baanbreker!
Eigentijds Bisdomblad: Samen Kerk
Vier je relatie!
De Zonnebloem
Het Elevatie-klokje
Kerkschoonmaak en oproep!
Tank en Schenk
Er zijn voor de ander!
Wie komt het team van de Kerkuiltjes versterken?
De zonnebloem spaart postzegels

Beste mensen,
Van harte hopen wij dat dit bericht u in goede gezondheid bereikt. Zoals iedereen volgen wij in deze buitengewone tijd het nieuws op de voet. In de persconferentie van woensdag 6 mei maakte premier Rutte ons gelukkig duidelijk dat het nieuwe normale leven de komende maanden weer langzaam komt alleen wel met de nodige beperkende maatregelen van 1,5 m, mondkapjes en kleine aantallen mensen.

Catalogus Parochie-veiling gaat niet door
Deze beperkingen en onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid maakt het onmogelijk om de mooie sociale activiteiten, die het veilingcomité weer voor dit jaar had georganiseerd, uit te voeren. De catalogus ligt al twee maanden klaar en sommige parochianen hebben deze al ontvangen. In goed overleg hebben we besloten om dit jaar de Parochieveiling helaas NIET door te laten gaan.

Gift in plaats van kavel kopen
Helaas, omdat de Kerk Johannes de Doper, na alle recente restauraties aan dak en ramen de opbrengst hard nodig heeft en deze absoluut niet kan missen. Ook worden er kosten gemaakt om volgens de richtlijnen van het RIVM het mogelijk te maken dat er vanaf 1 juli weer diensten in de Kerk kunnen worden gehouden. Wij vragen beleefd om uw begrip in deze situatie en i.p.v. van elk jaar één of meerdere kavels kopen om dit jaar een gift te doen op rekening no. NL37RABO 0117682020. T.n.v. Parochie St Johannes de Doper.

Alvast hartelijk dank,
Parochieveiling comité


Strooiveld op de begraafplaats

Op de begraafplaats van de Sint Johannes de Doperkerk is sinds een paar jaar een strooiveld voor de as na een crematie.
Enige tijd geleden is er echter as op een andere plek op de begraafplaats uitgestrooid.
De begraafplaatsploeg vindt dit niet gepast.

Daarom een verzoek van onze begraafplaatsbeheerder Jan Noordhout om hem te bellen zodat hij de uitstrooiing kan begeleiden. Zijn telefoonnummer is: 0228 514382.


Actie Kerkbalans 2019

“Samen zijn we van betekenis voor Johannes de Doper”

Met dit thema is uw bijdrage gevraagd voor de actie Kerkbalans voor 2019.
Dit is van belang om onze parochie te behouden en aandacht te houden voor pastorale zaken, want onze kerk is een prachtige plek waar iedereen terecht kan om te vieren en te rouwen, om rust te vinden en te gedenken en bovenal elkaar te ontmoeten.
Uw financiële bijdrage voor de Kerkbalans zal vooral besteed worden aan de restauratie van het dak en het vernieuwen van de bliksemafleider.

De opbrengst van de actie is tot nu toe €32.850,- . Daar zijn wij als parochie heel blij mee!
Dit bedrag is mede door uw bijdrage tot stand gekomen.
De opbrengst van de Kerkbalans is geheel bestemd voor onze eigen parochie.
Op deze wijze blijft uw en onze kerk in balans.
Namens de werkgroep van de actie Kerkbalans wil ik u hiervoor hartelijk danken.

Lopers van de actie Kerkbalans
Wij willen speciaal de vrijwilligers bedanken, zij hebben het mede mogelijk gemaakt om de actie tot uitvoering te brengen.

De werkgroep:
Kees en Marja Noordeloos, Henk Immink en Karin de Wit 513486

Terug naar boven


Gezocht een dirigent voor ons koor.

Wij zijn een enthousiast koor van 19 koorleden en een toetsenist en drummer. Per oktober stopt onze dirigent Rob Hogervorst na 50 jaar met het leiden van ons koor. We oefenen iedere vrijdag in het Dorpshuis Venhuizen van 19.45 tot 21.30 uur behalve de vakantie periodes. We verzorgen de vieringen in de Lucaskerk met Kerst en Pasen. Verder verzorgen we door het jaar heen een aantal vieringen in de Lucaskerk en de Bosmanstichting. Mocht het je wat lijken en meer informatie willen kun je contact opnemen met Verona Boon (06-25195584) of met Piet Vriend (06-14120851). Indien je niet alle weken kunt bestaat ook de mogelijkheid dit te overleggen in bijvoorbeeld eens in de 14 dagen.
Vr.gr. bestuur Fytom.

Terug naar boven


Opvolger gezocht Ziekentriduüm

De parochiecoördinator van het ziekentriduüm zoekt een opvolger!
De coördinator neemt de aanmeldingen van gasten voor het triduüm aan en regelt het vervoer door vrijwilligers naar het triduüm toe.
Uiteraard wordt u door mij geïnformeerd hoe alles precies in zijn werk gaat en help ik u als het nodig is.
Tiny Hofland 0228 512582.

Terug naar boven


The Missionary School

Weet jij al wat voor rol je wilt gaan vervullen in de samenleving? Hoe gaat de toekomst van de kerk er uit zien? En wat hebben deze twee vragen met elkaar te maken? Dat ga je ontdekken in de The Missionary School, waar ontwikkeling van vaardigheden voor je professionele leven en je geloofsverdieping samenkomen. Een kans voor jou om te werken aan jouw missie.

Een traject voor jou
Ben jij een jongeren en 18 jaar of ouder? Dan willen wij jouw de kans en ruimte bieden om je te verdiepen in je geloof en je te ontwikkelen als leider? De verdieping biedt jou een diepere vorming voor een serieuze groei in het katholieke geloof. Je leert de Heilige Schrift begrijpen in de context van de sacramenten en traditie. Je besgrijpt in de kern wat en hoe we geloven, vieren en hoe je in de dagelijkse praktijk je geloof kan toepassen en doorgeven. Tijdens de training bespreken we lastige thema’s in het licht van Jezus Evangelie. Daarnaast leren jongeren wat missie is en wat de essentiële kenmerken daarvan zijn. Als leider zijn zij na deze training in staat om proactief te handelen en op een respectvolle wijze hun omgeving mee te krijgen. Verder weten zij hoe je een project opzet, structureert en beheert om samen met een team de gewenste resultaten te behalen.
Na de training gaat de focus verschuiven naar de missie en ga je aan de slag in een lokale parochie om daar het tiener en jongeren werk te ondersteunen.

Wie zoeken wij?
Voor The Missionary School zoeken wij jongeren die hun relatie met God willen versterken en zich willen inzetten voor de kerk en haar toekomst. Als je open staat voor wat de kerk ons leer en hier meer over wilt ontdekken en ook een hard hebt voor jongeren dan ben jij degene die bij The Missionary School past.

Heb je Interesse gekregen of wil je meer informatie? Neem contact op met ons voor een gesprek met Matthijs of Carolien van Jong bisdom Haarlem.
info@jongbisdomhaarlem.nl of bel naar 023-5112636

JOUW MISSIE = ONZE MISSIE

Terug naar boven


Gezocht: gospelzangers/zangeressen

Wij zijn Regospel, een interkerkelijk gospelkoor uit Enkhuizen. Een groep enthousiaste amateurs met een uiteenlopend, meerstemmig repertoire.

