Activiteiten Inschrijvingen


 

Geplande activiteiten : (Klik erop om het te lezen)

Zaterdag 21 december 2019 17:00 uur: Kerstsamenzang in de Koepelkerk
Zaterdag 28 december 2019 19:00 uur: Afscheid van Edwin Hinfelaar
Vrijdag 17 januari 2020 19:30 uur: Start en aanmelden Voorbereiding Vormsel in 2020
Zondag 26 januari 2020 10:00 uur: Bijzondere huwelijksinzegening
Zondag 19 april 2020: Eerste Heilige Communie 2020
Zondag 26 april t/m 02 mei 2020: Jongerenbedevaart naar Rome


Kerstsamenzang in de Koepelkerk

Op 21 december is er in de prachtige Hoornse Koepelkerk weer de jaarlijkse kerstsamenzang en u bent van harte welkom om uit volle borst de traditionele kerstliederen mee te komen zingen. Daarnaast kunt u luisteren naar prachtige koorzang van het koor Voces Cyriaci die onder meer de Christmas Lullaby van John Rutter en het Gloria van Antonio Vivaldi uitvoeren. De bas-bariton Wout Oosterkamp zal Mary’s Boy Child en het bekende Noël van Adolphe Adams voor u zingen. De begeleiding is in handen van pianist Willem Woestenburg, trompettiste Marjanneke Kwantes en organist Mark Heerink.

Na afloop van de kerstsamenzang bent u van harte uitgenodigd voor koffie, thee of Glühwein. Uiteraard is de toegang vrij met na afloop een collecte ter bestrijding van de onkosten. Het begint om 17.00 uur en duurt tot 18.00 uur. U bent van harte welkom op 21 december in de Koepelkerk aan het Grote Noord 15 in Hoorn.

Terug naar boven


Afscheid van Edwin Hinfelaar

Onze organist/begeleider Edwin gaat ons na 8 jaar verlaten. Het gemengd koor gaat hem missen, wij hebben altijd met plezier met Edwin samen gewerkt.
De toekomst is voor Edwin, als zelfstandig musicus te onzeker.

Edwin zal ons zaterdagavond 28 december in de Eucharistieviering, voorgegaan door kapelaan Piets, voor de laatste maal begeleiden.

Edwin bedankt voor je inzet al die jaren, het ga je goed!

Bestuur, leden en dirigenten van het gemengd koor.

Edwin schrijft:
Ik kijk terug op fijne jaren, dat ik met allen in deze prachtige kerk mocht samenwerken. Dat zal mij altijd bij blijven.

Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est!

Terug naar boven


Start en aanmelden Voorbereiding Vormsel 2020

Voor tieners vanaf groep 8 en hun ouders

Op vrijdag 17 januari 2020 om 19.30 uur start het vormseltraject met een bijeenkomst alleen voor de (groot)ouders van de vormelingen. Dit traject wordt afgesloten in een feestelijke viering op zaterdag 6 juni met toediening van het Vormsel door Bisschop Van Burgsteden.

In de voorbereiding wordt op een laagdrempelige wijze de basis van het geloof besproken en wat kun je daarvan leren. Zo gaat het over vriendschap, keuzes maken, contact maken, aandacht en zorg voor anderen, wie ben ik eigenlijk? En waar sta ik voor? Van wie houd ik? En wie houdt er van mij? En hoe gaat dat dan, liefhebben? Hoe houd ik het vol? En als het dan mislukt of mislukt is? Dit zijn meteen ook de kernvragen in ons geloof.
Uw zoon of dochter krijgt de gelegenheid om deze kwesties op een natuurlijke manier met klas- of leeftijdsgenoten te onderzoeken. Het biedt ook de gelegenheid om er thuis over te spreken.

De werkavonden vinden verspreid door de weken plaats onder leiding van leden van de vormselwerkgroep in samenwerking met de (groot)ouders. Naast de werkavonden gaan we onder andere ook naar het Julianaklooster te Heiloo met overnachting bij de Blauwe Maria-zusters (6-7 maart); organiseren we een sobere maaltijd in de Vastenperiode etc., een afwisselend programma dus.
De ervaring leert dat na een aarzelend begin de tieners met veel plezier aan de bijeenkomsten deelnemen.

