Activiteiten Inschrijvingen


Geplande activiteiten : (Klik erop om het te lezen)

11-16 Jun 2018: Met diaken Rob Mascini naar Rome
23-06-2018: Groene Kerken Fietsactie
07-07-2018: Ga met de bus mee naar Brielle
26 Sept t/m 01 Okt 2018: Bedevaart Lourdes Vliegreis
29 Sept 2018: Vanaf 16:30 uur Vrijwilligersfeest!
13-20 Nov 2018: Nederlandse Dagen in Israël in november 2018
Geen vaste datum: Stichting Eggo van Egmond

Terug naar boven


Met diaken Rob Mascini naar Rome

11 t/m 16 juni 2018

In de maand juni ga ik met een kleine groep mensen naar Rome. Samen gaan we de stad bekijken en de heiligdommen bezoeken. Het is een oecumenische reis. We zullen ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof. Het zijn prachtige mozaïeken en eeuwenoude fresco’s.

Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de Eucharistie vieren in de Friezenkerk. We dwalen door de oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder de Sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes van de stad.

Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Ik ken Rome goed omdat ik er vaak moest zijn voor mijn studie over de oudheid.

U kunt zich nog bij ons aansluiten. Op zaterdag 7 april is er om 11.00 u een informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden in het parochiehuis van de RK. Kerk in Hoofddorp (Kruisweg 1071, 2131CT Hoofddorp).
In verband met de koffie is het fijn als u zich van tevoren aanmeldt via
robmascini@gmail.com of tel. 023-5291484.

Op deze bijeenkomst kunnen we afspreken hoe we reizen en waar we logeren (meestal in een kloosterhotel). De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep.
Kijkt u ook op mijn website
www.romereizen.one

Terug naar boven


Groene Kerken Fietsactie

FIETS DE ZOMER IN MET GROENEKERKENACTIE!
GroeneKerkenactie organiseert op zaterdag 23 juni 5 fietsroutes door heel Nederland langs Groene Kerken die hun deuren voor ú open stellen.

Met de start van de zomer openen de Groene Kerken 1 dag hun deuren om u kennis te laten maken met een duurzame activiteit. Naast het plezier van fietsen met elkaar, is het enorm inspirerend om te zien wat kerken doen om de omgeving te verduurzamen. De ene kerk laat de zonnepanelen op het dak zien, de andere kerk deelt groente en fruit uit eigen tuin uit. GroeneKerkenroute vindt plaats op zaterdag 23 juni. Fietst u mee?

Meldt U aan via : Klik voor de site

Terug naar boven


Ga met de bus mee naar Brielle

Van heinde en verre komen vele pelgrims op zaterdag 7 juli naar de Nationale Bedevaart om de Martelaren van Gorcum te herdenken. De Nationale Bedevaart vindt plaats in het Jaar van Gebed en heeft als thema: Volharden in gebed.

De Nationale Bedevaart vindt plaats in het Bedevaartsoord van de HH. Martelaren van Gorcum, De Rik 5 te Brielle.

Het programma ziet er als volgt uit:
11.00 uur: Pontificale eucharistieviering met Mgr. J. van den Hende als hoofdcelebrant
Muzikale begeleiding: Koor Canticum Novum (St. Agathakerk Lisse) o.l.v. dirigent Fabian
Haggenburg en organist Johan Akerboom
13.30 uur: Rozenkransgebed en parallel Jongerenprogramma
14.30 uur: Kruisweg
15.30 uur: Vespers en Processie met pelgrimszegen

Busvervoer
Voor deze gelegenheid is er busvervoer geregeld. Er zijn twee opstapplaatsen.
Om 08.45 uur kunt u instappen bij de Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te Rotterdam. Deze bus zal om 09.00 uur vertrekken naar het Centraal Station, Conradstraat, achter het Groothandelsgebouw.
Om 09.15 uur vertrekt de bus vanuit CS Rotterdam naar de Bedevaartskerk HH. Martelaren van Gorcum te Brielle.
Om 16.30 uur gaat u huiswaarts en vertrekt u met de bus vanuit Brielle via CS Rotterdam naar de Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te Rotterdam.

Aanmelden
U kunt zich hiervoor aanmelden via T: 010 – 281 51 71of via bureau@bisdomrotterdam.nl. De kosten hiervan bedragen € 10 p.p. en te betalen bij instappen van de bus. Meer informatie via www.martelarenvangorcum.nl


Vrijwilligersfeest 29 september a.s.

Wij vinden het hoog tijd dat de vrijwilligers weer eens een stukje extra aandacht krijgen in de vorm van een vrijwilligersfeestje. Dit feestje gaan we houden op zaterdag 29 sept. a.s.
We beginnen met een viering om 16:30 uur en wat daarna volgt blijft nog even geheim.

Natuurlijk krijgen jullie te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging maar om te voorkomen dat er mensen niet kunnen maken we nu de datum alvast bekend, zet deze in je agenda! Wat ook belangrijk is, is dat wij van iedereen de goede namen, adressen en emailadressen hebben om te voorkomen dat er mensen niet uitgenodigd worden.

Wij vragen dan ook de coördinatoren van de werkgroepen om te zorgen dat er een nieuwe lijst van de groep naar het secretariaat wordt gestuurd. Dank jullie wel voor de medewerking en heel graag tot 29 september!

