Van de Parochieraad

Nieuws van de Parochieraad

“Samen de schouders eronder, ook voor het nieuwe jaar”

Ik ben erg dankbaar voor het afgelopen jaar en denk dat we veel bereikt hebben. Er is een nieuwe parochieraad en bouwcommissie en er wordt nu gewerkt aan het laatste dakvlak van ons kerkgebouw, zodat we ook in dit jaar droog kunnen blijven zitten.

Door de organisatie van onze diverse werkgroepen met allen hun eigen vrijwilligers, blijkt maar weer wat een levendige parochiegemeenschap we hebben. Vieringen zoals die op 12 oktober met het Jambokoor en op 9 november met Sint Maarten en natuurlijk de speciale viering op 24 november met Christus Koning, welke ook de presentatieviering was voor onze nieuwe voorgangers. Dank aan alle vrijwilligers die met hun werk, voor en achter de schermen, samen deze vieringen mogelijk maken. Ik vertrouw erop dat dit ook dit jaar weer net zo mag verlopen.

Nieuws vanuit het Regiobestuur Parochies West-Friesland ZO!

Afgelopen 16 november ben ik in Heiloo geweest voor de diakenwijding van onze nieuwe voorganger Javier Acuña en nog drie andere voorgangers die ook tot diaken gewijd werden. Het was een zeer mooie en speciale viering.

Ton Deen

Voorzitter – Parochieraad St. Johannes de Doper, Grootebroek
Afgevaardigde – Regiobestuur Parochies West-Friesland ZO!