Activiteiten Inschrijvingen


 

Geplande activiteiten : (Klik erop om het te lezen)

13 Okt 2018: Het zal me een ZORG zijn
13 Okt 2018: Vrijwilligersdag van het Bisdom 10:30-16:30
13 Okt 2018: Koor: UpTight 19:00 uur
14 Okt 2018: Taizé-viering in de PKN-kerk van Westwoud
03-04 Nov 2018: Uitnodiging jubileumviering Pater Peelen
10 Nov 2018: Netwerkbijeenkomst doodswens van jongeren
13-20 Nov 2018: Nederlandse Dagen in Israël in november 2018
17-18 Nov 2018: Nationale jongerencollecte
27 Nov – 02 dec 2018: Met diaken Rob Mascini naar Rome
Geen vaste datum: Stichting Eggo van Egmond
25-27 Jan 2019: Wereldjongerendagen@home!
27 Mrt – 03 Apr 2019: Met diaken Rob Mascini naar het Heilig Land

Terug naar boven


Het zal me een ZORG zijn.

Aan de Inspiratiedag 2018 geeft de onderstaande werkgroep een dubieuze titel mee. Het is maar hoe je het leest. Na de succesvolle Inspiratiedag 2017 ‘WAAR BLIJFT DE KERK? … HIER IS DE KERK!’ gaan we een vervolg geven. Voor ons blijft ‘Samen Kerk’ een inspirerend gebeuren. Voor deze inspiratiedag hebben we twee boeiende sprekers uitgenodigd.

> drs René Grotenhuis, voormalig directeur van Cordaid en momenteel nog verbonden aan de universiteit van Utrecht. Hij schreef het boek ‘Van macht ontdaan’ De betekenis van het christelijk geloof voor de wereld van vandaag. Zijn inleiding gaat over dit onderwerp.

> drs Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastoraal werkster in de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom met speciale aandacht voor jongeren. Zij studeerde af op het onderwerp: ‘Hoe jongeren vorm geven aan hun geloof in het dagelijks leven’. Haar onderwerp is: ‘Onze opdracht: een zorgzame kerk te zijn en hoe ik dat doe voor tieners en jongeren en waarom ik juist dát werk belangrijk vind.’

Dan zijn er twee rondes met verschillende werkwinkels o.a. verzorgd door de beide inleiders n.a.v. hun voordracht. Om enkele andere voorbeelden te noemen: Loek Seebolt Zingen om de Geest, Leo Mesman en Matthé Bruijns Op bedevaart / Diaconaal wandelen, Rob Mascini Op weg naar de E.H.Communie, de jongerengroep Sanctus Virgilius uit Heerhugowaard Noord, enz.

Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de folder die wij verspreiden, die u digitaal kunt opvragen bij jcj.verbruggen@quicknet.nl en kunt vinden op de website van http://www.vpwinfo.nl onder de knop ‘Inspiratiedag Haarlem-Amsterdam 13 oktober 2018’.

We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof. De inspiratiedag is in het mooie parochiecentrum van de Willibrorduskerk te Heiloo – Westerweg 267, enkele stappen vanaf het station. De dag begint om 10.00 uur en wordt om + 15.45 uur afgesloten. Meer informatie vindt u in de folders.

Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging Pastoraal Werkenden:
Marion Bleeker, Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen

Terug naar boven


Vrijwilligersdag van het Bisdom

Op zaterdag 13 oktober a.s. organiseert het Bisdom een vrijwilligersdag van ontmoeting, gebed en inspiratie voor alle vrijwilligers in het Bisdom. De dag is van 10.30 u tot 16.30 u in het Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood in Heiloo. De lunch wordt door het Bisdom aangeboden. Meer informatie is verkrijgbaar via het secretariaat.

Terug naar boven


Koor: UpTight Zaterdag 13 oktober 19:00 uur

UpTight is een kleurrijk soul- en gospelkoor uit Hoorn van 50 leden. De naam dankt het koor aan de titel van een nummer van Stevie Wonder. Op het repertoire staan Amerikaanse gospels en soulnummers. In 1994 is het koor opgericht als een swingend multicultureel koor, een muzikale activiteit waarin blanke en zwarte mensen samen werken en genieten.

Sinds 5 februari 2013 wordt het koor gedirigeerd door Martijn Bos. Martijn schrijft arrangementen voor het koor en begeleidt daarbij op de piano. Het niveau van het koor is de laatste jaren behoorlijk gestegen, ook omdat muziekexpressie, intonatie en dynamiek extra aandacht krijgen. Dat de stijl van het koor gewaardeerd wordt blijkt onder meer uit de vele prijzen die UpTight in ontvangst mocht nemen op korenfestivals.

