Eerste H. Communie

Het doel van de werkgroep is om de kinderen van groep vier voor te bereiden op de Eerste H. Communie. De werkgroep bestaat uit 18 personen. (Dit wisselt heel erg per jaar)

Als voorbereiding op de Eerste H. Communie vind er eerst een bijeenkomst voor de ouders plaats. Deze wordt op een avond in de week voorafgaand aan de werkmiddagen met de kinderen, gehouden. Tijdens deze avond wordt er verteld over de Eucharistie en hoe of de begeleiding van de kinderen zal zijn. De praktische gang van zaken komt hierbij ook aan de orde.

1e communie

Op de zaterdagen hierna, volgen van 13.30 tot 15.45 uur de werkmiddagen voor de kinderen. Deze worden begeleid door de werkgroep, maar daarbij komen ook een aantal ouders meehelpen. Deze middagen beginnen we eerst met een verhaal uit het projectboek. Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag met dit boek. De ouders helpen daarbij. Per middag behandelen we één hoofdstuk. Het projectboek bestaat uit vier hoofdstukken: 1. Wat zie je in de kerk. 2. Wij zijn gedoopt. 3. Geloven en bidden. 4. Maaltijd vieren.

Daarnaast behandelen we de volgende thema’s;
• De eerste middag gaat over het voorstellen, uitleg over de communie en het Onze Vader.
• De tweede middag gaan we de kerk bezichtigen d.m.v. een speurtocht.
• De derde middag gaat over het dopen. De kinderen nemen hun geboortekaartje mee en doopfoto’s.
• De vierde middag gaan we naar het bakkerijmuseum daar krijgen we uitleg over het brood.
• De vijfde werkmiddag kijken we een film over het paasfeest en gaat het tevens over het maaltijd vieren. Deze middag behandelen we de eucharistie. Daar draait het allemaal om.

Tussen deze middagen door, is er op een zondag een Presentatieviering, waarin de kinderen zich mogen voorstellen aan de mensen in de kerk. Dit gebeurt d.m.v. een collage.

Na al deze middagen is er dan eindelijk de communieviering. Dit gebeurt altijd op een zondag. Voor- afgaand aan deze viering wordt er een gezinsfoto gemaakt en tijdens deze viering worden er foto’s gemaakt door een fotograaf (dus niet door anderen). De kinderen zitten op het priesterkoor bij de pater. Tijdens deze viering mogen alle kinderen iets doen bijv. tafel dekken, bloemen brengen enz. Na de viering wordt er nog een groepsfoto gemaakt.

Na de communieviering volgt er altijd nog een evaluatiemiddag met de kinderen. Zij mogen dan altijd iets mee nemen om te laten zien.

Voor de ouders is er dan nog een gelegenheid om foto’s te bekijken en eventueel te kopen

Contact via het secretariaat, email: secretariaat@johannesdedoper.info