Van de Parochieraad

Nieuws van de Parochieraad

Reserveren voor vieringen.
Zoals u weet is het vanaf 1 juli verplicht om voor de vieringen in onze kerk te reserveren. In het begin werd dat keurig gedaan, maar de reserveringen nemen schrikbarend af en er komen steeds meer parochianen die we dan alsnog in moeten schrijven. Dit kost veel tijd en daardoor komt de begintijd van de viering in het gedrang.

Wij begrijpen dat het niet voor iedereen mogelijk is om te reserveren en deze parochianen komen wij zeker tegemoet. U wordt dan bij aankomst altijd toegelaten en ingeschreven, maar het blijft belangrijk dat dit aantal laag blijft.

Gezien het oplopen van de besmettingen blijft het nog lange tijd noodzakelijk het reserveren vol te houden, dus vragen wij u vriendelijk om dit ook te doen.
Inloggen doet u via: Reserverenhttps://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/johannesdedopergrootebroek

Ook op de website van Johannes de Doper Grootebroek vindt u een link om in te loggen.

Dank voor uw medewerking.
Namens de Parochieraad Johannes de Doper.
Protocol rond het bezoeken van liturgische vieringen

Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen alleen dan plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.

• U dient vooraf voor een viering te reserveren, daarvoor komt een online reserveringssysteem. De link om te reserveren staat op onze website.
• U dient bij corona-gerelateerde klachten altijd thuis te blijven, ook als u al gereserveerd heeft. Hoesten en niezen doen we in de elleboog.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten, handgel staat voor u klaar.
• Volg de aanwijzingen van de twee begeleiders achter in de kerk op wat betreft de looprichtingen en neem plaats op de aangegeven plaatsen in de kerk.
• Bij de vredeswens geven we elkaar geen hand.
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
• Als u te communie gaat wordt er anderhalve meter afstand in acht genomen.
• Voor het ontvangen van de communie dient u uw handen te reinigen. Handgel staat aan twee zijden opgesteld
• De communie krijgt u op een passende wijze aangereikt.
• De collecte wordt gehouden met een collectebus bij de uitgang. Deze is ook bestemd voor het kaarsengeld.
• Er is geen intentieboek aanwezig.
• Tot 1 september zal er geen koor aanwezig zijn, wij zorgen wel voor muzikale omlijsting, maar het is verboden om mee te zingen.
• Na afloop koffie drinken kan in deze tijd niet doorgaan.
• Wilt u bij Maria een kaarsje aansteken, wacht dan totdat er niemand meer in de kleine kapel aanwezig is.

Daarnaast dienen de kerkbezoekers zich ten alle tijden aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Dit protocol is onder voorbehoud van wijzigingen als de omstandigheden daar om vragen.