Kerkwerken

Het schoonmaken van de kerk en de sacristie vindt eens per maand plaats op de dinsdag- of woensdagochtend (behalve in augustus). Er zijn drie schoonmaakgroepen van 6 à 7 personen die per toerbeurt een ochtendje schoonmaken voor haar rekening neemt. Tweemaal per jaar wordt er uitgebreider schoongemaakt dan gebruikelijk: in januari, na de kerstperiode (dan wordt er door twee groepen schoongemaakt) en in september, na de zomerperiode (dan worden alle groepen ingezet).

Naast de vaste bezetting van de schoonmaakgroepen zijn er enkele heren in de kerkhofonderhoudsploeg die, indien nodig, te allen tijde bereid zijn om een extra steentje bij te dragen bij de kerkschoonmaak.

Daarnaast is er ook nog een aparte koperpoetsgroep bestaande uit drie dames die, verdeeld over het jaar, 2 à 3 keer het koper poetsen.

Contactpersoon kerkschoonmaak
Antoinette Schouten
0228 518 237