Het vrijwilligers comité

Terug naar boven


Nederlandse Dagen in Israël in november 2018

Iedere zondag horen we in de viering in de kerk verhalen uit de Bijbel. Ze spelen zich in en om het Heilig Land af. Het is de ervaring van iedere pelgrim naar Israël dat deze verhalen meer gaan betekenen, meer kleur krijgen na een bezoek aan al die plaatsen waar deze verhalen zich afspelen. Treedt daarom samen met ons in de voetsporen van Jezus… We bezoeken onder andere locaties rond het Meer van Galilea, waar Jezus predikte en wonderen verrichtte, en de plaats bij de rivier de Jordaan, waar Jezus is gedoopt. Vier samen met ons in de openlucht op de Berg van de Zaligsprekingen en loop de Via Dolorosa mee, de weg die Jezus aflegde voorafgaand aan zijn kruisiging.

Beleef, ervaar, voel en bezoek de hoogtepunten in dit fascinerende land Israël, dat wij kennen uit vele Bijbelverhalen. Gaat u mee? Voor de stilte van de woestijn en het varen over het Meer van Galilea. Voor de Bijbelse plaatsen Bethlehem, Nazareth, Kana, Kafarnaüm en Jeruzalem. Of de unieke locaties als Massada en Qumran, de Klaagmuur en het Tempelplein in het oude centrum van Jeruzalem. Het staat allemaal op het programma, evenals drijven op de Dode Zee.

Op drie momenten zijn we samen met tussen de 800 à 1000 Nederlanders tijdens de Nederlandse Dagen: een Eucharistie op de Berg van de Zaligsprekingen, Mariavespers in de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth, aan de oever van de Jordaan bij Qasr El Yahud en bij een Eucharistieviering in Bethlehem. Het thema voor de komende Nederlandse Dagen is shalom, Hebreeuws voor ‘vrede’, salam in het Arabisch.

Deelnemen?
De reis is van 13-20 november en wordt georganiseerd door de VNB-reisorganisatie (www.vnb.nl) onder nummer IS1822.

De reisleiders zijn:
Dea Broersen (06-25021417; dea.broersen@gmail.com);
pastoor Eugène Jongerden (06-51265724; ejongerden68@hotmail.com)
pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464; pastoor.van.teijlingen@gmail.com).
Informeer u bij hen, vraag een folder aan en schrijf u in. Folders zijn ook verkrijgbaar achter in de kerk.
Op vrijdag 15 juni (15.00-17.00 uur) is er een informatiemiddag in de H. Agathakerk (Breestraat 95, Beverwijk). Aanmelding is niet nodig.

Terug naar boven


Stichting Eggo van Egmond

De abdijwinkel en kaarsenmakerij samen zijn in een stichting ondergebracht en heet nu voortaan ‘Stichting Eggo van Egmond’. De stichting is opgericht door de abdij en zij is daar ook de bestuurder van. Deze nieuwe bedrijfsvorm maakt het mogelijk om bijvoorbeeld subsidies aan te vragen t. b. v. educatieve en/of culturele projecten omdat een stichting dan ook geen winstoogmerk als doel heeft.

De naam Eggo is een oud-Egmondse naam. Eggo leefde in de 7e/8e eeuw en is een vriend geweest van onze patroon de heilige Adelbert. Zoals Adelbert en Eggo ten dienste stonden van het volk, zo ook het doel van onze abdij en abdijwinkel nl. getuigen van ons geloof in God, in Jezus Christus als Redder van de wereld. Met het evangelie als richtlijn leven wij een leven toegewijd aan God ten dienste van kerk en samenleving. De abdijwinkel/kaarsenmakerij is een venster van ons monastieke leven.

Activiteitenomschrijving

De activiteiten van onze winkel en kaarsenmakerij, van de Stichting Eggo van Egmond dus, richten zich op:

De productie van- en de handel in kaarsen, liturgische artikelen, aanverwante producten en aardewerken, alsmede de detailhandel in monastieke en religieuze artikelen. Verder leggen wij ons erop toe om de samenleving ook te ondersteunen in het bevorderen van het geestelijk leven. Denk aan onze boekhandel met veel geestelijke literatuur, lezingen en cursussen die worden gegeven, rondleidingen, geestelijke gesprekken et cetera.

Informatiebijlage

De informatie die u in de bijlage vindt heb ik samen met onze medewerkers en medebroeders opgesteld. Het betreft lezingen die zullen plaatsvinden de komende maanden, alsook van de nieuwe boeken die wij u willen aanbevelen, en een ‘top 10 meest gelezen’ boeken van de maand. U hebt een verkorte versie daarvan gekregen, een uitgebreidere versie met onze artikelen zoals paaskaarsen, gelegenheidskaarsen, dompelkaarsen, doopsel/vormsel materiaal etc. komt voor het einde van deze maand.

Natuurlijk bent u bij ons van harte welkom, alleen, met uw gezel of met een groep om de winkel te bezoeken, om een dienst bij te wonen in de kerk of gewoon om te genieten van de stilte en rust van de omgeving. Ik spreek u heel graag mocht u vragen hebben.

Een gezegende voortzetting van de veertigdagentijd en opgang naar Pasen.
namens de monniken, medewerkers en vrijwilligers,
Broeder Steve Purperhart
Bestuurslid van de Stichting Eggo van Egmond

Terug naar boven

Advertenties