Activiteiten Inschrijvingen


Regionale Eucharistieviering livestream vanuit de Sint Martinuskerk zondag 10 mei – Moederdag – 10.00 uur

Voor velen is het een gemis om niet meer op zondag naar de kerk te kunnen. Gelukkig leven we in een digitaal tijdperk, waardoor u via livestream de viering op het beeldscherm bij u thuis kunt volgen.

Aanstaande zondag wordt de viering zonder publiek opgenomen en via livestream op YouTube uitgezonden. U kunt deze ook op een later tijdstip bekijken. De viering is te volgen via volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCamKhPRqQ3bREgZTDQ6vv3Q

Wij nodigen u hierbij van harte uit om samen met ons mee te vieren. Uiteraard wordt er ook stil gestaan bij Moederdag. Ook deze zondag bent u van 11.00 tot 12.00 uur in de gelegenheid om de kerk te bezoeken voor een persoonlijk gebed of het opsteken van een kaarsje bij Maria.

Voorgangers: kapelaan Peter Piets en diaken in opleiding Wim Zürlohe
Muziek: Johan Paul de Groot

Paastijd 2020:

Wij hebben een onvergetelijke Goede Week en Paasfeest mogen beleven. Niet bij wijze van spreken, maar ‘in het echt’. Zelfs niet in de jaren van de wereldoorlogen gebeurde het dat de kerken dicht moesten blijven, met Pasen nota bene. En wat de bommen met hun vernietigende kracht in die jaren niet konden bereiken, dat heeft in onze dagen een voor het menselijk oog onzichtbaar virus wèl voor elkaar gekregen. Wij moesten Pasen vieren achter gesloten deuren. Gelukkig was er de livestreaming. Maar voor de rest lijkt het zoals toen, met de apostelen die opgesloten waren uit angst, zonder livestreaming, maar wel herkenbaar.

Je zou bijna kunnen zeggen: wat een onmogelijke situatie! Vieren achter gesloten deuren? Via livestreaming? Pasen op tv of via de computer? Of thuis in je eentje de bijbel lezen en dan bidden? Ik moet eerlijk zeggen: er waren de afgelopen weken wel momenten waarop ik ook heb getwijfeld. Hoe zullen wij in deze situatie kunnen vieren? Maar het werd toch Pasen, het hart van ons geloof. Pasen, de gebeurtenis die al onze schema’s in de war gooit. Christus is verrezen! Hij is waarlijk verrezen! Ik hoop dat wij dit allen hebben kunnen ervaren. Ik hoop dat Hij ook vandaag is gekomen, terwijl de deuren zijn gesloten, en ook al is het via livestreaming. Niets kan ons scheiden van de liefde van God.

Wij hebben dit jaar Pasen moeten vieren zoals nooit eerder in de recente geschiedenis. En ik durf te zeggen dat wij dit jaar Pasen meer dan ooit nodig hebben. Deze crisis heeft ons, mensen van deze tijd, stevig wakker geschud. Lijden, eenzaamheid, angst voor onze gezondheid en voor de toekomst. Dit was tot een paar maanden geleden ondenkbaar, maar wij zijn geen god over ons eigen leven. Misschien beseffen wij nu pas wat een rijkdom ons geloof is. Er is hoop voor ons, voor de mens van vandaag. De gesloten deuren konden de Heer Jezus toen niet verhinderen binnen te komen en vrede te brengen aan zijn leerlingen. Ook vandaag komt Hij door de gesloten deuren van ons hart.

En zoals toen geen deuren en geen angst konden verhinderen dat de blijde boodschap van de Verrijzenis aan de wereld werd gebracht, zo gebeurt het ook vandaag. Jezus komt als overwinnaar op de dood voor ieder die Hem aanvaardt en in Hem gelooft. In deze paastijd, die duurt tot Pinksteren, zullen wij meer dan ooit beseffen hoe belangrijk het is het eeuwig leven in Jezus Christus te verkondigen. Des te meer in deze moeilijke tijden waarin men meer dan ooit hoop en troost nodig heeft.

Op weg naar Pinksteren blijven wij vieren elke zondag om 10.00 uur via livestreaming vanuit één van onze parochiekerken, deze keer de Sint Martinuskerk in Bovenkarspel. U kunt de viering volgen via You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCamKhPRqQ3bREgZTDQ6vv3Q

Deze link is ook terug te vinden op de homepage van onze regiowebsite

Verbonden in gebed voor al uw noden en intenties, wens ik u allen een gezegende tijd van Pasen op weg naar Pinksteren.

Pastoor Samuel