Nieuws

Het dak moet voor een deel worden gerestaureerd! Help Parochianen

U ziet aan de noodkreet boven dit stukje dat wij een beroep op u moeten doen. De kerk is de afgelopen jaren al stukje bij beetje gerestaureerd, maar nu moet een stuk van het dak absoluut worden aangepakt en de kosten bedragen € 50.000,-. Dat komt doordat het werken op een dak gevaarlijk is en er dus diverse extra voorzieningen getroffen moeten worden om het werk veilig uit te voeren.

Het afgelopen jaar hebben wij, nadat de Urbanuskerk in Amstelveen door kortsluiting was afgebrand, onze elektrische installatie ook laten inspecteren en voldoet nu aan de gestelde eisen. Maar de extra kosten waren wel € 9.000,-.
De paden op het kerkhof waren ongelijk door verzakkingen en slijtage. Om ongelukken met de bezoekers te voorkomen zijn de paden weer opgeknapt. Extra kosten € 8.000,-

En nu komen de extra kosten voor het dak
De inkomsten uit de Kerkbalans, Parochieveiling en collectes lopen ieder jaar terug.
En ons kerkgebouw dient toch in stand te worden gehouden, want met sommige begrafenissen, rouwdiensten en Kerstmis zit het gebouw wel vol en verwachten de parochianen dat zij droog en warm zitten.

Daarom doen wij een beroep op alle parochianen om voor het kerkgebouw Johannes de Doper een extra gift te geven om deze zeer nodige restauratie te kunnen laten uitvoeren. Van onze kant wordt er natuurlijk geprobeerd subsidies binnen te krijgen, maar dat is altijd maar een klein gedeelte van de hoofdsom.

Help ons daarom a.u.b. door een donatie over te maken op
rek.nr. NL95 RABO 0117 6003 69 o.v.v. gift restauratie dak.

Ook kunt u eventueel geld in een enveloppe in de brievenbus van het parochiesecretariaat doen met vermelding “restauratie dak”. Uw giften zijn mogelijk aftrekbaar van de belasting.

Heel, heel hartelijk dank.
Ton Deen en Pater P. Peelen sj.

Advertenties