Vieringen

Zondag 21 augustus 2022
10:00 uur

Eucharistieviering

Voorganger: Kapelaan Peter Piets