Voorganger

Vieringen binnen de St. Johannes de Doperparochie worden voorgegaan door:

Samuel Marcantognini, administrator op afstand tevens pastoor van de parochie H. Matteüs in Hoorn.

Bereikbaar: pastoor@rkmatteus.nl en tel.nr. 0229 – 703 042

Pastoor Andrea Geria, bereikbaar: geriaandrea85@gmail.com en tel.nr. 06-26788605

Kapelaan Peter Piets, bereikbaar lambertusz95@gmail.com en tel.nr. 06 – 5791 8746

Diaken Jules Post, bereikbaar: pastor@phlp.nl en tel.nr. 06-3740 6247

Diaken Wim Zürlohe, bereikbaar: w.zurlohe@quicknet.nl en tel.nr. 0228-543287