Parochie Agenda

05 feb 19.00 uur Werkavond Vormsel
08 feb 15.30 uur 1e werkmiddag Eerste Communie
12 feb 09.00 uur Kerkschoonmaak groep 2
17 feb 20.00 uur Vergadering Stuurgroep Liturgie
26 feb 14.00 uur Kerkuiltjes
08 mrt 19.00 uur Overleg gastvrouwengroep
10 mrt 19.00 uur Redactievergadering
11 mrt 09.00 uur Kerkschoonmaak groep 1
11 mrt 14.00 uur Kerkuiltjes
14 mrt 09.00 uur Rapen Parochieveiling-gids
16 mrt Uitreiken Parochieveiling-gids
18 mrt 20.00 uur Vergadering Zonnebloem
19 mrt 13.00 uur Voorloper vouwen groep 2