Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2018

“Onze kerk, waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen”
Met dit thema is uw bijdrage gevraagd voor de Actie Kerkbalans voor 2018. Dit is van belang om onze parochie te behouden en aandacht te houden voor pastorale zaken. Tevens is het van belang onze kerk toegankelijk, aangenaam en sfeervol te houden voor ons allemaal.

De opbrengst van de actie is tot nu toe € 33.000,00

Daar zijn wij als parochie heel blij mee! Dit bedrag is mede door uw bijdrage tot stand gekomen. De opbrengst van de Kerkbalans is geheel bestemd voor onze eigen parochie. Op deze wijze blijft uw en onze kerk in balans.
Namens de werkgroep van de actie Kerkbalans wil ik u hiervoor hartelijk danken.

Vrijwilligers van de Actie Kerkbalans
Hierbij willen wij de vrijwilligers speciaal bedanken. Zij hebben het mede mogelijk gemaakt om de actie tot uitvoering te brengen.

De werkgroep: Kees en Marja Noordeloos, Henk Immink, Karin de Wit 513486