Oproepen


Oproepen : (Klik erop om het te lezen)

Gezocht: gospelzangers/zangeressen
Volwassen misdienaars gezocht!
Nieuwe koster gezocht!
Kinderkoor Happy Kids
Word vrijwilliger bij De Baanbreker!
Eigentijds Bisdomblad: Samen Kerk
Vier je relatie!
De Zonnebloem
Het Elevatie-klokje
Kerkschoonmaak en oproep!
Tank en Schenk
Er zijn voor de ander!
Wie komt het team van de Kerkuiltjes versterken?
De zonnebloem spaart postzegels


Gezocht: gospelzangers/zangeressen

Wij zijn Regospel, een interkerkelijk gospelkoor uit Enkhuizen. Een groep enthousiaste amateurs met een uiteenlopend, meerstemmig repertoire.

In het komende seizoen 2018-2019 willen we starten met een project onder de titel ‘Love is in the air’. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Daarom zoeken we naar mensen die graag aan dit project mee willen doen en hun zangtalent willen inzetten!


Start repetities: maandag 3 september 2018.
Uitvoering: medio februari 2019.
Locatie: Zeevaartschool, Kuipersdijk 15, Enkhuizen.

Ben je of ken jij diegene die mee wil zingen?
Stuur dan een mailtje naar info@regospel.nl of bezoek www.regospel.nlvoor informatie.

Tot ziens bij Regospel!

Terug naar boven


Volwassen misdienaars gezocht!

In onze parochie maken we bij uitvaarten gebruik van volwassen misdienaars. Onze jonge misdienaars zijn meestal naar school of zij vinden het niet zo prettig om dit te doen. Wij zouden graag onze groep willen uitbreiden. Je wordt natuurlijk niet zomaar in het diepe gegooid maar krijgt alle hulp die nodig is.

Wie durft dit aan?

Als het je wat lijkt kun je bellen met Riet Broersen 06 160 525 83

Terug naar boven


Nieuwe koster gezocht!

Graag willen wij ons kostersteam door uitbreiding gaan versterken, zodat we de werkzaamheden beter kunnen verdelen. Vele handen maken immers licht werk! Is het misschien ook iets voor jou? Het zal heel mooi zijn als er iemand, man of vrouw, zich aanmeldt.

Als koster ben je gastheer of gastvrouw van onze parochiekerk. Je treft voorbereidingen voor de kerkviering en voor, tijdens en na de viering ben je het aanspreekpunt voor de kerkgangers, voorganger en misdienaars. Heel dankbaar en sociaal werk ervaren wij al vele jaren!!

Natuurlijk zorgen wij voor een goede begeleiding in de beginperiode. Toos Sijs is al enthousiast voor dit werk geworden en heeft zich inmiddels aangemeld, maar wij hebben nog een tweede persoon erbij nodig. Wil jij ook in dit gezellige team mee werken, meld je aan!

Koster Loes, tel.0228-513780

Terug naar boven


Kinderkoor Happy Kids

We zijn inmiddels al weer gestart met het nieuwe seizoen en aan het oefenen voor de regioviering en de eerstvolgende gezinsviering. We hebben afscheid genomen van enkele leden en weer nieuwe kinderen verwelkomd. Op dit moment zijn we met zo’n 13-14 kinderen.

Kinderen vanaf ongeveer 6 jaar, die het leuk vinden om te zingen zijn van harte welkom.
We repeteren op maandagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur (vanaf 9 jaar tot 20.00).
Voor meer informatie kan contact gezocht worden met Miep Wessing (0229-242021) of
Luciènne Slijkerman Megelink (0228-522315).

Terug naar boven


Word vrijwilliger bij De Baanbreker!

Wilt u anderen helpen en uzelf nuttig maken?
Word vrijwilliger bij De Baanbreker!

De Baanbreker is een leerwerkbedrijf voor mensen met beperkingen. Op alle projecten bij de organisatie wordt gewerkt door vrijwilligers. Door de diversiteit in de organisatie is er als vrijwilliger veel mogelijk en zijn er altijd werkzaamheden die bij u passen. Op dit moment is de organisatie dringend opzoek naar nieuwe vrijwillige medewerkers.

