Uit de pen van Pater Peter

DAG LIEVE MENSEN !
Zoals u allen weet zal ik onze regio per 1 september gaan verlaten.
Vanuit het bisdom heb ik over mijn opvolging het volgende vernomen:

Per 1 september zal pastoor S. (Samuel) G.R. Marcantognini, (bekend als pastoor/administrator van de Mattheusparochie te Hoorn) worden benoemd als administrator van de regio West-Friesland Zuidoost. Hij zal “op afstand” als administrator functioneren, wat betekent dat hij de voorzitter zal zijn van het regiobestuur en bestuurlijk
verantwoordelijk is. Zijn pastorale inzet zal beperkt zijn, hij blijft immers pastoor van Hoorn. Hij zal zijn werkzaamheden feitelijk per 1 oktober aanvangen.

Per 1 oktober zal P. (Peter) C. Piets, die nu werkzaam is in de regio van Wervershoof worden benoemd als kapelaan in dezelfde regio.
Tevens zal J. (Javier) E. Acuña benoemd worden. Hij wordt in november tot diaken gewijd. Hij zal zijn pastorale jaar in de regio doen en vanaf juni 2020 als priester in de regio werkzaam zijn.

Diaken Jules Post blijft in deze regio en Paul Vlaar blijft eens per maand assisteren.

Ik wens mijn opvolgers veel succes met hun pastorale arbeid.
Voor de maand september zal een noodrooster worden gemaakt.

Met hartelijke groet, Pater Peter Peelen sj.

Hieronder de link van het blad Jezuïten nr. 58 zomer 2019, met daarin een inspirerend artikel, met interview en foto’s van pater Peter Peelen sj. waar uitgebreid wordt ingegaan op de levensloop, het afscheid en de nieuwe zending van onze pater.

https://www.jezuieten.org/wp-content/uploads/jezuieten-58.pdf