Van de Parochieraad

Bericht voor parochianen

Op 22 juli jl. kwamen 38 actieve parochianen uit heel West-Friesland in Obdam bijeen naar aanleiding van de recente aankondiging om een flink aantal kerkgemeenschappen op te heffen.

Deze groep van betrokken Rooms-Katholieken is van mening dat de koers van het bisdom om de huidige parochies op te heffen en te vervangen door nieuwe eucharistische centrale kerken leidt tot de teloorgang van zowel levensvatbare katholieke gemeenschappen als van het katholieke geloof.

De groep is van mening dat geloofsgemeenschappen met voldoende financiƫle middelen en vrijwilligers zelf het besluit moeten mogen nemen om hun kerk(gemeenschappen) in stand te houden.

Eveneens is ze van mening dat de huidige diversiteit aan vieringen dient te blijven bestaan en dat het bisdom de geluiden van de huidige generatie van ontwikkelde, zelfstandige en verantwoordelijke gelovigen serieus dient te nemen en met hen een dialoog dient aan te gaan op basis van gelijkwaardigheid.

Het bisdom heeft alle oorspronkelijke parochiebesturen ontmanteld en hun juridische bevoegdheden overgeheveld naar overkoepelende regiobesturen. Deze regiobesturen hebben van het bisdom de opdracht gekregen om bovengenoemde koers uit te voeren met kerksluitingen en centralisatie van eucharistische centra als gevolg.