Van de Parochieraad

De nieuwe parochieraad is (nog) NÍET compleet!

Bedankt !!!

Op 28 en 29 juni zijn de verwarmingen in de kerk nagekeken en onderhouden. Daar deze behoorlijk hoog zitten hadden we steigers nodig, gelukkig heeft de firma Klaver deze vrijwillig en kosteloos geleverd en mochten we deze gebruiken. Onze dank daarvoor!

Ook willen wij Koos Veul hartelijk danken voor zijn inzet!

De parochieraad

Advertenties