Zij hadden veel succes bij Sermoen met Jeroen, waarbij zij met Jeroen van Merwijk optraden. Wij zijn blij dat ze bij ons de viering muzikaal swingend gaan opluisteren.

Werkgroep bijzondere vieringen, Riet Broersen en Ria Botman

Terug naar boven


Taizé-viering in de PKN-kerk van Westwoud

Op zondagavond 14 oktober organiseert Taizé Westfriesland weer een viering in Westwoud. In de PKN-kerk aan de Dr Nuijensstraat 24. Aanvang 19:30 uur. De kerk is vanaf 19:00 uur open.

Oktober is ‘Mariamaand’, dus heeft de icoon ‘van moeder en kind’ een speciale plaats in de viering. Maria, symbool van moederlijke geborgenheid. Op de foto de icoon in het Romaanse kerkje van Taizé (Frankrijk).

Zoals gebruikelijk heeft de viering een meditatief karakter. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld.

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeten in de consistorie van de kerk.

Wat is een Taizé-viering?
Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 50 minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en veel zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, geen gepreek, maar zingen, meditatie en korte gebeden.
Hoewel er stoelen genoeg zijn, kun je ook op de grond zitten. Kussens zijn aanwezig, maar je kunt natuurlijk ook een bidkrukje meenemen.

Liederen centraal
Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn korte liederen die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen.

Wat is Taizé?
In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé waar de broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen ontvangt. Het plaatsje is een wereldberoemde pleisterplaats van oecumenisch ingestelde, vooral jonge christenen. De gemeenschap van Taizé bestaat inmiddels 77 jaar telt een honderdtal broeders uit bijna dertig landen. Er zijn vele mogelijkheden om over het geloof te praten, je te verdiepen en te praten over maatschappelijke thema’s. In de loop der tijd zijn steeds meer jongeren naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de vieringen en de ontmoetingen. Jaarlijks wordt er ook een Europese ontmoeting georganiseerd in een steeds wisselende stad. In 2017 was dat Basel en in 2018 zal dat Madrid zijn.

Volg Taizé Westfriesland op de gelijknamige Facebookpagina en op de website http://www.taizewestfiesland.nl Email: taizewestfriesland@gmail.com

Terug naar boven


Uitnodiging jubileumviering Pater Peelen op 3 en 4 november 2018

In het weekend van 3 en 4 november vier ik een aantal jubilea tegelijk. Namelijk:
 50 jaar Scouting
 40 jaar Jezuïet
 12,5 jaar pastoor/administrator

Voorzitters van de parochieraden, parochieraadsleden en parochianen in de parochies Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen in regio West-Friesland ZO!
zijn van harte uitgenodigd om dat mee te maken in een van beide kerkdiensten met na afloop een receptie:
Op 3 november om 19.00 uur in de Xaveriusparochie, Kwakerspad 3 in Enkhuizen.
Op 4 november om 10.00 uur in de Johannes de Doper parochie, Zesstedenweg 158 in Grootebroek.
Met hartelijke groeten en hopelijk tot dan
Pater Peter Peelen sj

Terug naar boven


Netwerkbijeenkomst doodswens van jongeren

Annelies van Pelt van GGZ De Hoop zal tijdens de netwerkbijeenkomst in Duivendrecht komen spreken over de doodswens van jongeren en hoe dit onderwerp bespreekbaar gemaakt kan worden onder jongeren. Ze zal een situatieschets geven, vertellen hoe deze jongeren herkend worden en vooral wat je als jongerenwerker (vrijwilliger) kan doen. Tijdens deze middag worden tevens de ontwikkelingen binnen het jongerenpastoraat en materialen voor het jongerenwerk gepresenteerd. De netwerkbijeenkomsten zijn daarnaast gericht op de uitwisseling van ervaringen binnen het tiener- en jongerenwerk.

Aanmelden kan tot 6 november door te mailen naar mjansen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Terug naar boven


Nederlandse Dagen in Israël in november 2018

Iedere zondag horen we in de viering in de kerk verhalen uit de Bijbel. Ze spelen zich in en om het Heilig Land af. Het is de ervaring van iedere pelgrim naar Israël dat deze verhalen meer gaan betekenen, meer kleur krijgen na een bezoek aan al die plaatsen waar deze verhalen zich afspelen. Treedt daarom samen met ons in de voetsporen van Jezus… We bezoeken onder andere locaties rond het Meer van Galilea, waar Jezus predikte en wonderen verrichtte, en de plaats bij de rivier de Jordaan, waar Jezus is gedoopt. Vier samen met ons in de openlucht op de Berg van de Zaligsprekingen en loop de Via Dolorosa mee, de weg die Jezus aflegde voorafgaand aan zijn kruisiging.

