Uit de pen van

Beste parochianen,
Aanstaande zondag 7 juni is het feest van de Heilige Drie-eenheid, Drievuldigheid of Triniteit. Dit feest doet ons God kennen als Vader, Zoon en heilige Geest. Eén God die we erkennen en aanbidden, maar de ene god heeft zich aan ons doen kennen als Vader, Zoon en heilige Geest. Dit is een geloofsmysterie, het wezen van God kunnen we niet doorgronden, maar juist dit geheim van de Drie-eenheid maakt ons duidelijk hoezeer Gos ons liefheeft, dat hij ons bemint. Dat wij gewenst zijn door Hem en dat hij ons begeleidt met Zijn liefde en genade.
Elke viering beginnen we dan ook met het kruisteken, Vader, Zoon en Heilige Geest en ook met een groet “De genade van onze heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen”. Het kruisteken neemt ook een centrale plaats in bij de doop, er wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en ook in onze geloofsbelijdenis.
En hoe vaak maken wij dagelijks een kruisteken zonder erbij na te denken, eigenlijk jammer. Belangrijk aspect van de drie-eenheid is de H. Geest die bij ons is om ons te helpen.
Helpen bij het leren,
helpen bij het praten,
helpen bij het schrijven,
helpen om de goede woorden te kiezen,
helpen bij het denken,
helpen in ons geweten om te zien wat goed en kwaad is,
helpen bij het geloven,
helpen bij het hopen,
helpen bij de eerste liefde,
helpen bij verdriet,
helpen om dankbaar te zijn voor alles.
De H. Geest die onze helper is, die ons wakker houdt op de weg die we volgen en de keuzes die we dagelijks in ons leven maken.

Bezinningstekst Phil Bosman
Intreden in het mysterie.
Geloven is iets anders dan godsdienstkennis
en het aanvaarden van waarheden en leerstellingen.
Geloven begint met het binnentreden in een groot mysterie,
tastend en zoekend.
vragend en bedelen om licht,
tot op een dag God naar je toekomt
en je zijn aanwezigheid laat voelen in duizend dingen van elke dag.
Geloven is dan verder zien,
door de dingen heen kijken naar Diegene
die er achter staat.
Geloven is de eigen aardse veiligheid verlaten en over het water wandelen,
zich toevertrouwen aan een Wezen
dat je werkzaam aanwezig weet
en dat je steeds verder lokt.
Geloven is zich laten opnemen in een nieuwe , diepere dimensie,
in een ruimte waar alle grenzen verdwenen zijn.
Geloven is in volle vertrouwen in het duister springen,
Het is een sterke vorm van liefhebben.
Ik wens u allen in die liefde een hele mooie Drievuldigheidszondag.
Wim Zürlohe Diaken in opleiding.