Kerkbalans

Kerkbalans 2020

De Kerk Johannes de Doper is actief. Iedere dag zijn vrijwilligers bezig o.a. op het secretariaat, administratie, de kerk schoonmaken, Kinderpastoraat, Stuurgroep Liturgie, Communie en Vormselbegeleiding, Woord en Communieviering, de Voorloper-redactie en bezorgen, kerkhofonderhoud en -beheer, de kosters, klusjesmannen-vrouwen, bloemschikken, vieringenboekjes printen, gastvrouwen, koren enz. enz.

Bij een normale viering komen er ongeveer vijftig mensen maar bij hoogtijdagen zoals Kerstmis komen er in drie dagen tijd samen met de scholen wel zo’n 2.000 mensen in de kerk. Ook bij rouw- en herdenkingsdiensten kan de kerk nagenoeg vol zitten. Kortom onze kerk kunnen we niet missen! Dat heeft het Bisdom ook geconstateerd en heeft ons weer verrijkt met Kapelaan Piets, 54 jaar, afkomstig uit Oostzaan en nog zeer actief.

Ook zeer actief zijn de leden van de bouwcommissie. Dit is ook hard nodig want na elke regenbui ligt er op meerdere plekken water op de vloer. We weten allemaal dat vocht funest is voor elk gebouw. Aan de oostkant worden er nieuwe leien op het dak aangebracht. Inmiddels is het achterstallig onderhoud aan elektriciteit en bliksemafleider uitgevoerd. Onze voorouders en ouders hebben op hun manier onze prachtige en zeer solide gebouwde kerk neergezet. Ook al gaan wij niet iedere week meer naar de kerk het blijft toch het middelpunt van ons dorp en onze parochie.

Wanneer we nog wel eens behoefte hebben of door omstandigheden voor een viering in de kerk komen dan vinden we het heel normaal dat het licht aan is, de kachel brandt en de voorganger, de kosters en evt. het koor ten uitvoer brengen waar zij voor staan. De Kerkbalans zorgt ervoor dat dit alles ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage echt hard nodig en ook voor de kosten van de priester en juist nu in het bijzonder voor het onderhoud en met name het dak van de kerk.

Beleefd vragen wij uw begrip en ondersteuning middels uw bijdrage. U beslist zelf welke bijdrage u aan Kerkbalans wilt geven en deze is overigens (deels) aftrekbaar van de belasting. Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder “Giften aan goede doel”(ANBI). Als u kiest voor een periodieke schenking is het hele bedrag aftrekbaar. Een formulier kunt u downloaden op http://www.johannesdedopergrootebroek.nl onder Financiële ondersteuning Kerkbalans of met slechts een telefoontje op woensdag- en donderdagmorgen aanvragen bij het Parochiecentrum telefoon 515126. NL45RABO.0117606022 t.n.v. R.K. Sint Johannes de Doper Grootebroek.
Voor meer informatie kunt u ook mij altijd bellen 06 22 44 55 66.

Jan Broersen penningmeester.
Karin de Wit, Marja en Kees Noordeloos, Henk Immink, Kerkbalans Coördinatoren.

“Ik geef om een plek waar ik mijn geloof kan delen”

Met dit thema startte op 18 januari de actie Kerkbalans 2020.

Hiervoor wordt vriendelijk uw bijdrage gevraagd. De opbrengst van de actie is geheel bestemd voor onze eigen parochie. Onze penningmeester Dhr. Jan Broersen bericht u hierover in zijn brief.

Degenen die een automatische doorlopende incasso hebben afgegeven hoeven niet te reageren. De overige parochianen die meedoen aan de actie Kerkbalans en de nieuwe parochianen zullen persoonlijk benaderd worden.
Is er op 1 februari nog niemand bij u lang geweest en wilt u ook meedoen, laat het ons dan even weten.

Namens de werkgroep,
Karin de Wit.
06 22 77 02 42

Actie Kerkbalans 2020

“Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen”

Met dit thema is uw bijdrage gevraagd voor de Actie Kerkbalans voor 2020.
Dit is van belang om onze parochie te behouden en aandacht te houden voor pastorale zaken. Want onze kerk is een prachtige plek waar iedereen terecht kan om te vieren en te rouwen, om rust te vinden en te gedenken en bovenal elkaar te ontmoeten.

De opbrengst van de actie is tot nu toe € 30.000,- . Daar zijn wij als parochie heel blij mee!
Dit bedrag is mede door uw bijdrage tot stand gekomen.
De opbrengst van de Kerkbalans is geheel bestemd voor onze eigen parochie.
Op deze wijze blijft uw en onze kerk in balans.

Namens de werkgroep van de actie Kerkbalans wil ik u hiervoor hartelijk danken.

Lopers van de actie Kerkbalans
Hierbij willen wij de vrijwilligers speciaal bedanken.
Zij hebben het mede mogelijk gemaakt om de actie tot uitvoering te brengen

De werkgroep:
Kees en Marja Noordeloos
Henk Immink
Karin de Wit