Activiteiten Inschrijvingen


Geplande activiteiten : (Klik erop om het te lezen)

24-28 Aug 2018: BANNEUX Bedevaartoord (Belgische Ardennen)
26 Sept t/m 01 Okt 2018: Bedevaart Lourdes Vliegreis
29 Sept 2018: Vanaf 16:30 uur Vrijwilligersfeest!
13-20 Nov 2018: Nederlandse Dagen in Israël in november 2018
Geen vaste datum: Stichting Eggo van Egmond
25-27 Jan 2019: Wereldjongerendagen@home!

Terug naar boven


BANNEUX Bedevaartoord (Belgische Ardennen)

Wat was het een prachtig triduüm van het voorjaar. Het weer was prachtig en de stemming goed. Wat een warmte en saamhorigheid
Wat een speciale plek ook om dodenherdenking te houden en de waarden van vrijheid te voelen.

In het najaar hopen we dit weer te evenaren. Het is alleen bisdom Haarlem-Amsterdam dus we hopen veel gasten te kunnen verwelkomen.

Wat kunt u van ons verwachten. Prachtige diensten waaronder een kaarsenprocessie, een internationale dienst waar vele culturen zich samenvoegen om gezamenlijk een prachtige dienst bij te wonen en eenheid te laten zien. Lof met ziekenzegening. We hopen natuurlijk dat het weer ons dan nog steeds goed gezind is en wat diensten buiten gehouden kunnen worden. De prachtige dienst met alleen de ruisende bomen, de zoemende bijen en verder stilte. Na zoveel jaren vrijwilligerswerk ontroert dit mij nog steeds. Deze ervaringen wil ik graag met u delen.

Er zijn priesters, een arts, verpleegkundigen en vrijwilligers aanwezig.
Ze staan 24 uur per dag voor u klaar, om er voor te zorgen dat het u aan niets zal ontbreken.
Er is een rolstoelbus beschikbaar en de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden.
Bent u gezegend met een goede gezondheid dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om de warmte van Banneux te ervaren.

De bedevaart is van 24 t/m 28 augustus.
De kosten voor deze reis bedraagt € 275,– hierbij is alles inbegrepen.

Wilt u deze bijzondere reis met ons meebeleven en kracht halen uit de saamhorigheid van onze “Banneuxfamilie” neem dan contact op met:

Eva Onderwater
Tel. 0297-222208 of banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
i.v.m. wisseldiensten van Eva kunt u ook contact opnemen met:

Ellen van der Laan
mobiel: 06-30918592

Uiterste inschrijfdatum is 1 augustus.

Wij, vrijwilligers van Banneux, geven graag het warme lichtje van Banneux aan u door.

Els Rong


Vrijwilligersfeest 29 september a.s.

Wij vinden het hoog tijd dat de vrijwilligers weer eens een stukje extra aandacht krijgen in de vorm van een vrijwilligersfeestje. Dit feestje gaan we houden op zaterdag 29 sept. a.s.
We beginnen met een viering om 16:30 uur en wat daarna volgt blijft nog even geheim.

Natuurlijk krijgen jullie te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging maar om te voorkomen dat er mensen niet kunnen maken we nu de datum alvast bekend, zet deze in je agenda! Wat ook belangrijk is, is dat wij van iedereen de goede namen, adressen en emailadressen hebben om te voorkomen dat er mensen niet uitgenodigd worden.

Wij vragen dan ook de coördinatoren van de werkgroepen om te zorgen dat er een nieuwe lijst van de groep naar het secretariaat wordt gestuurd. Dank jullie wel voor de medewerking en heel graag tot 29 september!

Het vrijwilligers comité

Terug naar boven


Nederlandse Dagen in Israël in november 2018

Iedere zondag horen we in de viering in de kerk verhalen uit de Bijbel. Ze spelen zich in en om het Heilig Land af. Het is de ervaring van iedere pelgrim naar Israël dat deze verhalen meer gaan betekenen, meer kleur krijgen na een bezoek aan al die plaatsen waar deze verhalen zich afspelen. Treedt daarom samen met ons in de voetsporen van Jezus… We bezoeken onder andere locaties rond het Meer van Galilea, waar Jezus predikte en wonderen verrichtte, en de plaats bij de rivier de Jordaan, waar Jezus is gedoopt. Vier samen met ons in de openlucht op de Berg van de Zaligsprekingen en loop de Via Dolorosa mee, de weg die Jezus aflegde voorafgaand aan zijn kruisiging.

Beleef, ervaar, voel en bezoek de hoogtepunten in dit fascinerende land Israël, dat wij kennen uit vele Bijbelverhalen. Gaat u mee? Voor de stilte van de woestijn en het varen over het Meer van Galilea. Voor de Bijbelse plaatsen Bethlehem, Nazareth, Kana, Kafarnaüm en Jeruzalem. Of de unieke locaties als Massada en Qumran, de Klaagmuur en het Tempelplein in het oude centrum van Jeruzalem. Het staat allemaal op het programma, evenals drijven op de Dode Zee.

