Financiële ondersteuning

Als gevolg van Corona is in 2021 geen parochieveiling gehouden.

Onze parochie Johannes de Doper wordt financieel ondersteund door:

  • Kerkbalans,
  • Periodiek schenken,
  • Parochieveiling.

KERKBALANS

Ieder jaar wordt in februari de actie Kerkbalans gehouden. Onze parochianen worden dan gevraagd of zij onze kerk door middel van een gift financieel willen steunen. Dit kan/gaat op verschillende manieren:

Sommige parochianen doen dit al door middel  van een doorlopende machtiging.  Zij worden derhalve dan ook niet meer benaderd.

Zij, die nieuw zijn in onze parochie en degenen die contant willen bijdragen of een éénmalige machtigingen hebben afgegeven,  worden voor eventuele aanpassingen, door onze vrijwilligers jaarlijks bezocht.  Ook kunt u ons periodiek een gift geven via het bijgesloten machtigingsformulier. Voor degenen die zelf willen overmaken is het banknummer  NL 45 RABO 0117 6060 22 t.n.v. Johannes de Doper- Actie Kerkbalans.

Periodiek schenken

 

Een periodieke schenking is een schenking van een vastgesteld bedrag aan een goed doel, zoals onze parochie Johannes de Doper. Ieder jaar wordt een bepaald plan voor het onderhoud van ons kerkgebouw opgesteld.  U belooft daarmee onze kerk jaarlijks, voor minimaal vijf  jaar,  een door u bepaald geldbedrag  te schenken.  Als u al een doorlopende machtiging Kerkbalans aan ons heeft afgegeven, kunt u die omruilen voor een periodieke schenking.

Het voordeel  van deze manier is voor u is dat deze gift jaarlijks volledig aftrekbaar is van de belasting; OOK als  daarmee uw jaarlijkse giften onder de 1% blijven of boven de 10% van uw “onzuiver inkomen” uitkomen. Bij het bepalen van de hoogte van het schenkingsbedrag zou u kunnen overwegen het belastingvoordeel mee te schenken aan onze kerk.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het belastingvoordeel oplopen van 33,45 TOT 52% van het schenkingsbedrag per jaar. Daarmee kunt u uw gift zomaar 30 to 50% verhogen zonder dat het u meer geld kost.

Sinds 1 januari 2014 is het niet meer nodig dat het notarieel wordt vastgelegd. Het is voldoende om hiervoor een schenkingsformulier  in te vullen ( in tweevoud) en ondertekend aan ons terug te sturen, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij ondertekenen de overeenkomst en sturen  het exemplaar van de schenker retour.

U kunt het schenkingsformulier hier downloaden:
Formulier OVK Periodieke Schenking Kerk

Mocht u moeite hebben met het invullen van dit formulier, dan zullen onze medewerk(st)ers van het secretariaat  u hier graag mee helpen.

Na invulling en ondertekening ( in tweevoud) kunt u dit opsturen naar:

Secretariaat Johannes de Doper
Zesstedenweg 158
1613 KD Grootebroek

PAROCHIEVEILING: 

De werkgroep “parochieveiling”  brengt  ieder jaar een catalogus uit met leuke koopjes, aanbiedingen en uitstapjes. De verkoopprijzen zijn iets hoger waardoor onze kerk extra inkomsten krijgt om ons kerkgebouw in een goede staat te houden. Deze catalogus wordt verspreid door vrijwilligers onder parochianen die zich hiervoor hebben aangemeld.  Wanneer u uw aankoopnota wilt betalen dan kunt u dit doen  op  rekeningnummer NL 37 Rabo 0117 6820 20. ( vermeld altijd het notanummer)

Indien u ook mee wilt doen, kunt u zich opgeven bij het secretariaat.