In het komende seizoen 2018-2019 willen we starten met een project onder de titel ‘Love is in the air’. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Daarom zoeken we naar mensen die graag aan dit project mee willen doen en hun zangtalent willen inzetten!


Start repetities: maandag 3 september 2018.
Uitvoering: medio februari 2019.
Locatie: Zeevaartschool, Kuipersdijk 15, Enkhuizen.

Ben je of ken jij diegene die mee wil zingen?
Stuur dan een mailtje naar info@regospel.nl of bezoek www.regospel.nlvoor informatie.

Tot ziens bij Regospel!

Terug naar boven


Volwassen misdienaars gezocht!

In onze parochie maken we bij uitvaarten gebruik van volwassen misdienaars. Onze jonge misdienaars zijn meestal naar school of zij vinden het niet zo prettig om dit te doen. Wij zouden graag onze groep willen uitbreiden. Je wordt natuurlijk niet zomaar in het diepe gegooid maar krijgt alle hulp die nodig is.

Wie durft dit aan?

Als het je wat lijkt kun je bellen met Riet Broersen 06 160 525 83

Terug naar boven


Nieuwe koster gezocht!

Graag willen wij ons kostersteam door uitbreiding gaan versterken, zodat we de werkzaamheden beter kunnen verdelen. Vele handen maken immers licht werk! Is het misschien ook iets voor jou? Het zal heel mooi zijn als er iemand, man of vrouw, zich aanmeldt.

Als koster ben je gastheer of gastvrouw van onze parochiekerk. Je treft voorbereidingen voor de kerkviering en voor, tijdens en na de viering ben je het aanspreekpunt voor de kerkgangers, voorganger en misdienaars. Heel dankbaar en sociaal werk ervaren wij al vele jaren!!

Natuurlijk zorgen wij voor een goede begeleiding in de beginperiode. Toos Sijs is al enthousiast voor dit werk geworden en heeft zich inmiddels aangemeld, maar wij hebben nog een tweede persoon erbij nodig. Wil jij ook in dit gezellige team mee werken, meld je aan!

Koster Loes, tel.0228-513780

Terug naar boven


Kinderkoor Happy Kids

We zijn inmiddels al weer gestart met het nieuwe seizoen en aan het oefenen voor de regioviering en de eerstvolgende gezinsviering. We hebben afscheid genomen van enkele leden en weer nieuwe kinderen verwelkomd. Op dit moment zijn we met zo’n 13-14 kinderen.

Kinderen vanaf ongeveer 6 jaar, die het leuk vinden om te zingen zijn van harte welkom.
We repeteren op maandagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur (vanaf 9 jaar tot 20.00).
Voor meer informatie kan contact gezocht worden met Miep Wessing (0229-242021) of
Luciènne Slijkerman Megelink (0228-522315).

Terug naar boven


Word vrijwilliger bij De Baanbreker!

Wilt u anderen helpen en uzelf nuttig maken?
Word vrijwilliger bij De Baanbreker!

De Baanbreker is een leerwerkbedrijf voor mensen met beperkingen. Op alle projecten bij de organisatie wordt gewerkt door vrijwilligers. Door de diversiteit in de organisatie is er als vrijwilliger veel mogelijk en zijn er altijd werkzaamheden die bij u passen. Op dit moment is de organisatie dringend opzoek naar nieuwe vrijwillige medewerkers.

Bij de Baanbreker komen mensen met een beperking voor dagbesteding. Dit zijn mensen met een GGZ-achtergrond, mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen hebben bij de Baanbreker een plekje in de maatschappij en vanuit deze veilige omgeving kunnen zij zichzelf verder ontwikkelen en leren. Op alle projecten van de organisatie wordt gewerkt door vrijwilligers, samen met de deelnemers. Dit is heel mooi en waardevol werk.

Vrijwilligerswerk doet u niet alleen voor anderen, maar ook voor uzelf. Wat kan vrijwilligerswerk voor u betekenen:
– een opstapje naar betaald werk
– nieuwe mensen leren kennen
– structuur en zingeving bieden
– leren van nieuwe vaardigheden en het ontdekken van eigen kwaliteiten
– het geeft anderen en uzelf een goed gevoel

Als vrijwilliger bij de Baanbreker zijn er vele verschillende taken en werkzaamheden die u zou kunnen doen. Zo heeft de organisatie een kringloopwinkel, een kunstwinkel, een meubelwerkplaats, een kunstatelier (in Hoorn), een dak- en thuislozenproject, een keramiekatelier en veel activiteiten in het activiteitencentrum. Elk project heeft weer eigen werkzaamheden, denk bijvoorbeeld aan: marktplaatsbeheer, rijden op de auto als chauffeur, het opknappen van meubeltjes, koken, winkelwerkzaamheden en natuurlijk het begeleiden van mensen.

Voor de buitenmensen die vrijwilligerswerk willen doen beheert de Baanbreker samen met de Leekerweidegroep ‘Hertenkamp Het Groene Hart’ en stadscamping ‘de Vest’. Mensen die vrijwilligerswerk willen doen, kunnen dit bij de Baanbreker doen naar eigen interesses en kwaliteiten. Vrijwilligers doen vrijwilligerswerk op vastgestelde tijden: van een paar uur tot meerdere dagen per week of per maand.

Dringend wordt er gezocht naar vrijwilligers voor: de kunstwinkel voor in het weekend, koken op het dak- en thuislozenproject op vrijdagmiddag, de meubelwerkplaats, de kringloopwinkel op maandagmiddag, de eetgroepen op dinsdagmiddag en woensdagochtend, stadscamping ‘de Vest’ en de heemtuin. De actuele vrijwilliger vacatures vindt u op www.baanbrekerenkhuizen.nl

Wilt u het verschil maken voor de deelnemers van de Baanbreker?
Meld u dan meteen aan, dit kan telefonisch of via email: 0228-317416 of info@baanbrekerenkhuizen.nl
De Baanbreker | Harpstraat 3-5 | 1601GN Enkhuizen |

Terug naar boven


Eigentijds Bisdomblad: Samen Kerk

Het bisdomblad: Samen Kerk (40 pagina’s) dat eens per twee maanden verschijnt en achter in de kerk ligt om mee te nemen, is in een nieuw jasje gestoken.
Het ziet er goed verzorgd uit en aan diverse onderwerpen wordt aandacht besteed.

Eigentijds is het artikel over een internet-pastor die verantwoordelijk is voor: http://www.biddenonderweg.org; http://www.ignatiaansbidden.org; http://www.inalledingen.org; http://www.verderkijken.org.
U kunt ook een abonnement (€. 30,00) nemen, dan krijgt u het rechtstreeks thuis gestuurd. Bel hiervoor: 023-5112600.

Terug naar boven


Vier je relatie!

Encounter! Lente in je relatie.www.encounter.nl
of bel Gerard en Ada Ligthart: 0228-517317

Terug naar boven


De Zonnebloem

Wat kan de Zonnebloem voor u betekenen?

De Zonnebloem, afdeling Grootebroek, heeft op dit moment 24 vrijwilligers, die regelmatig mensen bezoeken. Wij bezoeken mensen, die wij onze gasten noemen, die een lichamelijke beperking hebben door leeftijd, ziekte of handicap.

