Parochieraad

Er is een nieuwe parochieraad (in wording)!

Beste mensen,

Afgelopen jaar hebben we spijtig genoeg afscheid genomen van de parochieraad.

Het goede nieuws is dat we weer begonnen zijn met een nieuwe raad!
De rollen moeten nog verder ingevuld worden en we zijn allemaal nog zoekende, maar we hebben een start gemaakt. De eerste vergaderingen hebben al plaatsgevonden.
We komen echter nog een of twee mensen te kort, zie hieronder.

Als nieuwe parochieraad willen we natuurlijk de oude parochieraadsleden bedanken voor hun inzet gedurende de verschillende jaren en ook nu nog tijdens de overgangsperiode.

Hieronder worden de nieuwe leden aan u voorgesteld.

Voorzitter: Vacature
Notuliste: Vacature
Penningmeester: Vacature
Afgevaardigde regiobestuur: Ton Deen
Bouwkundige: Vacature

We zijn dus nog op zoek naar drie of vier verse krachten

, die het leuk vinden om contacten te onderhouden met de diverse werkgroepen van vrijwilligers. Te denken valt aan mensen die overdag wat meer tijd over hebben, bijvoorbeeld gepensioneerden die in hun vrije tijd wat willen betekenen voor onze gemeenschap.
We vergaderen 10 tot 12 keer per jaar.

We zouden het zeer op prijs stellen! Aanmelden kan via Pater Peelen.

Indien u vragen, verzoekjes of opmerkingen heeft kunt u contact met hen opnemen door een e-mail te zenden naar:
parochieraad@hotmail.com

Advertenties