Bij de Baanbreker komen mensen met een beperking voor dagbesteding. Dit zijn mensen met een GGZ-achtergrond, mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen hebben bij de Baanbreker een plekje in de maatschappij en vanuit deze veilige omgeving kunnen zij zichzelf verder ontwikkelen en leren. Op alle projecten van de organisatie wordt gewerkt door vrijwilligers, samen met de deelnemers. Dit is heel mooi en waardevol werk.

Vrijwilligerswerk doet u niet alleen voor anderen, maar ook voor uzelf. Wat kan vrijwilligerswerk voor u betekenen:
– een opstapje naar betaald werk
– nieuwe mensen leren kennen
– structuur en zingeving bieden
– leren van nieuwe vaardigheden en het ontdekken van eigen kwaliteiten
– het geeft anderen en uzelf een goed gevoel

Als vrijwilliger bij de Baanbreker zijn er vele verschillende taken en werkzaamheden die u zou kunnen doen. Zo heeft de organisatie een kringloopwinkel, een kunstwinkel, een meubelwerkplaats, een kunstatelier (in Hoorn), een dak- en thuislozenproject, een keramiekatelier en veel activiteiten in het activiteitencentrum. Elk project heeft weer eigen werkzaamheden, denk bijvoorbeeld aan: marktplaatsbeheer, rijden op de auto als chauffeur, het opknappen van meubeltjes, koken, winkelwerkzaamheden en natuurlijk het begeleiden van mensen.

Voor de buitenmensen die vrijwilligerswerk willen doen beheert de Baanbreker samen met de Leekerweidegroep ‘Hertenkamp Het Groene Hart’ en stadscamping ‘de Vest’. Mensen die vrijwilligerswerk willen doen, kunnen dit bij de Baanbreker doen naar eigen interesses en kwaliteiten. Vrijwilligers doen vrijwilligerswerk op vastgestelde tijden: van een paar uur tot meerdere dagen per week of per maand.

Dringend wordt er gezocht naar vrijwilligers voor: de kunstwinkel voor in het weekend, koken op het dak- en thuislozenproject op vrijdagmiddag, de meubelwerkplaats, de kringloopwinkel op maandagmiddag, de eetgroepen op dinsdagmiddag en woensdagochtend, stadscamping ‘de Vest’ en de heemtuin. De actuele vrijwilliger vacatures vindt u op www.baanbrekerenkhuizen.nl

Wilt u het verschil maken voor de deelnemers van de Baanbreker?
Meld u dan meteen aan, dit kan telefonisch of via email: 0228-317416 of info@baanbrekerenkhuizen.nl
De Baanbreker | Harpstraat 3-5 | 1601GN Enkhuizen |

Terug naar boven


Eigentijds Bisdomblad: Samen Kerk

Het bisdomblad: Samen Kerk (40 pagina’s) dat eens per twee maanden verschijnt en achter in de kerk ligt om mee te nemen, is in een nieuw jasje gestoken.
Het ziet er goed verzorgd uit en aan diverse onderwerpen wordt aandacht besteed.

Eigentijds is het artikel over een internet-pastor die verantwoordelijk is voor: http://www.biddenonderweg.org; http://www.ignatiaansbidden.org; http://www.inalledingen.org; http://www.verderkijken.org.
U kunt ook een abonnement (€. 30,00) nemen, dan krijgt u het rechtstreeks thuis gestuurd. Bel hiervoor: 023-5112600.

Terug naar boven


Vier je relatie!

Encounter! Lente in je relatie.www.encounter.nl
of bel Gerard en Ada Ligthart: 0228-517317

Terug naar boven


De Zonnebloem

Wat kan de Zonnebloem voor u betekenen?

De Zonnebloem, afdeling Grootebroek, heeft op dit moment 24 vrijwilligers, die regelmatig mensen bezoeken. Wij bezoeken mensen, die wij onze gasten noemen, die een lichamelijke beperking hebben door leeftijd, ziekte of handicap.