Naast een bezoek thuis door onze vrijwilligers organiseren wij ook een aantal activiteiten voor onze gasten. Deze vinden voornamelijk in De Stek in Grootebroek plaats.
Bijvoorbeeld:
• Een gezellige middag in september (de Picknick) met een broodmaaltijd
• Een kerstmiddag in december
• Een uitstapje naar een tuincentrum, bijv. naar de Kerstmarkt
• Een bingomiddag
• Op Witte Donderdag een oecumenische viering
• Met de andere afdelingen uit de regio wordt er een boottocht en een artiestenmiddag georganiseerd. Of een verrassingstocht met de bus
• En misschien heeft u zelf ook een wens om ergens in de regio naar toe te gaan samen met een Zonnebloem-vrijwilliger….

Hoe wordt u Zonnebloem-gast?
Wij kennen niet iedereen die in aanmerking komt voor onze bezoekjes of de activiteiten.
Wij horen het dan ook graag van u als u iemand kent die graag Zonnebloemgast wil worden. U kunt uzelf natuurlijk ook aanmelden.
Bij ziekte of rouw besteden we ook aandacht aan mensen, bijv. door het sturen van een kaartje of een bezoekje. Ook dit horen we graag van u.

Wij zijn ook op zoek naar: Enthousiaste (mannelijke) vrijwilligers
Wat gaat u doen?
• het regelmatig bezoeken van een of meer mensen met een fysieke beperking voor een goed gesprek of een luisterend oor.
• samen met een zieke of gehandicapte iets leuks ondernemen, zoals een kopje koffie drinken, een museum bezoeken of een wandeling maken.
• hand- en spandiensten verrichten tijdens georganiseerde bijeenkomsten voor de gasten van de afdeling.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Corry Broersen,
contactpersoon bezoekwerk,
telefoon: 0228-512002

Terug naar boven


Het Elevatie-klokje

Als u dit leest is, D.V, het elevatie-klokje al feestelijk “ingeluid” tijdens de Eucharistieviering van zondag 4 september j.l. We zijn verheugd dat we dit reliek uit de tijd van de bouw van onze kerk weer functioneel hebben kunnen maken. Als enig kerkklokje in Stede Broec heeft deze de Duitse bezetter overleefd!

We willen vanaf deze plaats alle schenkers bedanken voor hun bijdrage groot of klein. Mocht u nu denken: hé ja, wel van plan geweest doch vergeten: het rekeningnummer blijft NL95 RABO 0117 6003 69 t.n.v. Parochie St Johannes de Doper onder vermelding van elevatie-klokje. Alvast bedankt.

PM: DV = Deo Volente is een uitdrukking m.n. in gebruik bij onze Protestante medegelovigen, die naast de Paaskaars en de Allerzielenviering ook inmiddels de liturgische gewaden (stola’s) opnieuw hebben geïntroduceerd. Dan zijn we met dit elevatie-klokje toch blijvend onderscheidend: een elevatie tijdens de Eucharistieviering zullen zij niet gauw invoeren! Fijn zo een onderscheid in gemeenschappelijkheid.

Nico Nieuwendijk.
Terug naar boven


Kerkschoonmaak en oproep!

Begin september was het weer zover: grote schoonmaak in kerk en sacristie. Diverse harde werkers hebben weer de handen uit de mouwen gestoken om alles te ontdoen van spinrag, stof, vlekken en vuil. Er werd geraagd, geveegd, stof gezogen, gedweild, gepoetst, kaarsenvet weggeschraapt en wat al niet meer.

Uiteraard was er in de pauze een heerlijke kop koffie (met dank aan Riet) en een welverdiend gebakje, waarbij zowel de schoonmakers, alsook de mannen die hebben geraagd en de mannen van het begraafplaatsonderhoud hartelijk werden bedankt voor hun inzet! Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers……

Gelukkig kunnen we in onze parochie nog over heel wat vrijwilligers beschikken maar toch komt het af en toe voor dat bepaalde groepen versterking kunnen gebruiken, zo ook de schoonmaakgroepen.

Daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen aan u allen want de schoonmaakgroepen hebben dringend versterking nodig!

Wat vragen wij: 5 keer per jaar een woensdagochtend (9.00-12.00 uur) van uw tijd om met een gezellig groepje vrijwilligers de reguliere kerkschoonmaak te doen. Niet moeilijk, wél leuk. Én het wordt zeer gewaardeerd!

Uiteraard is er een koffiepauze in het parochiecentrum die altijd extra gezellig is omdat er ook andere vrijwilligers aanschuiven.
Van harte welkom!

Voor verdere informatie en opgave kunt u bellen of mailen naar ondergetekende
(0228-518237) nam.schouten@quicknet.nl of naar het secretariaat (0228-515126).

Groeten van Antoinette Schouten, kerkschoonmaakgroep.

Terug naar boven


Tank en Schenk

Bij het Tamoil tankstation in Grootebroek kun je 1 eurocent per liter schenken aan een goed doel. Ons kinderkoor Happy Kids is zo’n goed doel. Denkt u aan hen?
Happy Kids oefent elke maandagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur in ons parochiecentrum onder leiding van een ervaren dirigent. Dit koor zingt tijdens de gezinsvieringen in onze kerk.

Terug naar boven


Er zijn voor de ander!

Wij, het bestuur van de Begrafenis- en crematievereniging St. Barbara, ontvingen onderstaand bericht: “Ik heb nog de allerbeste herinneringen aan en waardering voor jullie werk en inzet, alsmede van de medewerkers van St. Barbara, ten tijde van het overlijden van mijn vrouw. Soms ontschiet het mij om mijn dank uit te spreken, terwijl ik jullie hulp en steun, zeker in die verdrietige periode als ongelooflijk goed en heilzaam heb ervaren.”

Dit bericht is voor u vast een reden om lid te worden van de Begrafenis- en crematievereniging St. Barbara Grootebroek.
Zie www.sint-barbara.nl of bel 513780.

Terug naar boven

Terug naar boven


Wie komt het team van de Kerkuiltjes versterken?

Wie komt het team van de Kerkuiltjes versterken?
Het team van de Kerkuiltjes heeft versterking nodig. Kun je tijd vrijmaken om eens per maand op een woensdagmiddag de Kerkuiltjes te begeleiden?

De Kerkuiltjes is de kinderclub van onze parochie, alle kinderen tussen de 4 en 8 jaar zijn van harte welkom. De middagen duren van 14.00 uur tot 15.15 uur.

We vertellen verhalen uit de kinderbijbel of een prentenboek. We leggen deze verhalen op een eenvoudige manier uit en vertalen dit naar het dagelijks leven en de belevingswereld van de kinderen. Aan de hand van dat thema maken wij een knutselwerkje, doen spelletjes, e.d. Soms spelen we het verhaal uit, bijvoorbeeld met Kerstmis.

De kinderen beleven hier veel plezier aan. Dát maakt het nou leuk om de kinderen te begeleiden. Zo maken zij op een speelse manier kennis met de verhalen van Jezus.

Het team komt eens per 2 maanden bij elkaar om de thema’s voor te bereiden. Zo kunnen we de taken verdelen, want vele handen maken licht werk en alleen op die manier kunnen de Kerkuiltjes blijven voortbestaan.

Je kunt natuurlijk altijd een keer meedraaien, ook geschikt als maatschappelijke stage.

Lijkt het je leuk, neem contact op met:
Jozien Broersen: 0228-513945
of Karin de Wit: 0228-513486
Of email : g.jdewit@hetnet.nl

Terug naar boven


De zonnebloem spaart postzegels

In de komende maanden vallen er waarschijnlijk weer vakantiegroeten in de bus. Met de postzegels die hierop zijn geplakt kunt u de Zonnebloem helpen hun inkomsten te verruimen. Dit geldt uiteraard ook voor alle andere post.

