Vieringen

Zondag 17 november 10.00 uur WoCo viering
Voorganger: Pastor Jules Post
Lector: Karin Bosman
Koor: Gemengd Koor
Na afloop van de viering staat de koffie klaar!

Zondag 24 november 10.00 uur Eucharistieviering Christus Koning
Voorgangers: Pastor J. Post, Kapelaan P. Piets en Diaken J. Acuña
Lector: Ton Deen
Koor: Vrienden van het Gregoriaans
Na afloop van de viering staat de koffie klaar!

Zaterdag 30 november 19.00 uur Eucharistieviering 1e Zondag van de Advent
Voorganger: Kapelaan Peter Piets
Lectrice: Wil Visser
Koor: Gemengd

Zaterdag 7 december 19.00 uur VOP viering 2e Zondag van de Advent
Voorgangers: Groep Enkhuizen
Lector: Eigen
Koor: Gemengd

Zondag 8 december 10.00 uur Byzantijnse viering 2e Zondag van de Advent
Voorganger: Pater P. Peelen sj.
Koor: Hoorns Byzantijns mannenkoor
Intenties: kunt u voorafgaand aan de viering inleveren

Zaterdag 14 december 19.00 uur Eucharistieviering 3e Zondag van de Advent
Voorganger: Pastoor Paul Vlaar
Lectrice: Vera Kaagman
Koor: Together