Enquete

Enquete

U staat in de ledenadministratie aangegeven als actief lid van onze kerk.(verplicht)

U doet mee aan onze kerkbalans.(verplicht)

Ik draag niet bij aan de Actie kerkbalans 2020, maar wil "De Voorloper" wel ontvangen en ben bereid daarvoor € 10,00 per jaar te betalen. Ik zal dit bedrag uiterlijk 15 februari 2020 over maken middels bijgaande door mij ondertekende acceptgiro of digitaal t.n.v. Kerkbalans St. Johannes de Doper, Grootebroek(verplicht)

U doet mee met onze parochieveiling.(verplicht)

Krijgt U van ons het parochieblad De Voorloper?(verplicht)

Bent U vrijwilliger in onze kerk?(verplicht)

Ik werk mee aan/Ik wil meewerken aan:

1 + 7 =