Ze zijn welkom bij de familie K. Veul, Compagniestraat 26.

Terug naar boven

Korte Mededelingen


Korte Mededelingen : (Klik erop om het te lezen)

Een lichtje in moeilijke dagen.
Eucharistieviering in het Pools
Kopij De Voorloper
Openstelling kerk Lutjebroek
Wekelijks repetities koren in het parochiecentrum:
Gezins- en jongerenpastoraat
Kerkhof en opbaarruimte bij de kerk
Dopen
Koffietijd in ‘t Stadsplein
Kerkhof en (nacht)vorst
Zoekt en je zult vinden
Stille Kracht


Een lichtje in moeilijke dagen.

Op onze begraafplaats staat een Mariakapel die dagelijks tussen 7:00 uur en 21:00 uur toegankelijk is. Daar kunt u, als u daar behoefte aan heeft, een kaarsje branden en de stilte over u laten komen om weer gesterkt verder te gaan.

Terug naar boven


Eucharistieviering in het Pools

Elke zondag om 9.30 uur is er een Eucharistieviering in het Pools in de
RK.Kerk, O.L.Vrouwe Visitatie, Oosterblokker,
Oosterblokker 68, 1696 BJ OOSTERBLOKKER

Pastoor Andrej Szczepaniak is de pastoor van de Poolse Parochie.

Kontakt:
Polska Parafia Amsterdam
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
telefoon: 0297-331678
email: info@polskaparafiaamsterdam.nl
website: www.polskaparafiaamsterdam.nl

Terug naar boven


Kopij De Voorloper

OPNAME VAN INGELEVERDE KOPIJ IS TER BEOORDELING VAN DE REDACTIE
Inleveren tot uiterlijk zaterdag 15 augustus a.s.

Email: devoorloper@quicknet.nl

Terug naar boven


Openstelling kerk Lutjebroek

Het is de intentie van de Parochie van de Heilige Nicolaas te Lutjebroek om iedere eerste zondag van de maand de kerk open te stellen van 17:00 uur tot 18:30 uur met uitstelling van de monstrans voor aanbidding.

Iedereen is van harte uitgenodigd om enige tijd langs te komen voor aanbidding, om even bij te komen van de dagelijkse beslommeringen of voor welke intentie dan ook.

Terug naar boven


Wekelijks repetities koren in het parochiecentrum:

Op maandagavond 19.00 uur repetitie Happy kids in zaal 2
Op dinsdagavond 19.15 uur repetitie gemengd koor in zaal 1 en 2
Op donderdagavond 19.30 uur repetitie Together in zaal 1 en 2
Terug naar boven


Gezins- en jongerenpastoraat

Voor informatie over tiener- en jongerenactiviteiten kunt u contact opnemen met:
Fred Slijkerman, tel. 0228-522315.
Op vrijdagavond 20.00 uur repetitie Joko (interparochieel koor) in de Martinuskerk, Bovenkarspel
Terug naar boven


Kerkhof en opbaarruimte bij de kerk

Het kerkhof wordt door een actieve groep vrijwilligers op een geweldige manier onderhouden. Het ziet er daardoor met name in het voorjaar schitterend uit. De afgelopen weken hebben weer een viertal begrafenissen plaats gevonden. Voor velen is het nog steeds een waardevolle vorm om het afscheid te verwerken.

Wist u, dat de parochie ook een keurige opbaarruimte voor overledenen heeft?! Daar kan dus ook gebruik van worden gemaakt. De nabestaanden krijgen dan een sleutel en kunnen daar zelf 24 uur per dag heen gaan. Velen ervaren dit als zeer waardevol. Wilt u eens zien hoe deze ruimte er uit ziet, bel dan 513780 voor een afspraak.

Er wordt een redelijk tarief gerekend en voor leden van de Uitvaartvereniging St. Barbara te Grootebroek geldt een gereduceerd tarief.
Bel voor nadere informatie over of bezichtiging van de opbaarruimte,

Ewald Kuin tel. 0228-513780.
Terug naar boven


Dopen

Opgave voor het dopen bij: Karin Buijsman tel. 0228-515404. Graag een geboortekaartje naar het parochiecentrum sturen.
Zie op de site ook : Werkgroepen / Catachese & Voorbereiding / Dopen.

Terug naar boven


Koffietijd in ‘t Stadsplein

Voor mensen die net iets te vaak alleen thuis zitten organiseert Sociaal-cultureel Centrum ’t Stadsplein iedere eerste zondag van de maand van 11.00-13.00 uur KOFFIETIJD, waarbij u van harte welkom bent voor een kopje koffie of thee en een gezellig praatje. (€ 3,00 p/keer)

Nieuw dit seizoen is ZONDAGMIDDAGTIJD, iedere derde zondag van de maand van 14.30-16.30 uur. Ook hier staan de koffie en thee klaar en is er daarnaast ook gelegenheid om geheel vrijblijvend gezellig een spelletje te doen zoals klaverjassen, Rummikub, sjoelen, Scrabble of een potje biljarten. (€ 3,00 p/keer)

Aansluitend aan deze middag kunt u zich opgeven voor ETENSTIJD van 17.00-19.00 uur, waarbij u voor een kleine vergoeding een heerlijke maaltijd voorgezet krijgt, klaargemaakt door onze enthousiaste vrijwilligers. (€ 9,50 p/keer)
Aanmelden via ’t Stadsplein
Hoofdstraat 17, Bovenkarspel, tel: 0228-515576
website: http://www.tstadsplein.nl email: info@tstadsplein.nl
Terug naar boven


Kerkhof en (nacht)vorst

Voor het geval dat er nog wat (nacht)vorst mocht komen zouden de vrijwilligers, die het kerkhof bijhouden, het heel fijn van u vinden als u de glaswerken en andere materialen, die stuk kunnen vriezen, van de graven wilt verwijderen.
Terug naar boven


Zoekt en je zult vinden

Maar dat is niet altijd even makkelijk. Als hulpmiddel is er nu een boek verschenen dat heet “Twitteren met God” waarin vele vragen en heldere antwoorden staan… Voor meer achtergrondinformatie is er een gratis app bij.
Na lezing kun je beter antwoorden op vragen van je kinderen en ook voor jezelf is het verhelderend. Voor verdere informatie en aankoop zie: http://www.tweetingwithgod.com
Terug naar boven


Een stille kracht

Af en toe bezoek ik het kerkhof en dan ook het Mariakapelletje. Wat ik zo mooi vind is dat er altijd een kaarsje brand en zijn ze op, dan staan er zo weer nieuwe. Ik weet dat degene die dit mogelijk maakt geen pluim wil hebben, maar wil hem hierbij toch een schouderklopje geven. Nogmaals bedankt!

Jacquelline Stosz
Terug naar boven

Diversen


Diversen : (Klik erop om het te lezen)

Een lichtje in moeilijke dagen.
Even Voorstellen
Cantor-vieringen
Bedankt! 400e Voorloper
De Parochieveiling 2017
Een opmerkelijk klokje in Grootebroek
Even voorstellen: de webmaster
Een nieuwe aanwinst op het kerkhof
Vormsel(viering) en opbrengst voedselbank
Bietendag
Inkomsten en uitgaven 2015
Zo maar eens een stukje lezen
Mededeling begraafplaatsbeheer
Jongeren-evenementen
Grootebroeker pater Nic Bakker missionaris in São Paulo


Een lichtje in moeilijke dagen.

