Van de Parochieraad

Nieuws van de Parochieraad

Het is alweer een jaar geleden dat er in onze parochie een parochie-avond werd georganiseerd met als doel een adviescommissie op te richten. Op dat moment was er binnen onze parochie ook geen parochieraad en daardoor kwam alles op een laag pitje te staan. Helaas moest ik die avond vaststellen dat er maar weinig parochianen aan de uitnodiging gehoor hadden gegeven, maar met degenen die er wel waren hadden we een zinvolle avond. Er werden diverse ideeën ingediend, waarvan wellicht niet alles uitvoerbaar is maar er was genoeg waar we mee verder kunnen.

Die avond werd er geen adviescommissie gevormd, want iedereen wilde toch nog even nadenken. Toen kwam het jubileum van Pater Peelen en dat was de ommekeer in denken. Een sfeervol versierde kerk, een prachtige viering met medewerking van alle koren. Dat geeft een mens een warm gevoel en dan komen we ook tot de conclusie dat we het samen moeten doen.

Toen is alles in een stroomversnelling geraakt en was er een adviescommissie geboren. Na enkele vergaderingen kon van daaruit een parochieraad worden ingesteld en nu functioneren we al weer een half jaar. Sommigen als lid van de parochieraad en sommigen als adviescommissie, maar een groepje mensen die er voor willen gaan om niet alleen onze parochie te “regeren” maar ook regionaal te denken en te werken.

Nu was ik vanmorgen (zondag 27 oktober) bij de regioviering in Enkhuizen aanwezig. Hier werd afscheid genomen van Pater Peelen en werden Kapelaan Peter Piets en aanstaand priester Javier Acuña aan ons voorgesteld. Deze twee priesters gaan mede de pastorale taken in de regio Zuid-Oost vervullen. Het is dus niet zo dat iedere parochie weer een “eigen” pastor krijgt. Nee!!! Samenwerken is de toekomst.

Tijdens zo’n regioviering wordt duidelijk dat vieringen waarin vele mensen bijeen komen toch veel beter voelt dan de enkelingen die op zaterdag of zondag in de eigen parochiekerk aanwezig zijn. Dit geeft weer het warme gevoel van samen vieren. Na afloop van de viering even een praatje en wat aandacht voor elkaar zodat iedereen weer geïnspireerd naar huis gaat.

Kapelaan Peter Piets en Javier Acuña hebben kort iets over zichzelf verteld. Kapelaan Piets kwam spontaan en gezellig over. Voor Javier was het allemaal wat moeilijker. Hij woont sinds 9 jaar in Nederland, maar komt oorspronkelijk uit Chili. U kunt wel nagaan dat dit een hele ommekeer voor hem moet zijn geweest. Maar naar mijn oordeel is het een lieve, zachtaardige man. Ik hoop dat u beiden een eerlijke kans geeft in onze parochiegemeenschap en dat ze zich in eerste instantie welkom voelen. En nogmaals:

We zullen het samen moeten doen en ook u als parochiaan hebt hier een taak.

Ineke van Mulukom