Van de Parochieraad

Goed nieuws van de Parochieraad

Woensdag 28 november hebben we de eerste bijeenkomst gehad van de adviescommissie. Gelukkig waren we nu toch bijna met een tiental mensen aanwezig en we zijn direct bezig gegaan met het verder bespreken en uitwerken van de onderwerpen en ideeën die zijn voortgekomen uit de eerder gehouden bijzondere parochieavond.

De bijeenkomst had een zeer positieve sfeer met het oog op de toekomst voor onze geloofsgemeenschap. Waar staan we nu, hoe zien we de toekomst in en hoe willen we hieraan een goede invulling geven. Diverse kleine (of grote) veranderingen zijn wellicht wenselijk om onze geloofsgemeenschap steeds meer uit te dragen en te delen, ook onder de nieuwe generaties. Willen we deze blijven versterken dan we moeten met onze ideeën aan het werk gaan en vernieuwen.
Onze volgende bijeenkomst in december staat alweer op de agenda.

Bij deze willen we ook nog dankzeggen aan de vijf leden, die gedurende het afgelopen jaar met enthousiasme en goede inzet veel werk hebben verzet voor de parochieraad in wording. Maar die helaas door diverse omstandigheden besloten hebben zich toch meer te blijven richten op andere activiteiten die zij ook al uitvoerden en blijven uitvoeren binnen onze parochie.

Hierbij kunnen wij u ook laten weten dat de eerste stappen over de werkzaamheden aan het kerkgebouw met de afdeling bouwzaken van het Bisdom inmiddels zijn afgerond.

Dit voor wat betreft de nodige reparatie van het dak aan de noordoostzijde. Volgend voorjaar/zomer worden deze werkzaamheden volgens schema uitgevoerd. Hiervoor is nu ook speciaal een nieuwe werkgroep “Behoud St. Johannes de Doper” opgericht. Deze bestaat uit zo’n 15 mensen totaal, mijn dank hiervoor. In de volgende Voorlopers volgt hier zeker meer nieuws over.

Als laatste aan iedereen alvast fijne Kerstdagen
en een heel gelukkig nieuwjaar toegewenst.

Ton Deen
Afgevaardigde Regiobestuur Parochieraad St. Johannes de Doper

Advertenties