Op onze begraafplaats staat een Mariakapel die tussen 7:00 uur en 21:00 uur toegankelijk is. Daar kunt u, als u daar behoefte aan heeft, een kaarsje branden en de stilte over u laten komen om weer gesterkt verder te gaan.

Terug naar boven


Effies voorstellen

Dag lieve mensen van de parochie st. Johannes de Doper. Ik ben Peter Zandberg uit Hoorn en dit jaar zal ik het gemengd koor begeleiden op gitaar, accordeon, piano en orgel. Het meest met het laatste instrument denk ik.

Edwin vroeg mij vorig jaar of het wat voor mij zou zijn en dat werden we snel eens. De laatste jaren heb ik gezondheidsproblemen gehad maar na een pacemaker 2 jaar geleden en afgelopen mei een hartoperatie in het AMC gaat het de betere kant op.

Als oecumenisch kanariepietje draai ik al heel wat jaartjes mee in de kerkmuziek uit overtuiging en professie. Onder het motto; ” wie zingt bidt dubbel “, wat onze kerkvader Augustinus gezegd schijnt te hebben.
Inmiddels hebben we al enkele vieringen en repetities mogen doen tot wederzijdse tevredenheid en met Adinda en Karin op de bok (daar staat de dirigent) gaat dat vast lukken. Zeker met de kersverse diaken Javier Acuña (spreek uit Ga-bi-jèr Akoenja)! Vergeeft u mij mijn beroepsdeformatie, dat krijg je als je lang voor de klas hebt gestaan.

met muzikale groeten!
Peter Zandberg

Terug naar boven


Cantor-vieringen

Met het zingen van liederen kan aan een kerkdienst iets extra’s worden toegevoegd. Hiervoor zijn vaak koren beschikbaar, maar – om zogenaamde “stille diensten” te kunnen vermijden – kan een dienst dat “extra’s” ook krijgen met samenzang onder leiding van een cantor. Net als een lector is een cantor ook een officiële liturgische functie.

Onder begeleiding van een organist of pianist kan een cantor (m/v) bij verschillende soorten vieringen de samenzang verzorgen. Bij veel psalmen of soms ook bij andere liederen zingt de cantor de verzen voor als dat in de bundel staat aangeven. Ook kan hij/zij eens een wat onbekend lied laten zingen, dat dan eventueel vooraf een keer voorgezongen wordt.

Voor toerusting van cantors wordt er in het bisdom door de NSGV ( Nederlandse Sint Gregorius Vereniging ) regelmatig een speciale cursus aangeboden, waarbij meerdere facetten van de cantorfunctie worden toegelicht en praktisch worden geoefend.
De cantor die in onze parochie in de zomer een aantal vieringen zal meedraaien heeft deze cursus ook gevolgd.

Cobi de Bruijn, cantor.

Terug naar boven


Bedankt! 400e Voorloper

Hierbij willen wij iedereen bedanken die in de afgelopen jaren
heeft bijgedragen aan het bereiken van deze mijlpaal!

Dus inzenders van stukjes, werkgroepen, bezorgers, redactieleden, correctie-lezers, secretariaatsmedewerkers, vouwers, lezers, bestuursleden, printers van toen en nu:

Bedankt !

Terug naar boven

De Parochieveiling 2017

Het merendeel van de dorpen in West-Friesland heeft een parochie- of gemeenschapsveiling. Die veilingen worden vooral in de horecabedrijven gehouden en daar worden, via een afslager bij opbod de artikelen verkocht.

Bij onze kerk hebben wij in Grootebroek een hele andere werkwijze. Onze artikelen staan voor een vaste prijs vermeld in een catalogus. Wij kennen een verdeling in wijken, waarbij de catalogus door een groep vrijwilligers (de lopers) aan huis wordt bezorgd waarna de koopopdracht, een of twee weken daarna weer wordt opgehaald.

De catalogus is gevuld met een kleine honderd artikelen waaronder: de taart, de kaartmiddag, het kraslot, een kistje aardbeien, een biljartavond, tot het bedrijvenbezoek aan toe. Alles gaat bij ons voor vaste prijzen. In het verleden werd, over de veiling, nog weleens de opmerking gemaakt, dat “de sfeer in het Wapen van Grootebroek” werd gemist.

Nu heeft men het al heel lang, over die gezelligheid, in die ontmoetingen met elkaar, juist bij die verschillende activiteiten uit onze catalogusveiling. De gemeenschap Grootebroek ontmoet elkaar bij die verschillende evenementen. Het bedrijvenbezoek, al twaalf jaar, een succesvolle traditie, was afgelopen jaar bij Aannemingsbedrijf Kuin bv en bij fruitkwekerij ’t Keetje. Die honderd kopers hebben een “topdag” gehad.

In 2015 hadden wij een netto-opbrengst van € 26.700,00 en in 2016 was dat € 28.500,00.
De opbrengst van vorig jaar ging vooral naar de noodzakelijke werkzaamheden, die aan het dak moesten worden uitgevoerd.

Voor 2017 het volgende; van onze secretaris Nico Nieuwendijk ontvingen wij de mededeling dat de voordeuren van de kerk tien jaar terug onder handen zijn genomen. “Nu moeten deze afgekrabd worden en daarna weer in de lak gezet.” Daarmee zullen de deuren weer hun glans terugkrijgen. En voor dat doel gaan wij ons als parochieveilingcomité in 2017 inzetten.

Piet Reus
Terug naar boven


Een opmerkelijk klokje in Grootebroek

Tijdens de restauratiewerkzaamheden aan de achterkant van ons kerkgebouw die het kerkbestuur laat uitvoeren, kwam een zeer opmerkelijk feit aan het licht. Het kleine torentje, hetgeen zelf ook dringend restauratie nodig had (zoals bleek nadat de steigers bij dit ontoegankelijke torentje geplaatst waren), staat boven op het dak van het koor (de apsis).
Klokje1
Hierin bleek een klokje te hangen met de letters PETIT ET FRITSEN ME FUNDERUNT en het jaartal 1927 (P en F hebben mij gegoten). Deze klok is dus van voor de oorlog en heeft de klokkenvordering in de oorlog overleefd. Van het feit van deze opmerkelijke overleving is naar ons weten niet veel bekend.
Klokje2
Navraag bij degenen die leefden in de tijd van de klokkenvordering bracht tot nog toe geen licht in de zaak. Was het te moeilijk om te bereiken? En waarom is hij niet meegenomen in de lijst van monumentale klokken die reeds vanaf 1938 werd bijgehouden?

De Duitsers waren in de jaren 1942-1943 naarstig op zoek naar alles wat koper of brons was om kanonnen te gieten. Het kerkbestuur kreeg op 16 december 1942 een brief van de bezetter dat de klokken gevorderd zouden worden. Zo werd onze kerk op 16 maart 1943 van haar grote klok van 510 kg uit de toren beroofd en nog een kleinere klok van 90 kg.

Volgens een inventarisatie van het Rijksbureau van Monumentenzorg, in samenwerking met de Nederlandse klokken- en orgelraad, gekoppeld aan de administratie van de firma P. Meulenberg te Heerlen in opdracht van de bezetter, zijn op dezelfde dag twee klokken geroofd uit de toren van de Protestantse kerk. Een grote uit het jaar 1890 van 497 kg en een van 89 kg. Beide werden afgevoerd naar de haven van Hamburg in Duitsland.

