Gezinsvieringen

De groep gezinsliturgie is ontstaan nadat jaren terug het kinderkoor steeds meer leden verloor, er bijna geen kinderen meer naar de kindernevendienst kwamen en de groep gezinsliturgie steeds naar de scholen moest om te vragen of er kinderen waren die mee wilden doen met de eerstvolgende gezinsviering.

Er was ook een groep kinderen die iedere week bij elkaar kwam, de Kerkuilen geheten. Zij zorgden ervoor dat de gezinsvieringen werden verzorgd met zang, toneel, het lezen van stukjes tekst en andere voorkomende zaken.

Deze twee groepen zijn toen samengevoegd, en zo is het “gezinsliturgie” ontstaan.

Als werkgroep gezinsliturgie zijn wij nu nog steeds bezig om per (school)jaar een aantal gezinsvieringen te organiseren, maar we moeten toch weer langs de scholen om te vragen of er kinderen zijn die ons willen helpen. Als wij een gezinsviering voorbereiden dan kijken we naar de tijd van het jaar en sluiten ons daar bij aan. Denk dan aan Palmpasen en Kerstmis etcetera. We maken daarbij gebruik van het materiaal dat in het parochiecentrum voorhanden is.
Contactpersoon
Silvia Groot. Telefoon: 0228-724086.