Tarieven Johannes de Doper 2019

Stipendia
Gewone Intenties   10,00
Rouw-/Trouw-/Jub.-diensten zonder koor: 200,00
    met dames/herenkoor 400,00
    met koor & andere locatie 160,00
    in gewone viering met extra aandacht 110,00
Avondwake met condoleance 200,00
Condoleance alleen in de kerk 150,00
Condoleance kort, voorafgaand aan dienst   50,00
Woordje pastor/begeleiding bij crematie (buiten kerk) 100,00
Pastorale verzorging uitvaart elders 200,00
Doopkaars   22,50
Verhuur   (dagdeel = 4 uur)
Kerkruimte zomer 250,00
Kerkruimte winter 315,00
Opbouw dagdeel zomer   80,00
Opbouw dagdeel winter 135,00
Parochiecentrum   30,00
Opbaarruimte (leden St.Barbara) 385,00
Opbaarruimte (niet-leden St.Barbara) 465,00
Koffie     1,50
Koffie niet commercieel     1,00
 
Grafrechten & Urnentuin
Familiegraf                  (20 jaar)* 2.025,00
Algemeen graf            (10 jaar)* 1.325,00
Kindergraf tot 4 jaar    (20 jaar)*    510,00
Kindergraf tot 12 jaar  (20 jaar)*    910,00
verlenging grafrecht volw. & kinderen  (10 jaar)*    760,00
Bijzetting in bestaand familiegraf  (plus 75,- per jaarverschil)*    615,00
* bovenstaande grafkosten zijn incl. de delfkosten van    520,00
(te weten: delven: 310, huur bekisting: 60, huur graflift: 60, BTW: 90)
Huur zuiltje  (20 jaar)    920,00
Huur zuiltje  (10 jaar)    495,00
Verlenging   (10 jaar)    460,00
Bijplaatsen/verplaatsen 2e urn (plus 45,00 per jaarverschil)    105,00
Diversen
Byzantijnse mis (eens per maand)    75,00
Aan de tarieven zoals weergegeven op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.