Van de Parochieraad

Nieuws van de Parochieraad

Beste parochiaan en lezer van De Voorloper.

Sinds het aantreden van de Parochieraad zijn we druk bezig geweest met vele parochiale zaken en die zijn het afgelopen jaar nogal veelzijdig geweest. Het vertrek van Pater Peelen heeft ons toch wel zorgen gebaard en ook wie daarvoor terug zou komen. Na een kennismakingsgesprek met Kapelaan Peter Piets zijn wij positief verheugd over de persoon zelf en over zijn houding als priester in deze turbulente tijd. Wij heten hem van harte welkom en hebben het vertrouwen dat u zich eenvoudig hierbij aan zult sluiten.

In april heeft het Bisdom in Haarlem besloten over te gaan op een nieuw softwaresysteem voor de ledenadministratie, DocBase genaamd. Na enige tijd hiermee gewerkt te hebben is ons opgevallen dat niet alle informatie compleet is. Om onze administratie compleet te maken hebben we bij deze kerstuitgave een enquêteformulier bijgesloten waarop een aantal persoonlijke vragen worden gesteld.

Wij hopen dat u de moeite wilt nemen deze te beantwoorden en dan het formulier aan ons wilt retourneren. Op hetzelfde formulier wordt er aan u gevraagd of u De Voorloper wilt blijven ontvangen in de vorm van het huidige boekje of eventueel per e-mail. Ook dat kunt u aangeven op dit formulier en wij zullen dat tegelijk in het nieuwe systeem invoeren.

Het aanleveradres van de retourenveloppe is bij een van onze vrijwilligers bij u in de buurt, welke op het bijgesloten schrijven staat vermeld.
Rest ons namens de vrijwilligers en de Parochieraad de volgende wens:

Zalig Kerstfeest en een gezond en gelukkig Nieuwjaar 2020

Henk Immink en Peter van Staveren

Verslag van de bouwcommissie

In september zijn we begonnen als bouwcommissie om de parochieraad te helpen bij het onderhoud en restauratie van onze mooie St. Johannes de Doperkerk en de pastorie.

Een belangrijk item was het afmaken van de “hoed” van de kerk: het laatste dakvlak op het zuid-oosten opnieuw te beleggen met leien en herstel van de dakvensters (deze zijn om op het dak te komen). Op het moment van schrijven is dit werk voor de helft gereed: met 3 man worden de Samanca leien vakkundig gelegd. De opbrengsten van eerdere parochieveilingen komen zo goed terecht ten behoeve van een droog hoofd.

Onder voortvarende leiding van Jos Smit is het daarbij niet gebleven. Naast tal van verbeteringen en achterstallig onderhoud (luik achter het altaar, toegangsdeur van de pastorie achter, leuningen naast de trappen van de klokkentoren) is ook de elektrische installatie goed onder handen genomen. Gevaarlijke situaties zijn opgelost, ook in het gewelf en in de kelder en nieuwe meterkasten zijn/worden geplaatst.

Daarnaast heeft de bouwcommissie met name Jan Ruiter en Gerard Broersen met feed-back van Piet Schouten zich gebogen over een plan om een “afscherming” te maken zodat een deel van de kerk als kapel gebruikt kan worden, met name voor de stookkosten en “knusheid”. Hoewel interessant is het voorlopig in de ijskast gezet: mogelijk is het als de stookkosten nog hoger worden alsnog te overwegen. Dank voor het werk daarvoor!

In de toren werd gekeken naar de verroeste ophanging van de grote klok, de stokkende aandrijving van de “feest” klokken en de verroeste klokkenstoel van de kleine klok.
Deze zullen in de loop van de komende maand hersteld worden door de zelfde klokkengieter die ook het elevatie-klokje weer aan de praat kreeg.

Compliment aan Piet Visser die onze klok op tijd houdt en het “feestklokmechanisme” weer op aanwijzingen ingeregeld heeft.

Er zijn nog 2 grote noodzakelijke klussen onder handen genomen: de koortoren en de oostzijde van de pastorie.
De muur aan de oostzijde laat net als aan de westzijde 5 jaar geleden “stenen vallen”. Door de in 1925 gebruikte staalconstructie als latei, hetgeen tot drie/vier maal kan uitzetten drukt het daar stenen uit de wand. Dit wordt nu weer vakkundig aangepakt.

Over de koortoren een andere keer!

Nico Nieuwendijk.