Beleef, ervaar, voel en bezoek de hoogtepunten in dit fascinerende land Israël, dat wij kennen uit vele Bijbelverhalen. Gaat u mee? Voor de stilte van de woestijn en het varen over het Meer van Galilea. Voor de Bijbelse plaatsen Bethlehem, Nazareth, Kana, Kafarnaüm en Jeruzalem. Of de unieke locaties als Massada en Qumran, de Klaagmuur en het Tempelplein in het oude centrum van Jeruzalem. Het staat allemaal op het programma, evenals drijven op de Dode Zee.

Op drie momenten zijn we samen met tussen de 800 à 1000 Nederlanders tijdens de Nederlandse Dagen: een Eucharistie op de Berg van de Zaligsprekingen, Mariavespers in de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth, aan de oever van de Jordaan bij Qasr El Yahud en bij een Eucharistieviering in Bethlehem. Het thema voor de komende Nederlandse Dagen is shalom, Hebreeuws voor ‘vrede’, salam in het Arabisch.

Deelnemen?
De reis is van 13-20 november en wordt georganiseerd door de VNB-reisorganisatie (www.vnb.nl) onder nummer IS1822.

De reisleiders zijn:
Dea Broersen (06-25021417; dea.broersen@gmail.com);
pastoor Eugène Jongerden (06-51265724; ejongerden68@hotmail.com)
pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464; pastoor.van.teijlingen@gmail.com).
Informeer u bij hen, vraag een folder aan en schrijf u in. Folders zijn ook verkrijgbaar achter in de kerk.
Op vrijdag 15 juni (15.00-17.00 uur) is er een informatiemiddag in de H. Agathakerk (Breestraat 95, Beverwijk). Aanmelding is niet nodig.

Terug naar boven


Nationale jongerencollecte

In het weekend van 17 en 18 november is de nationale jongerencollecte. Het geld wat bij deze collecte opgehaald wordt is ten behoeve van het jongerenwerk binnen de katholieke kerk. Met uw steun kunnen zowel op landelijk als op bisdomsniveau activiteiten georganiseerd worden, waarbij jongeren elkaar kunnen ontmoeten in het geloof. Voor de jonge generatie zijn deze activiteiten van groot belang om te beseffen dat ze niet alleen in het geloof staan.
Het geld van de collecte dient overgemaakt te worden naar: NL 11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. ‘Secretariaat RK Kerkgenootschap’ te Utrecht, o.v.v. ‘Jongerencollecte’.

Terug naar boven


Met diaken Rob Mascini naar Rome

27 nov t/m 2 dec 2018 (Rome)
27 mrt t/m 3 april 2019 (Heilig Land)

Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
In het komende seizoen ga ik met kleine groepen mensen weer op zoek naar de wortels van ons geloof. Het zullen weken zijn van bezinning en bedevaart, maar ook van ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de eerste Christenen in Rome en in het Heilig Land.
In Rome zullen we ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof. Het zijn prachtige mozaïeken en eeuwenoude fresco’s. Zij getuigen ervan hoe de zorg voor mensen de Christenen kenmerkte. Deze zorg is er niet alleen de oorzaak van dat de kerk in de eerste eeuwen zo snel kon groeien. Het is ook de basis geworden voor onze westerse beschaving. Zo zal deze reis zeker ook een bezinning zijn op ons eigen geloof in de kerk en de maatschappij van vandaag.
Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. We dwalen door de oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder de Sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes van de stad. Meer info vindt u op de website van Drietour http://www.drietour.nl/rob-mascini-rome
Voor de Romereis kunt u een inschrijfformulier aanvragen bij a.kammeraat@drietour.nl
of bij robmascini@gmail.com