De Duitsers lieten zelfs het klooster van de Zusters van Liefde niet met rust. Op 11 juni 1943 roofden zij uit hun kapel aan de Zesstedenweg (nu kantoor ENRA fietsverzekeringen) nog een klokje van 27 kg. Deze (kleinere) zusterklok van de klok in het apsis-torentje, ook gegoten bij Petit en Fritsen in 1927, werd getransporteerd naar Amsterdam. Deze klok werd wel vermeld in de voornoemde inventarisatie.

Rein Deen wist zich te herinneren dat er een vrachtwagen op het kerkplein heeft gestaan waar de grote luiklokken in getakeld werden. Dit onder gemor van de mensen en onder het prevelen van een gedicht: wat inhield dat je met kanonnen gemaakt van kerkklokken geen oorlog kan winnen.

Cor Koomen wist zich te herinneren dat hij vanuit de Pukkies-school (6 jaar oud) naast de Mariaschool aan de Raadhuislaan de klokken zag afdalen vanaf de zuidkant van de Hervormde kerktoren met op de klok een staande Duitse militair!

De mensen waren zeer ontdaan door deze roof. In een tijd van gecensureerde kranten en het verder ontbreken van eerlijke berichtgeving, waren in het dorp de wildste geruchten in omloop. Wat was er waar en wat was niet waar. Het klokgelui was toch een vorm van verbinding met elkaar. Wat we ons heden ten dage niet meer realiseren was het gebruik en functie van de klok!

In deze tijd met radio, tv en mobiele telefoons kunnen we ons de functie van de klok toentertijd nauwelijks meer voorstellen: tijdsindicator en brenger van heugelijk en droevig nieuws, maar ook werden de klokken geluid bij gevaar voor brand of overstromingen.

Nu was er alleen stilte en onzekerheid op het eind van de angstige oorlogstijd. Er was sprake van dat de Grootslagpolder ook eventueel geïnundeerd zou worden, een angst voor alle tuinders!! Het eerste wat na de oorlog dan ook werd gedaan was er voor zorgen om zo snel mogelijk weer klokken te verkrijgen voor de kerk.

De functie en naam van het klokje in de apsistoren is de volgende: voorheen, voor het Vaticaans Concilie, stond de priester met de rug naar het kerkschip en de mensen in de kerk, het gelaat biddend gericht naar het altaar. Tijdens de consecratie werden de kelk en de hostie opgeheven boven zijn hoofd in een offerande aan God. Het moment van de transsubstantiatie.

Dan luidde de misdienaars bel 3 maal en het elevatieklokje (van opheffen, elevator/élever) klonk helder met 3 tikjes, zodat iedereen die niet in de gelegenheid was de H. Mis bij te wonen in gedachten even bij het wonder van de eucharistie kon stilstaan.

Als Parochieraad hebben we gemeend te moeten proberen een en ander weer in werkende staat te brengen met moderne radiografische middelen, maar nog wel bediend door de originele koperkleurige drukknop. We zullen er prudent gebruik van gaan maken, zonder overlast van langdurig luidende klokken.

Mocht u als bewoner van het Zesstedenpark met uitzicht op het torentje, als parochiaan of als Stedebroecker met gevoel voor historie een bijdrage willen geven voor het restaureren van het torentje en de inwerkingstelling van het geheel, dan is dat mogelijk.

Een gift is welkom op banknr: NL95 RABO 0117 6003 69 t.n.v. Joh. De Doper onder vermelding van restauratie klokkentorentje. Onze Parochiegemeenschap is ANBI geregistreerd en dus is uw gift aftrekbaar van de belasting.

Bij elke zoveelste mille aan binnengekomen gelden laten we het klokje zondags om 14.00 uur eens luiden. Wanneer?? Dat zullen we nader communiceren, evt. via Facebook of internet en lokale krant, want gelukkig zijn er nu meerdere communicatiemiddelen dan in de naargeestige oorlogstijd.

Dank voor uw aandacht en eventuele bijdrage!
Gerard Sijm en Nico Nieuwendijk

Terug naar boven


Even voorstellen: de webmaster

In mijn dagelijks werk ben ik Service Level Controller bij IBM voor het ABN-AMRO account. Ik ben verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van alle services van de bank, o.a. het internetbankieren.

Wanneer zich een onbeschikbaarheid voordoet van een van de services van de bank, zorg ik ervoor dat het z.s.m. wordt opgelost, door het inschakelen van de juiste oplospartijen.

Als er geen zicht is op een oplossing zorg ik ervoor dat de juiste mensen worden ingeschakeld om het tot een crisis te laten “promoveren”.
Daarbij ben ik verantwoordelijk dat alles in goede banen geleid wordt en dat het management wordt ingelicht over de ontwikkelingen en de tijdsduur van de oplossing.

Mijn werkzaamheden voor de kerk zijn het up-to-date houden van de website, het verwerken van de informatie die ik aangeleverd krijg in de vorm van De Voorloper en er voor zorgen dat de mensen geïnformeerd worden d.m.v. het publiceren van de vieringen en evenementen e.d.

René Laan.
Terug naar boven


Een nieuwe aanwinst op het kerkhof

Op het veldje dat gereserveerd is voor uitstrooiing van de as van overledenen is iets fraais ontstaan de laatste maanden. Neen, niet iets dat spontaan in de lente is opgekomen, maar door maanden van noeste arbeid door de mensen werkzaam op het kerkhof is een kunstwerk ontstaan.

Aanwinst

Dick Visser leverde en construeerde zeer precies het houtwerk en dit staand in het lood van zeer duurzaam hout, in overleg gevormd naar een kopie van het fraaie tegelwerk boven ons portaal met de spreuk: Deo Optimo Maximo.

Het schilderwerk werd in vele laagjes met liefde en vakmanschap verzorgd door Thijs Baars; de andere heren van de ploeg hielpen met raad en daad, gevraagd en ongevraagd.

Weer een project klaar! Het ziet er prachtig uit! Voor u ter info: het strooiveldje ligt links van de urnentuin.

Heren namens het bestuur heel hartelijk dank!
Nico Nieuwendijk
Terug naar boven


Vormsel(viering) en opbrengst voedselbank

Op 16 april jl. was voor 30 jongeren de feestelijke Vormselviering in de Sint Martinuskerk, hierbij waren bijna 500 mensen aanwezig. Deze jongeren waren afkomstig uit 4 parochies, Enkhuizen (1), Bovenkarspel (14), Grootebroek (9) en Lutjebroek (6). Het toedienen van het Vormsel is het 3e sacrament van de initiatie, naast het doopsel en (eerste) communie.

Het Vormsel is de persoonlijke gebeurtenis van Pinksteren. Deze jongeren ontvingen de H. Geest in gebed, handoplegging en zalving met chrisma. En zijn nu leerlingen van Jezus. Christen-zijn betekent ook christen-doen.

In de voorbereiding wordt hier ook aandacht besteed met de werken van barmhartigheid. De vormelingen uit de eerste 3 parochies zijn op bezoek geweest bij de voedselbank in Hoorn en hebben vervolgens voedsel ingezameld en meegebracht naar de vormselviering (een stationwagen vol).

Ook de collecte tijdens deze viering was geheel voor de voedselbank, in totaal € 560,00. Hiervan is nog voor ruim € 300,00 voedsel gekocht (weer een auto vol). Hiermee hebben wij als geloofsgemeenschap een kleine bijdrage kunnen leveren aan mensen die het hard nodig hebben.