Op drie momenten zijn we samen met tussen de 800 à 1000 Nederlanders tijdens de Nederlandse Dagen: een Eucharistie op de Berg van de Zaligsprekingen, Mariavespers in de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth, aan de oever van de Jordaan bij Qasr El Yahud en bij een Eucharistieviering in Bethlehem. Het thema voor de komende Nederlandse Dagen is shalom, Hebreeuws voor ‘vrede’, salam in het Arabisch.

Deelnemen?
De reis is van 13-20 november en wordt georganiseerd door de VNB-reisorganisatie (www.vnb.nl) onder nummer IS1822.

De reisleiders zijn:
Dea Broersen (06-25021417; dea.broersen@gmail.com);
pastoor Eugène Jongerden (06-51265724; ejongerden68@hotmail.com)
pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464; pastoor.van.teijlingen@gmail.com).
Informeer u bij hen, vraag een folder aan en schrijf u in. Folders zijn ook verkrijgbaar achter in de kerk.
Op vrijdag 15 juni (15.00-17.00 uur) is er een informatiemiddag in de H. Agathakerk (Breestraat 95, Beverwijk). Aanmelding is niet nodig.

Terug naar boven


Stichting Eggo van Egmond

De abdijwinkel en kaarsenmakerij samen zijn in een stichting ondergebracht en heet nu voortaan ‘Stichting Eggo van Egmond’. De stichting is opgericht door de abdij en zij is daar ook de bestuurder van. Deze nieuwe bedrijfsvorm maakt het mogelijk om bijvoorbeeld subsidies aan te vragen t. b. v. educatieve en/of culturele projecten omdat een stichting dan ook geen winstoogmerk als doel heeft.

De naam Eggo is een oud-Egmondse naam. Eggo leefde in de 7e/8e eeuw en is een vriend geweest van onze patroon de heilige Adelbert. Zoals Adelbert en Eggo ten dienste stonden van het volk, zo ook het doel van onze abdij en abdijwinkel nl. getuigen van ons geloof in God, in Jezus Christus als Redder van de wereld. Met het evangelie als richtlijn leven wij een leven toegewijd aan God ten dienste van kerk en samenleving. De abdijwinkel/kaarsenmakerij is een venster van ons monastieke leven.

Activiteitenomschrijving

De activiteiten van onze winkel en kaarsenmakerij, van de Stichting Eggo van Egmond dus, richten zich op:

De productie van- en de handel in kaarsen, liturgische artikelen, aanverwante producten en aardewerken, alsmede de detailhandel in monastieke en religieuze artikelen. Verder leggen wij ons erop toe om de samenleving ook te ondersteunen in het bevorderen van het geestelijk leven. Denk aan onze boekhandel met veel geestelijke literatuur, lezingen en cursussen die worden gegeven, rondleidingen, geestelijke gesprekken et cetera.

Informatiebijlage

De informatie die u in de bijlage vindt heb ik samen met onze medewerkers en medebroeders opgesteld. Het betreft lezingen die zullen plaatsvinden de komende maanden, alsook van de nieuwe boeken die wij u willen aanbevelen, en een ‘top 10 meest gelezen’ boeken van de maand. U hebt een verkorte versie daarvan gekregen, een uitgebreidere versie met onze artikelen zoals paaskaarsen, gelegenheidskaarsen, dompelkaarsen, doopsel/vormsel materiaal etc. komt voor het einde van deze maand.

Natuurlijk bent u bij ons van harte welkom, alleen, met uw gezel of met een groep om de winkel te bezoeken, om een dienst bij te wonen in de kerk of gewoon om te genieten van de stilte en rust van de omgeving. Ik spreek u heel graag mocht u vragen hebben.

Een gezegende voortzetting van de veertigdagentijd en opgang naar Pasen.
namens de monniken, medewerkers en vrijwilligers,
Broeder Steve Purperhart
Bestuurslid van de Stichting Eggo van Egmond

Terug naar boven


Wereldjongerendagen@home!

Is Panama geen optie? Beleef de Wereldjongerendagen dan mee vanaf Ameland! Van 25 tot en met 27 januari 2019 wordt er een parallelweekend gehouden met de titel WJD@home!
Het thema van deze WJD is: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38). Paus Franciscus benadrukt dat Maria met haar geloof, moed en durf een voorbeeld is voor jongeren en de Kerk. Dus aarzel niet en meld je aan.
• 25 januari Vertrek boot Holwerd naar Ameland: 18:00 uur.
• 27 januari Vertrek boot Ameland naar Holwerd: 17:00 uur.

Aanmelden? Mail je naam, adres, telefoon¬nummer en eventuele bijzonderheden naar info@jongkatholiek.nl.

• Leeftijd: jongeren van 16 tot 30 jaar.
• Kosten: € 75,=Mochten de kosten een probleem opleveren, neem dan contact op met jouw bisdom. Je kunt het bedrag overmaken op rekening¬nummer NL11 INGB 0002784498 t.n.v. ‘Secretariaat RK Kerk¬genootschap’ te Utrecht onder vermelding van ‘Home 2019’.
• Aanmelden kan tot 20 december 2018.
Terug naar boven

Advertenties