Ook kunt u mee naar het Land van de Bijbel…!
Een boeiende en gevarieerde reis van 8 dagen naar Israël. Dé manier om in goed gezelschap in korte tijd veel te zien van dit mooie land. We bezoeken natuurlijk de heilige plaatsen Jeruzalem en Nazareth. Ook gaan we gaan naar het meer van Tiberias, de berg Thabor en zullen we drijven op de Dode zee.
We gaan het land zien waar we zo vaak over gehoord hebben: het land van de aartsvaders en de profeten, van Johannes de Doper, Maria en de apostelen. We treden in de voetsporen van Jezus zelf. We zullen ter plaatse de Bijbelverhalen lezen en ons geloof verdiepen.
Het zal een kleine groep worden (min. 15 en max. 25 mensen).
We vliegen rechtstreeks met EL AL. Op basis van volpension gaat de reis ca. €1700,– kosten. De definitieve reissom zal in oktober bekend zijn.
Vooraf zal er voor de reizigers een informatiebijeenkomst gehouden worden.
U kunt zich al voorlopig inschrijven, zodat u zeker weet dat u een plekje heeft. Dit kan voor Israël op http://www.drietour.nl/mascini.
Pas in oktober als de reissom definitief bekend is, wordt de voorlopige inschrijving omgezet in een definitieve boeking. Tot die tijd zit u er dus nog niet aan vast.

Nadere info voor beide reizen:
Pastorale begeleiding: Pastor Rob Mascini (023-5291484) robmascini@gmail.com
Zijn inzet is ongehonoreerd, er is geen winstoogmerk. De reizen zijn pastoraal van opzet. Kijkt u ook op zijn website http://www.romereizen.one

De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep.
Uw reis wordt verzorgd door de christelijke reisorganisatie Drietour https://www.drietour.nl/
Voor al uw zakelijke vragen kunt u daar terecht bij
de heer Arie Kammeraat a.kammeraat@drietour.nl 0031 88 3100563 (voor Rome)
Mevr. Annemieke Collet a.collet@drietour.nl 0031 88 3100566 (voor het H.Land)

Pastor Rob Mascini

Terug naar boven


Stichting Eggo van Egmond

De abdijwinkel en kaarsenmakerij samen zijn in een stichting ondergebracht en heet nu voortaan ‘Stichting Eggo van Egmond’. De stichting is opgericht door de abdij en zij is daar ook de bestuurder van. Deze nieuwe bedrijfsvorm maakt het mogelijk om bijvoorbeeld subsidies aan te vragen t. b. v. educatieve en/of culturele projecten omdat een stichting dan ook geen winstoogmerk als doel heeft.

De naam Eggo is een oud-Egmondse naam. Eggo leefde in de 7e/8e eeuw en is een vriend geweest van onze patroon de heilige Adelbert. Zoals Adelbert en Eggo ten dienste stonden van het volk, zo ook het doel van onze abdij en abdijwinkel nl. getuigen van ons geloof in God, in Jezus Christus als Redder van de wereld. Met het evangelie als richtlijn leven wij een leven toegewijd aan God ten dienste van kerk en samenleving. De abdijwinkel/kaarsenmakerij is een venster van ons monastieke leven.

Activiteitenomschrijving

De activiteiten van onze winkel en kaarsenmakerij, van de Stichting Eggo van Egmond dus, richten zich op:

De productie van- en de handel in kaarsen, liturgische artikelen, aanverwante producten en aardewerken, alsmede de detailhandel in monastieke en religieuze artikelen. Verder leggen wij ons erop toe om de samenleving ook te ondersteunen in het bevorderen van het geestelijk leven. Denk aan onze boekhandel met veel geestelijke literatuur, lezingen en cursussen die worden gegeven, rondleidingen, geestelijke gesprekken et cetera.

Informatiebijlage

De informatie die u in de bijlage vindt heb ik samen met onze medewerkers en medebroeders opgesteld. Het betreft lezingen die zullen plaatsvinden de komende maanden, alsook van de nieuwe boeken die wij u willen aanbevelen, en een ‘top 10 meest gelezen’ boeken van de maand. U hebt een verkorte versie daarvan gekregen, een uitgebreidere versie met onze artikelen zoals paaskaarsen, gelegenheidskaarsen, dompelkaarsen, doopsel/vormsel materiaal etc. komt voor het einde van deze maand.

Natuurlijk bent u bij ons van harte welkom, alleen, met uw gezel of met een groep om de winkel te bezoeken, om een dienst bij te wonen in de kerk of gewoon om te genieten van de stilte en rust van de omgeving. Ik spreek u heel graag mocht u vragen hebben.

Een gezegende voortzetting van de veertigdagentijd en opgang naar Pasen.
namens de monniken, medewerkers en vrijwilligers,
Broeder Steve Purperhart
Bestuurslid van de Stichting Eggo van Egmond

Terug naar boven


Wereldjongerendagen@home!