De voedselbank was er zeer blij mee, zie het ontvangen bericht van hen hieronder. Allemaal bedankt namens de vormelingen en de begeleiders van de regionale vormselwerkgroep.
Fred Slijkerman

Beste vormelingen en begeleiders,

Dat kwam bijzonder goed uit, dat ik vanmiddag toevallig tegelijk met jullie bij de voedselbank aankwam! Ik ben diep onder de indruk van de geweldige opbrengst van de voedselinzameling, die de vormelingen voor de voedselbank West-Friesland hebben gehouden.

Naast de indrukwekkende opbrengst in natura, werd me ook nog eens € 245,- aan contanten in handen gedrukt!!! Dat prachtige bedrag heb ik inmiddels overgemaakt aan de penningmeester. En ik begreep, dat er eerder deze week ook al een hoeveelheid goederen door jullie is afgeleverd bij de voedselbank. Al met al een bijzonder geslaagd project!

Ik hoop dat zowel de vormelingen als de begeleiders een goed gevoel over deze actie hebben. Als voedselbank zijn we er in elk geval bijzonder blij mee! Wil je onze dankbaarheid ook overbrengen aan de parochianen die deze actie hebben gesteund?

Ik vond het ook heel plezierig om jullie in de voedselbank te mogen ontvangen en rondleiden. Heel hartelijk bedankt voor jullie positieve betrokkenheid bij ons werk!

Namens de Voedselbank West-Friesland,
Henk Schouten
Secr. St. Vrienden van de Voedselbank WF
Terug naar boven


Zaterdag 24 september jl., Bietendag!

Namens de Bietendag-organisatie bedanken we jullie allemaal weer voor de vele vormen van bijdragen die wij van jullie hebben mogen ontvangen.

Met een trouwe groep deelnemers en nieuwkomers hebben we gewerkt en gewandeld voor de sponsorloop voor onze projecten in Chili. Wij kijken dankbaar terug op deze bijzondere dag vol mooie ontmoetingen. Via dit bericht willen wij iedereen bedanken voor de bijdrage en inzet! Deelnemers, donateurs, werkgevers en alle betrokkenen…

De opbrengst van dit jaar gaat naar het kindertehuis “Principito De Los Rios” in Valdivia. Wij ondersteunen dit kindertehuis met materialen voor een zeer nodige verbouwing die de leefomgeving zal verbeteren voor de kindjes daar.

Tijdens de sponsorloop konden de wandelaars als spelvorm ook een bijdrage leveren door het ondersteunen van twee overspannen medewerkers van een veel te vol en arm kindertehuis. Zij hadden dringend behoefte aan hulp en die werd meteen door de wandelaars geboden.

Door de werkers kon er dit jaar op 2 zaterdagen gewerkt worden voor de Bietendag. Door het mooie nazomerweer ging het ineens erg hard met de peren, deze konden dus al eerder worden geplukt. Naast het perenplukken is er op andere vertrouwde plekken gewerkt. Het mooie weer maakte de Bietendag weer tot een zeer geslaagde dag.

Opbrengst
De opbrengst van dit jaar was € 11.855,=.
Hierin zijn ook de giften opgenomen die we het afgelopen half jaar ontvangen hebben van de vele trouwe sponsors. Bedankt en tot volgend jaar!

Vriendelijke groeten van de Bietendag-organisatie.

Terug naar boven


Inkomsten en uitgaven 2015

Beste Parochianen,

Herhaaldelijk wordt u middels de Kerkbalans en Parochieveiling gevraagd om een financiële bijdrage te leveren om onze prachtige kerk Johannes de Doper zowel liturgisch als gebouw in stand te houden. Derhalve voel ik mij gehouden om u enige inzage te geven in de inkomsten en uitgaven van 2015.

kosten-2015

De cijfers van 2016 hebben we nog niet paraat. Deze zullen echter iets ongunstiger uitvallen vanwege een grote noodzakelijke restauratie in dit jaar van circa € 72.000,=
vanwege lekkage aan de daken van de kerk en pastorie.

Met gelijke bijdragen en lopende vaste kosten zal het resultaat in 2016 negatief zijn met zo’n € 16.000,=. Dit geeft aan dat de bijdragen van u als parochiaan echt hard nodig zijn en dat er zelfs een verhoging gewenst is om de komende jaren alle kosten te kunnen dekken. De Kerkbalans, die deze maand gehouden wordt, beveel ik u om die reden dan ook warm aan. Zodra de definitieve cijfers bekend zijn zullen we dit in De Voorloper laten zien. Bij vragen kunt u mij altijd bezoeken of bellen.

Met vriendelijke groeten,
Jan Broersen, penningmeester.

Terug naar boven


Zo maar eens een stukje lezen

Zo maar eens een stukje lezen over een onderwerp dat je bezig houdt.
In de catalogus van de parochieveiling lees ik in de aanbiedingsbrief over het begrip deur of deuren, waarbij verwezen wordt naar teksten in de bijbel.

De dag erna leest pater Peter tijdens de viering een lang evangelie voor, dat gaat over dorst naar een menswaardig leven. Hij geeft aan het eind van de viering het advies om de tekst thuis in de bijbel nog eens even na te lezen.

Nu moet ik eerlijk bekennen dat het er niet zo snel van komt, want het leest nogal moeilijk. Maar toch! Daarom heb ik eerder al eens de Bijbel in Gewone Taal aangeschaft en het verhaal opnieuw gelezen. Ik moet u zeggen dat het dan heel begrijpelijk over komt.

In deze bijbel staan ook thema’s, zoals hard werken, kinderen, gelukkig zijn, vrede, trouw en nog veel meer, met verwijzing naar teksten hier over.
Aanschaffen of iemand cadeau doen? Zie: http://www.bijbelgenootschap.nl.

Terug naar boven


Mededeling begraafplaatsbeheer

Hierbij maakt de beheerder van de begraafplaats bekend dat hij het voornemen heeft onderstaande graven te laten ruimen. Het betreft de volgende graven:

Vak M 2: F. Ligthart
M. Weel
Vak M 4: H. Bosman
M. Laan –Reus

Dit gaat om algemene graven waarvan de looptijd is verstreken en welke niet verlengd kunnen worden. Heeft u vragen over bovenstaande mededeling dan kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats.

De heer J. Noordhout tel. 514382

Terug naar boven


Jongeren-evenementen

Een drietal evenementen voor jongeren, die wij hierbij van harte aanbevelen: Wereldjongerendag (WJDag) – Teens Get Together en Tienerkamp Break-out 2017

Op 9 april a.s. (Palmzondag) is de 32e WJDag in Wieringerwerf. De dag begint met een eucharistieviering in de Christus Koningkerk. Aansluitend het jongerenprogramma dat door het jongerenplatform georganiseerd is. Meer info op http://www.jongekerk.nl/nieuwsberichten/wjd

Vrijdag 21 april is de 2e Teens Get Together bij tienergroep Kan’t ff te Hilversum. Voor alle tieners uit het bisdom. Aanmelden en meer info op http://www.jongekerk.nl/nieuwsberichten/tieners.

