Voorganger

Vieringen binnen de St. Johannes de Doperparochie worden voorgegaan door:

Diaken Jules Post, bereikbaar: pastor@phlp.nl en tel.nr. 06-3740 6247

Kapelaan Peter Piets, bereikbaar lambertusz95@gmail.com en tel.nr. 06 – 5791 8746

Diaken Javier Acuña, bereikbaar: javiervillarrica@gmail.com en tel.nr. 06 – 8345 3373

Samuel Marcantognini, administrator op afstand tevens pastoor van de parochie H. Matteüs in Hoorn.

Bereikbaar: pastoor@rkmatteus.nl en tel.nr. 0229 – 703 042