Is Panama geen optie? Beleef de Wereldjongerendagen dan mee vanaf Ameland! Van 25 tot en met 27 januari 2019 wordt er een parallelweekend gehouden met de titel WJD@home!
Het thema van deze WJD is: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38). Paus Franciscus benadrukt dat Maria met haar geloof, moed en durf een voorbeeld is voor jongeren en de Kerk. Dus aarzel niet en meld je aan.
• 25 januari Vertrek boot Holwerd naar Ameland: 18:00 uur.
• 27 januari Vertrek boot Ameland naar Holwerd: 17:00 uur.

Aanmelden? Mail je naam, adres, telefoon¬nummer en eventuele bijzonderheden naar info@jongkatholiek.nl.

• Leeftijd: jongeren van 16 tot 30 jaar.
• Kosten: € 75,=Mochten de kosten een probleem opleveren, neem dan contact op met jouw bisdom. Je kunt het bedrag overmaken op rekening¬nummer NL11 INGB 0002784498 t.n.v. ‘Secretariaat RK Kerk¬genootschap’ te Utrecht onder vermelding van ‘Home 2019’.
• Aanmelden kan tot 20 december 2018.
Terug naar boven


Met diaken Rob Mascini naar het Heilig Land

27 nov t/m 2 dec 2018 (Rome)
27 mrt t/m 3 april 2019 (Heilig Land)

Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
In het komende seizoen ga ik met kleine groepen mensen weer op zoek naar de wortels van ons geloof. Het zullen weken zijn van bezinning en bedevaart, maar ook van ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de eerste Christenen in Rome en in het Heilig Land.
In Rome zullen we ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof. Het zijn prachtige mozaïeken en eeuwenoude fresco’s. Zij getuigen ervan hoe de zorg voor mensen de Christenen kenmerkte. Deze zorg is er niet alleen de oorzaak van dat de kerk in de eerste eeuwen zo snel kon groeien. Het is ook de basis geworden voor onze westerse beschaving. Zo zal deze reis zeker ook een bezinning zijn op ons eigen geloof in de kerk en de maatschappij van vandaag.
Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. We dwalen door de oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder de Sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes van de stad. Meer info vindt u op de website van Drietour http://www.drietour.nl/rob-mascini-rome
Voor de Romereis kunt u een inschrijfformulier aanvragen bij a.kammeraat@drietour.nl
of bij robmascini@gmail.com

Ook kunt u mee naar het Land van de Bijbel…!
Een boeiende en gevarieerde reis van 8 dagen naar Israël. Dé manier om in goed gezelschap in korte tijd veel te zien van dit mooie land. We bezoeken natuurlijk de heilige plaatsen Jeruzalem en Nazareth. Ook gaan we gaan naar het meer van Tiberias, de berg Thabor en zullen we drijven op de Dode zee.
We gaan het land zien waar we zo vaak over gehoord hebben: het land van de aartsvaders en de profeten, van Johannes de Doper, Maria en de apostelen. We treden in de voetsporen van Jezus zelf. We zullen ter plaatse de Bijbelverhalen lezen en ons geloof verdiepen.
Het zal een kleine groep worden (min. 15 en max. 25 mensen).
We vliegen rechtstreeks met EL AL. Op basis van volpension gaat de reis ca. €1700,– kosten. De definitieve reissom zal in oktober bekend zijn.
Vooraf zal er voor de reizigers een informatiebijeenkomst gehouden worden.
U kunt zich al voorlopig inschrijven, zodat u zeker weet dat u een plekje heeft. Dit kan voor Israël op http://www.drietour.nl/mascini.
Pas in oktober als de reissom definitief bekend is, wordt de voorlopige inschrijving omgezet in een definitieve boeking. Tot die tijd zit u er dus nog niet aan vast.

Nadere info voor beide reizen:
Pastorale begeleiding: Pastor Rob Mascini (023-5291484) robmascini@gmail.com
Zijn inzet is ongehonoreerd, er is geen winstoogmerk. De reizen zijn pastoraal van opzet. Kijkt u ook op zijn website http://www.romereizen.one

De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep.
Uw reis wordt verzorgd door de christelijke reisorganisatie Drietour https://www.drietour.nl/
Voor al uw zakelijke vragen kunt u daar terecht bij
de heer Arie Kammeraat a.kammeraat@drietour.nl 0031 88 3100563 (voor Rome)
Mevr. Annemieke Collet a.collet@drietour.nl 0031 88 3100566 (voor het H.Land)

Pastor Rob Mascini

Terug naar boven

Advertenties