Van de Parochieraad

Nieuws van de Parochieraad

Onze kerk is gelukkig al weer 3 maanden open. Wel zijn er heel wat aanpassingen. Zo missen we de muzikale ondersteuning van onze koren. Doordat de richtlijnen vanuit het regiobestuur zijn aangepast mogen de koren nu met maximaal 8 personen zingen, we zijn nu aan het kijken of dat haalbaar is. Together heeft het afgelopen donderdag al geprobeerd en dat ging redelijk goed; dus zij hopen de vieringen van 18 en 25 oktober muzikaal op te luisteren. Het gemengd koor gaat ook weer beginnen en staat voor 2 november ingeroosterd. Gelukkig waren Cobi, Mieke en Peter bereid de vieringen muzikaal op te luisteren. Cobi is nu ook met enkele koorleden aan het repeteren voor de viering van 11 oktober, deze krijgt dan een Gregoriaans thema.

Zondag 13 september was het Open Monumentendag en ook onze kerk was die dag open en heeft vele bezoekers gehad. Oud-StedeBroec had monumentschildjes voor ons kerkgebouw en het parochiecentrum aangevraagd en die werden onder het toeziend oog van een klein aantal parochianen door Ria Botman aangebracht. Zo is het van buitenaf te zien dat beide gebouwen een monumentale status hebben.

Op 19 september hadden we ook weer eens een feestelijke viering, omdat Kapelaan Javier Acuña zijn eerste eucharistieviering in onze kerk is voorgegaan.
Enkele vrijwilligers hadden de kerk met geel-witte linten versierd. De bloemen waren prachtig in stijl aangebracht, kortom het zag er heel feestelijk uit. Tijdens de viering werd er door 3 dames gezongen met begeleiding van organist Peter, die af en toe het geheel versierde met zijn stem. Javier straalde helemaal en hij had een mooie viering.
Na afloop werd er koffie aangeboden op een coronaveilige manier.

Iedereen was enorm tevreden en we keken al vooruit naar de volgende feestelijke viering,
op 4 oktober bestond Fanfare Irene 75 jaar. Samen met de groep Bijzondere vieringen werd er een feestelijke viering in onze kerk voorbereid. Maar, zo jammer, door het aanscherpen van de maatregelen was het voor de Fanfare onmogelijk de muzikale verzorging voor hun rekening te nemen en moest alles afgelast worden.

Maar we gaan dapper verder. Het volgende feest wordt inmiddels ook voorbereid en wel de 1e Communieviering op zondag 1 november. De werkgroep is druk met de voorbereidingen. De kinderen stellen zich verderop in deze Voorloper aan u voor, normaal gesproken zouden we dat in een speciale viering doen, maar dat was even niet meer mogelijk. Door plaatsen voor de bijbehorende familie te reserveren hopen wij zoveel mogelijk mensen in onze kerk kwijt te kunnen, zodat velen dit feest mee kunnen vieren. Wij wensen de communicantjes een fijne dag.

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen zijn de maatregelen rondom het coronavirus aangescherpt. Er mogen nu maar 30 bezoekers ontvangen worden, het is dus belangrijk om te reserveren aangezien u anders het risico loopt dat u niet meer binnen mag. Dat zouden wij heel vervelend vinden, de link staat vermeldt op de vieringen-pagina.
Zo wordt er ook geadviseerd om in de publieke ruimtes een mondkapje te dragen. Aangezien ons kerkgebouw ook voor iedereen toegankelijk is lijkt het ons verstandig dit advies over te nemen. Bij het binnengaan en verlaten van de kerk kunt u dan een mondkapje dragen, maar als u uw plaats hebt ingenomen mag u het afzetten.
U dient zelf voor een mondkapje te zorgen!

Wij vertrouwen erop dat u in het belang van uw en andermans veiligheid dit advies opvolgt. Wij weten het: het wordt er niet leuker op, maar de gezondheid van eenieder staat op het spel en wij als Christenen dienen toch in de eerste plaats aan onze medemens te denken.

Tot slot hopen wij in de volgende Voorloper nog meer goed nieuws te brengen, want Kerstmis is dan ook weer in beeld en we hopen daar toch echt wat moois van te maken. Pas goed op uzelf en de ander en blijf gezond.

Namens de Parochieraad Johannes de Doper.
Protocol rond het bezoeken van liturgische vieringen

Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen alleen dan plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.

• U dient vooraf voor een viering te reserveren, daarvoor komt een online reserveringssysteem. De link om te reserveren staat op onze website.
• U dient bij corona-gerelateerde klachten altijd thuis te blijven, ook als u al gereserveerd heeft. Hoesten en niezen doen we in de elleboog.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten, handgel staat voor u klaar.
• Volg de aanwijzingen van de twee begeleiders achter in de kerk op wat betreft de looprichtingen en neem plaats op de aangegeven plaatsen in de kerk.
• Bij de vredeswens geven we elkaar geen hand.
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
• Als u te communie gaat wordt er anderhalve meter afstand in acht genomen.
• Voor het ontvangen van de communie dient u uw handen te reinigen. Handgel staat aan twee zijden opgesteld
• De communie krijgt u op een passende wijze aangereikt.
• De collecte wordt gehouden met een collectebus bij de uitgang. Deze is ook bestemd voor het kaarsengeld.
• Er is geen intentieboek aanwezig.
• Tot 1 september zal er geen koor aanwezig zijn, wij zorgen wel voor muzikale omlijsting, maar het is verboden om mee te zingen.
• Na afloop koffie drinken kan in deze tijd niet doorgaan.
• Wilt u bij Maria een kaarsje aansteken, wacht dan totdat er niemand meer in de kleine kapel aanwezig is.

Daarnaast dienen de kerkbezoekers zich ten alle tijden aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Dit protocol is onder voorbehoud van wijzigingen als de omstandigheden daar om vragen.