Actueel

Zondag 3 maart: Kleurrijk verhaal over de Barmhartige Samaritaan

Op zondag 3 maart om 10.30 uur zal in de Laurentiuskerk in Hoogkarspel weer een Kleurrijk verhaal te beleven zijn. Voor kinderen van 3 t/m 7 jaar zal het verhaal van de Barmhartige Samaritaan op een speelse manier worden uitgebeeld en uitgelegd, maar oudere kinderen zijn uiteraard ook van harte welkom. Na een onderbreking van een aantal jaren is dit het vierde Kleurrijke verhaal dat wordt gepresenteerd. Eerdere thema’s waren: Het verhaal van Noach, Zacheüs en het kleine kleurenkoetje over ‘anders zijn’. Het thema van deze keer is: “Loop me niet voorbij”. Vragen die voorbijkomen: Heb jij wel eens iemand geholpen? Wat betekent barmhartig? Zie en hoor jij een ander?

Vanaf 10.00 uur is er inloop met koffie, thee en limonade. Je bent van harte welkom!        

Namens de werkgroep Kleurrijke verhalen, Ellen Krieckaert