Naast een bezoek thuis door onze vrijwilligers organiseren wij ook een aantal activiteiten voor onze gasten. Deze vinden voornamelijk in De Stek in Grootebroek plaats.
Bijvoorbeeld:
• Een gezellige middag in september (de Picknick) met een broodmaaltijd
• Een kerstmiddag in december
• Een uitstapje naar een tuincentrum, bijv. naar de Kerstmarkt
• Een bingomiddag
• Op Witte Donderdag een oecumenische viering
• Met de andere afdelingen uit de regio wordt er een boottocht en een artiestenmiddag georganiseerd. Of een verrassingstocht met de bus
• En misschien heeft u zelf ook een wens om ergens in de regio naar toe te gaan samen met een Zonnebloem-vrijwilliger….

Hoe wordt u Zonnebloem-gast?
Wij kennen niet iedereen die in aanmerking komt voor onze bezoekjes of de activiteiten.
Wij horen het dan ook graag van u als u iemand kent die graag Zonnebloemgast wil worden. U kunt uzelf natuurlijk ook aanmelden.
Bij ziekte of rouw besteden we ook aandacht aan mensen, bijv. door het sturen van een kaartje of een bezoekje. Ook dit horen we graag van u.

Wij zijn ook op zoek naar: Enthousiaste (mannelijke) vrijwilligers
Wat gaat u doen?
• het regelmatig bezoeken van een of meer mensen met een fysieke beperking voor een goed gesprek of een luisterend oor.
• samen met een zieke of gehandicapte iets leuks ondernemen, zoals een kopje koffie drinken, een museum bezoeken of een wandeling maken.
• hand- en spandiensten verrichten tijdens georganiseerde bijeenkomsten voor de gasten van de afdeling.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Corry Broersen,
contactpersoon bezoekwerk,
telefoon: 0228-512002

Terug naar boven


Het Elevatie-klokje

Als u dit leest is, D.V, het elevatie-klokje al feestelijk “ingeluid” tijdens de Eucharistieviering van zondag 4 september j.l. We zijn verheugd dat we dit reliek uit de tijd van de bouw van onze kerk weer functioneel hebben kunnen maken. Als enig kerkklokje in Stede Broec heeft deze de Duitse bezetter overleefd!

We willen vanaf deze plaats alle schenkers bedanken voor hun bijdrage groot of klein. Mocht u nu denken: hé ja, wel van plan geweest doch vergeten: het rekeningnummer blijft NL95 RABO 0117 6003 69 t.n.v. Parochie St Johannes de Doper onder vermelding van elevatie-klokje. Alvast bedankt.

PM: DV = Deo Volente is een uitdrukking m.n. in gebruik bij onze Protestante medegelovigen, die naast de Paaskaars en de Allerzielenviering ook inmiddels de liturgische gewaden (stola’s) opnieuw hebben geïntroduceerd. Dan zijn we met dit elevatie-klokje toch blijvend onderscheidend: een elevatie tijdens de Eucharistieviering zullen zij niet gauw invoeren! Fijn zo een onderscheid in gemeenschappelijkheid.

Nico Nieuwendijk.
Terug naar boven


Kerkschoonmaak en oproep!

Begin september was het weer zover: grote schoonmaak in kerk en sacristie. Diverse harde werkers hebben weer de handen uit de mouwen gestoken om alles te ontdoen van spinrag, stof, vlekken en vuil. Er werd geraagd, geveegd, stof gezogen, gedweild, gepoetst, kaarsenvet weggeschraapt en wat al niet meer.

Uiteraard was er in de pauze een heerlijke kop koffie (met dank aan Riet) en een welverdiend gebakje, waarbij zowel de schoonmakers, alsook de mannen die hebben geraagd en de mannen van het begraafplaatsonderhoud hartelijk werden bedankt voor hun inzet! Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers……

Gelukkig kunnen we in onze parochie nog over heel wat vrijwilligers beschikken maar toch komt het af en toe voor dat bepaalde groepen versterking kunnen gebruiken, zo ook de schoonmaakgroepen.

Daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen aan u allen want de schoonmaakgroepen hebben dringend versterking nodig!

Wat vragen wij: 5 keer per jaar een woensdagochtend (9.00-12.00 uur) van uw tijd om met een gezellig groepje vrijwilligers de reguliere kerkschoonmaak te doen. Niet moeilijk, wél leuk. Én het wordt zeer gewaardeerd!

Uiteraard is er een koffiepauze in het parochiecentrum die altijd extra gezellig is omdat er ook andere vrijwilligers aanschuiven.
Van harte welkom!

Voor verdere informatie en opgave kunt u bellen of mailen naar ondergetekende
(0228-518237) nam.schouten@quicknet.nl of naar het secretariaat (0228-515126).

Groeten van Antoinette Schouten, kerkschoonmaakgroep.

Terug naar boven


Tank en Schenk

Bij het Tamoil tankstation in Grootebroek kun je 1 eurocent per liter schenken aan een goed doel. Ons kinderkoor Happy Kids is zo’n goed doel. Denkt u aan hen?
Happy Kids oefent elke maandagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur in ons parochiecentrum onder leiding van een ervaren dirigent. Dit koor zingt tijdens de gezinsvieringen in onze kerk.

Terug naar boven


Er zijn voor de ander!

Wij, het bestuur van de Begrafenis- en crematievereniging St. Barbara, ontvingen onderstaand bericht: “Ik heb nog de allerbeste herinneringen aan en waardering voor jullie werk en inzet, alsmede van de medewerkers van St. Barbara, ten tijde van het overlijden van mijn vrouw. Soms ontschiet het mij om mijn dank uit te spreken, terwijl ik jullie hulp en steun, zeker in die verdrietige periode als ongelooflijk goed en heilzaam heb ervaren.”

Dit bericht is voor u vast een reden om lid te worden van de Begrafenis- en crematievereniging St. Barbara Grootebroek.
Zie www.sint-barbara.nl of bel 513780.

Terug naar boven

Terug naar boven


Wie komt het team van de Kerkuiltjes versterken?

Wie komt het team van de Kerkuiltjes versterken?
Het team van de Kerkuiltjes heeft versterking nodig. Kun je tijd vrijmaken om eens per maand op een woensdagmiddag de Kerkuiltjes te begeleiden?

De Kerkuiltjes is de kinderclub van onze parochie, alle kinderen tussen de 4 en 8 jaar zijn van harte welkom. De middagen duren van 14.00 uur tot 15.15 uur.

We vertellen verhalen uit de kinderbijbel of een prentenboek. We leggen deze verhalen op een eenvoudige manier uit en vertalen dit naar het dagelijks leven en de belevingswereld van de kinderen. Aan de hand van dat thema maken wij een knutselwerkje, doen spelletjes, e.d. Soms spelen we het verhaal uit, bijvoorbeeld met Kerstmis.

De kinderen beleven hier veel plezier aan. Dát maakt het nou leuk om de kinderen te begeleiden. Zo maken zij op een speelse manier kennis met de verhalen van Jezus.

Het team komt eens per 2 maanden bij elkaar om de thema’s voor te bereiden. Zo kunnen we de taken verdelen, want vele handen maken licht werk en alleen op die manier kunnen de Kerkuiltjes blijven voortbestaan.

Je kunt natuurlijk altijd een keer meedraaien, ook geschikt als maatschappelijke stage.

Lijkt het je leuk, neem contact op met:
Jozien Broersen: 0228-513945
of Karin de Wit: 0228-513486
Of email : g.jdewit@hetnet.nl

Terug naar boven


De zonnebloem spaart postzegels

In de komende maanden vallen er waarschijnlijk weer vakantiegroeten in de bus. Met de postzegels die hierop zijn geplakt kunt u de Zonnebloem helpen hun inkomsten te verruimen. Dit geldt uiteraard ook voor alle andere post.

Ze zijn welkom bij de familie K. Veul, Compagniestraat 26.

Terug naar boven

Advertenties