Iedereen die in groep 8 zit van de basisschool of onderbouw voortgezet onderwijs uit Grootebroek, Enkhuizen en Bovenkarspel kan hier aan meedoen.
Voor het ontvangen van het Vormsel moet je wel gedoopt zijn (dat kan geregeld worden in het voorbereidingstraject).
Voor deelname wordt een bijdrage van €15,00 gevraagd.

Doet uw kind mee aan de vormselvoorbereiding?
Aanmelden vooraf is noodzakelijk en dit kan bij Fred Slijkerman Megelink via email fred.slijkerman@gmail.com (u ontvangt dan in december meer informatie).
Ook voor vragen (kan eventueel ook telefonisch 06-5170 0562).
Heeft u interesse om mee te helpen in dit traject neem dan ook contact op.

Terug naar boven


Bijzondere huwelijksinzegening

Op zondag 26 januari 2020 zullen de 2 trouwe parochianen en koorleden Anneke Janssens en Aad van der Jagt trouwen in onze kerk.
Dit is in meerdere opzichten bijzonder, het is al zeldzaam dat er tijdens een zondagochtend-viering een huwelijk wordt voltrokken. Maar dit huwelijk is ook bijzonder omdat het om twee koorleden van ons eigen gemengd koor gaat en ze elkaar hebben leren kennen tijdens het zingen.
Pater Peelen zal de inzegening doen en omdat Anneke en Aad ook in Enkhuizen in het gemengd koor zingen, zal de mis opgeluisterd worden door één groot koor bestaande uit de koren uit Grootebroek en Enkhuizen en solisten. De mis begint gewoon om 10.00 uur.

U bent allen van harte uitgenodigd om dit bijzondere moment met hen mee te vieren.

Terug naar boven


Eerste Heilige Communie 2020

Op zondag 19 april 2020 kunnen de kinderen van groep 4 en 5 uit de parochies van Grootebroek en Enkhuizen hun Eerste Heilige Communie doen. De werkgroep gaat samen met ouders de voorbereidingsperiode en de vieringen verzorgen. Na het opsturen van het inschrijfformulier ontvangen ouders een uitnodiging voor de informatieavond op woensdag 22 januari 2020.

De volgende data zijn gepland voor de voorbereiding:

Woensdag 22 januari 20.00 uur Ouderavond

Voor de 1e en 2e werkmiddag is de datum en tijd nog onder voorbehoud.

Zaterdag 8 februari 15.30-17.00 1e werkmiddag
Zaterdag in maart 13.30-15.00 2e werkmiddag
Zaterdag 4 april 13.00- 3e werkmiddag (palmpasenstok maken)
Aansluitend oefenmiddag presentatieviering

Zondag 5 april 10.00 uur Presentatieviering
Woensdag 8 april 18.30-19.30 4e werkavond
Zaterdag 18 april 13.30-15.00 oefenmiddag communieviering
Zondag 19 april 10.00 uur Eerste Communieviering
Woensdag 22 april 17.00-18.30 Evaluatie, broodmaaltijd met de kinderen
Zaterdag of zondag Terugkomviering (uitnodiging volgt nog)

Ouders die hun kind willen opgeven voor de Eerste Communie kunnen een mail sturen naar: heiligecommunie@gmail.com.
Dan wordt er een inschrijfformulier per mail verstuurd.

Kinderen uit groep 4 en 5 die op een R.K. basisschool zitten in Grootebroek of Enkhuizen krijgen via school een aanmeldformulier.

Voor meer informatie kan contact gezocht worden met de werkgroep Eerste Heilige Communie via heiligecommunie@gmail.com

Terug naar boven


Jongerenbedevaart naar Rome

Van 27 april tot en met 2 mei is er een nationale jongerenbedevaart naar Rome

Voor meer informatie en aanmelden: Klik hier

Terug naar boven