Het Tienerkamp Break-out 2017 vindt plaats van 3 t/m 7 augustus in Heiloo. Info op http://www.jongekerk.nl

Matthijs Jansen
Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam

Terug naar boven


Grootebroeker pater Nic Bakker missionaris in São Paulo

Hij groeide op in Grootebroek, maar slijt zijn dagen in São Paulo. ’De laatste missionaris van Nederland’, noemt de 79-jarige Nicolaas Johannes Bakker zichzelf gekscherend. Het katholieke geloof ligt onder vuur, maar padre Nicolau, de naam waarnaar hij in de Braziliaanse miljoenstad luistert, twijfelt geen seconde aan zijn Goddelijke toewijding. In het boek ’Mijn geloof, mijn kerk, mijn wereld’ vertelt hij zijn levensverhaal.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er onder de land- en tuinbouwers van Nederland een sterke emigratiegolf. De gedachte dat je als jongeman op het bedrijf van je ouders moest blijven, verbleekte. Nics vader en moeder namen de overzeese sprong en vertrokken naar de Nederlandse nederzetting Holambra in Brazilië.

Door zijn verblijf in het Belgische noviciaat zou het nog een paar jaar duren voordat Nic hen achterna reist. In zijn jongste jaren was Nic niet bijzonder kerks. De preken van de vele missionarissen in de parochiekerk maakten zijn hart van streek. En zo gebeurde het dat hij op 12-jarige leeftijd de priesterschool binnenging. „Waar het idee precies vandaan kwam, weet ik eigenlijk niet.

Een oude, vrome leer zegt: ’God roept wie hij wil’. Naar mijn idee is het de maatschappij die de roeping maakt. Hoewel we ergens ver daarachter wel de hand van God mogen zien.” Heimwee Bijna liep het mis met de roeping van de jonge Nic. Verteerd door heimwee slaakte het knaapje in een brief aan zijn vader de noodkreet hem te komen halen. Maar papa was streng en onverbiddelijk. „Daar ben ik hem achteraf nog altijd dankbaar voor.

Mijn vader was een nuchtere West-Friese katholiek. Hij begreep goed dat jonge kerels moeten leren om door een zure appel heen te bijten. Komt tijd, komt raad. Ik denk dat ik veel weg heb van mijn vader. ’Wat hij in zijn hoofd heeft, heeft hij niet in zijn achterwerk’, zei m’n moeder wel eens. Ik kreeg altijd zware missieposten op mijn dak en kreeg al gauw door dat bidden alleen niet voldoende is.

Strijden voor een betere toekomst in een arm land, is geen gemakkelijke taak. Ik ben mijn vader dankbaar voor de les die hij me meegaf.” Brazilië is een arm land. Strijden voor een betere toekomst, is dat de reden die hem bindt met São Paulo? „Onze taak als priester is overal hetzelfde. Geloven is het vitale punt. Wie niet gelooft, gelooft het wel. Wie wel gelooft, gaat er achteraan en probeert iets te doen.

De Braziliaanse maatschappij is veel minder geseculariseerd dan Nederland, is en dus opener voor geloofsbeleving en kerkelijke banden. Dat vergemakkelijkt de taak van een priester. Brazilië is een totaal ander land dan Nederland, de missietaak vereist daarom een andere aanpak. Een ander groot verschil is dat dit land het slachtoffer is van een internationaal scheef gelopen systeem, dat de armoede aan deze kant in stand houdt. Mijn hart klopt nog voor Nederland, maar ik blijf liever in São Paulo.

Ik denk dat ook Jezus zich het liefst onder de armen bevond.” Af en toe maakt padre Nicolau de oversteek. „Om de familie weer eens te zien en me ’thuis’ te voelen in het West-Friese polderland dat zo’n grote invloed had op mijn manier van denken en doen. In mijn boek ga ik uitvoerig in op deze ’wortels’. Drie zussen zijn teruggegaan naar Nederland. Ik blijf via familie, literatuur en heel soms televisie op de hoogte met de situatie daar. Maar ik voel me meer echt thuis in Brazilië.

Misschien ook omdat ik hier al sinds 1960 woon, zonder knagend verlangen naar mijn ouderlijk huis. Ik denk wel met veel liefde terug aan mijn eerste vaderland. Het is onmogelijk dit los te laten. Ik heb ook geen heimwee naar de geloofsbeleving van vijftig jaar terug. In iedere tijd en plaats heeft dezelfde Kerk van Christus een ander aangezicht. Ik beschrijf in mijn boek op welke manier ik altijd op zoek was naar nieuwe wegen.”

Stel een vraag, en het geloof komt in elk antwoord terug. „Er is niets gemakkelijker en niets moeilijker dan over God praten. Over welke God hebben we het? Duizend-en-een geloven spreken over God op verschillende wijze. Niemand heeft ooit God gezien of met God gesproken. De wetenschap van de laatste eeuwen geeft bijna overal antwoord op en geloven lijkt steeds minder noodzakelijk.

Maar heeft de wetenschap de wereld beter gemaakt, de maatschappelijke verhoudingen rechtvaardiger, de natuur beter beschermd? God kan de wetenschap niet aantonen, maar, voor wie gelooft, is Hij overal aanwezig. Aan deze God heb ik nooit getwijfeld.” Dat rotsvaste vertrouwen in het geloof geldt helaas niet voor iedereen.

„Toen ik hoorde dat er in het kleine Nederland 1200 kerken te koop staan, heb ik een keer gezegd: ’Ik denk dat ik de laatste missionaris van Nederland ben’. Daar heb ik het best moeilijk mee. Ik zie, net als Jezus, niet in de welvaart, maar in het geloof de rijkste schat die een mens bezitten kan. Kerken zijn er voor om dit geloof te bevorderen. Maar, ik zei het al, een Kerk heeft in iedere tijd zijn eigen aangezicht.

Ik meen dat het bisschop De Smet, van Brugge, was die in de jaren 50 een opmerkelijke uitspraak deed: ’Dit is de laatste generatie die nog naar de kerk gaat zonder te weten waarom’. Het oude geloof was inderdaad een traditiegeloof. In onze tijd heeft het geen zin om naar de kerk te gaan als men daar niet de zin van inziet.

Het geloof kan ook zonder kerkgebouw, geloven is namelijk veel meer dan naar een kerk gaan.” Jongensavontuur In ’Mijn geloof, mijn kerk, mijn wereld’, dat deze zomer in het Nederlands wordt vertaald, gaat pater Nicolau hier dieper op in. Over zijn boek, dat leest als een jongensavontuur: „ Ik denk dat mijn levensverhaal duidelijk maakt wat geloven in onze tijd betekent.

Ik had nooit gedacht ooit een boek te schrijven. Op mijn levensweg, buiten het gewone parochiebeleid, bracht het geloof mij tot steeds weer nieuwe verrassingen en uitdagingen. Werken onder de armsten der armen, jarenlang werken in de verre buitenwijken van de miljoenenstad São Paulo; pastoraatles geven aan theologiestudenten van een katholieke universiteit; met een kop vol grijze haren bedacht ik dat ik daar wel een verhaal van kon maken.

Voor familie, vrienden en voor iedereen die het wil lezen. Het is niet geschreven voor intellectuelen, maar voor de gewone leek. Vooral voor leken die, op de een of andere manier (voor of tegen), met de Kerk betrokken zijn. Toen ik jong was fascineerden de missionarissen mij, en dacht: ’dat is best de moeite waard’. Nu ik als oud missionaris terugkijk op mijn leven denk ik te mogen zeggen: het was best de moeite waard.”

Bron: Noordhollands Dagblad editie Zaterdag 11 mei 2018.